Data

październik 31stŻyczenia z okazji 90-lecia naszej szkoły

Kujwsko-Pomorski Kurator Oświaty

Przewodniczący Rady Miejskiej

Prezydent Miasta Inowrocławia

Komisja Oświaty

Związek Nauczyciestwa Polskiego

NSZZ Solidarność

Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych

Dyrektorzy przedszkoli

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu

Dyrektor OSiR

Zarząd Osiedla Mątwy

Komendant Powiatowy Policji

Komendant Straży Pożarnej

Wiceprezes CIECH

Przedsiębiorstwo Kanalizacji

Wydawnictwo Pasja

Harcmistrz Włodzimierz Duch

Otrzymaliśmy także list od byłego dyrektora naszej szkoły, pana Sylwestra Ciejka, w którym pisze m. in.:
"Życzę Dyrektorowi szkoły, nauczycielom sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz w życiu osobistym, nauczycielom emerytom długich lat życia w zdrowiu i miłych wspomnień oraz tęsknoty za młodością."
Napisała do nas była nauczycielka języka polskiego , pani Elżbieta Zaborowicz:
"Szanowni Państwo!
Z okazji tak doniosłego Jubileuszu – 90-lecia Placówki, proszę przyjąć najszczersze gratulacje za: zawodowy profesjonalizm, wyjątkową atmosferę, szczere chęci służenia innym. Życzę: dalszych lat owocnej działalności, a więc kolejnych pięknych Rocznic i satysfakcji z wykonywanej pracy, szeregu budujących opinii funkcjonowaniu szkoły, w której każdy uczeń stanowi zapewne rodzaj swoistego pedagogicznego wyzwania, a wżyciu osobistym samych dobrych zdarzeń!
Niech to wyjątkowe święto będzie dla wszystkich , tak gospodarzy , jak i gości szczególnym czasem: sukcesu organizacyjnego, niezapomnianych wrażeń, oczekiwanych ,, spotkań po latach”, odnowionych kontaktów, rozrzewniających wspomnień, niekończących się rozmów, miłym początkiem czegoś …?"
Poetka ludowa, pani M. Tybała z Tupadeł napisała wiersz:
NA 90 LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE w Mątwach.
Pani Dyrektor w tej szkole
Jest jak oczko w rosole
Sprytna, mądra i dokładna
Tylko ma pech.....bo jest ładna
Ta szkoła to już staruszka
Mocno trzyma się na nóżkach
Młodzieży dwie setki w roku
Czerpie wiedzę w niej w doskoku
Pani Dyrektor tak się stara
dumna w szkole jest z niej wiara
Kolektyw się czasem jej boi
I na baczność przed nią stoi
Szkoła przeszła trudne dzieje
I z remontów już się śmieje
a nie było forsy na to
więc wspierali się z Oświatą
ta stuletnia prawie szkoła
Czysta, jasna i wesoła
Nikt tam na nic nie narzeka
z lekcji młodzież nie ucieka
Zabawa każdego kusi
lecz uczyć się przecież musi
wykładowcy się starają
W młode łby wiedzę wpajają
z tej szkoły sporo gawędy
po studiach piastuje wysokie urzędy
raduje się dziatwa cała
prawie wiek szkoła przetrwała
I ta dycha szybko zleci
Prędzej niż woda w Noteci.
Dedykacja od M. Trybuly, matki i babci sześciu uczniów, którzy do tej szkoły chodzili.Trzecia edycja "Superdziewiątek" - regulamin

Regulamin plebiscytu „Superdziewiątki 2012

Nazwa konkursu:„Superdziewiątki2012”

Forma konkursu: Plebiscyt

Tematyka: Wybór kandydatów do wyróżnienia „Superdziewiątki 2012”

Miejsce przeprowadzenia:  Szkoła Podstawowa nr 9 w Inowrocławiu

Organizatorem plebiscytu „Superdziewiątki 2012” zwanym dalej „plebiscytem” jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Inowrocławiu

Plebiscyt adresowany jest do uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły

Cel plebiscytu: wyłonienie wśród członków społeczności szkolnej (uczniowie, nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły)kandydatów do nagrody „Superdziewiątki 2012”

Wykaz pomocy do przeprowadzenia plebiscytu: Opieczętowane karty do głosowania dla uczniów i nauczycieli szkoły

Statuetki „Superdziewiątki 2012”

Etapy i terminy plebiscytu:

I etap:

31 października na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń Samorządu Szkolnego zamieszczony zostanie regulamin plebiscytu z opisem kategorii, w których wybierani będą nauczyciele, pracownik szkoły oraz uczniowie.

II etap:

W dniu 5 listopada uczniom i nauczycielom szkoły zostaną rozdane karty do wyboru kandydatów do wyróżnienia „Superdziewiątki 2011” w kategorii:

1. Nauczyciel-„Siła spokoju”

2. Nauczyciel-„Pasjonat”

3. Nauczyciel „Bratnia Dusza”

4. Najsympatyczniejszy pracownik szkoły

Natomiast nauczyciele spośród uczniów szkoły dokonają wyboru w kategorii:

1. „Uczeń zbieracz pochwał”

2. „Łowca piątek”

3. „Najaktywniejszy uczeń”

III etap:

W dniu 6 listopada wypełnione przez uczniów karty do głosowania będą zbierane przez członków Samorządu Uczniowskiego na przerwie o godzinie 10.30.

IV etap:

W dniu 6 listopada glosy zostaną podliczone przez komisję, w skład której wejdą przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, opiekun Samorządu Szkolnego oraz pedagog.

V etap:

Ogłoszenie listy zwycięzców w poszczególnych kategoriach nastąpi podczas uroczystości z okazji Dnia Patrona Szkoły w dniu 7 listopada 2012 roku.

W skład komisji ds. plebiscytu wchodzą przedstawiciele grona pedagogicznego oraz uczniów powołani przez organizatorów plebiscytu. Zadaniem ich będzie podliczenie głosów i wyłonienie zwycięzców.

Zwycięzcy otrzymają statuetki „Superdziewiątki 2012”.

Załącznik do kart do głosowania dla uczniów:

1. Nauczyciel- „Siła spokoju”

– najbardziej opanowany i cierpliwy nauczyciel. Choć nigdy (albo rzadko) podnosi głos, na jego zajęciach zawsze panuje spokój. Jest zawsze gotowy do wytłumaczenia niezrozumiałego dla ucznia zagadnienia

2. Nauczyciel- „Pasjonat”

-swoją pasją potrafi zarazić innych, jest w pełni zaangażowany w swoją pracę, potrafi  zaproponować uczniom ciekawe formy zajęć, tworzy przyjazny klimat uczenia się, pobudza inicjatywę uczniów,

inspiruje ich do działań widocznych na forum szkoły  i środowiska

3. Nauczyciel „Bratnia Dusza”

- nauczyciel, który zrozumie ucznia w ciężkiej dla niego sytuacji, który potrafi dobrze doradzić w każdej sprawie, który umie rozładować „napięcie w powietrzu” swoim pogodnym nastawieniem; osoba życzliwa, serdeczna i pomocna.

4. Najsympatyczniejszy pracownik szkoły

- zawsze jest miły i uśmiechnięty, życzliwie odnosi się do wszystkich uczniów

październik 30thNauka pływania klas trzecich na pływalni „ Wodny park”

Uczniowie klas trzecich naszej szkoły regularnie wyjeżdżają na pływanie. Kontakt z wodą, czyli zajęcia na pływalni, jest niezwykle ważny w życiu każdego młodego człowieka. Dzięki takim zajęciom realizowane są  następujące cele:
-Adaptacja do środowiska wodnego i związane z tym pokonywanie negatywnych uczuć występujących niekiedy u dzieci.
-Stworzenie optymalnych warunków do opanowania technik pływania.
-Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych poprzez kształtowanie postawy dbałości o własny rozwój fizyczny oraz higienę ciała.
-Pobudzanie potrzeby aktywności ruchowej i w efekcie ogólne usprawnienie, wzmocnienie
i zwiększenie odporności fizycznej.
-Stworzenie młodym ludziom warunków, w których możliwe będzie pokonywanie przez nich własnych słabości i niedoskonałości, a w konsekwencji osiągnięcie satysfakcji i coraz  większej wiary we
własne siły i możliwości.
-Działania profilaktyczne i skierowane na korekcję istniejących już wad postawy.
-Zwiększenie bezpieczeństwa w czasie odpoczynku letniego nad wodą.
Dzięki lekcjom pływania uczniowie naszej szkoły rozumieją potrzebę dbania o zdrowie, higienę i urodę ciała. Rozbudzają w sobie zainteresowania różnymi formami aktywności ruchowej - rekreacyjnej, sportowej i zdrowotnej oraz usprawniają  rozwój fizyczny i motoryczny.

Zdjęcia: 
Nauka pływania klas trzecich  na pływalni „ Wodny park”
Nauka pływania klas trzecich  na pływalni „ Wodny park”
Nauka pływania klas trzecich  na pływalni „ Wodny park”
Nauka pływania klas trzecich  na pływalni „ Wodny park”
Nauka pływania klas trzecich  na pływalni „ Wodny park”
Nauka pływania klas trzecich  na pływalni „ Wodny park”Pamiętamy o zmarłych

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki. Dni pamięci o tych co już odeszli, których już nie ma wśród nas.
Polska tradycja nakazuje odwiedzanie w te dni grobów swoich bliskich,zapalenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów. Odwiedzając miejsca wiecznego spoczynku zachowajmy należytą powagę, zastanówmy się nad przemijaniem, przywołajmy ulotne wspomnienia. Cmentarz jest miejscem, gdzie spoczywają nasi najbliżsi. Ich też należy uszanować. Dzień Zmarłych jest zachętą do zadumy, do przemyśleń o przemijającej historii, którą warto utrwalić dla potomnych.Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim z tym przesłaniem  uczniowie klas III w dniu 30.10.2012 wybrali się na pobliski cmentarz  w Mątwach. Zapalili znicze na grobie żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej.
Tu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmarły gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie.
Smutek to jest mrok po zmarłych tu
ale dla nich są wysokie jasne światy.
Zapal świeczkę.
Westchnij.
Pacierz zmów.
Odejdź pełen jasności skrzydlatej.
(J. Kulmowa, "W zaduszki")

Zdjęcia: 
Pamiętamy o zmarłych
Pamiętamy o zmarłych
Pamiętamy o zmarłych
Pamiętamy o zmarłych
Pamiętamy o zmarłych

październik 29thKiedy Kan-No-Mushi się obudzi

  W świetlicy odbyły się zajęcia, na których dzieci uczyły się w jaki sposób można radzić sobie ze złością. Zajęcia rozpoczęły się zabawą " Dzikie zwierzęta "- uczniowie przeobrażali się w lwy, małpy, słonie naśladując ich ruchy. Następnie dzieci wysłuchały opowiadania E. Meyer Glitzy - " Kiedy Kan-No-Mushi się obudzi" i nastąpiła ożywina dyskusja. Dzieci podawały własne sposoby radzenia sobie ze złością, odwołując się do swoich doświadczeń.Na kartkach plastycznie wyrażały, jak radzą sobie z robakiem, który się u nich czasami budzi. Japońska historyjka bardzo podobała się dzieciom i jeszcze długo po zajęciach dyskutowały o sposobach usypiania Kan-No-Mushi. W świetlicy zorganizowaliśmy także kącik złości, gdzie każdy w razie potrzeby może porozmawiać ze swoim Kan-No-Mushi. Zajęcia zakończyliśmy żartobliwym wierszykiem D. Gellner pt." Zły humorek".

Zdjęcia: 
Kiedy Kan-No-Mushi się obudzi
Kiedy Kan-No-Mushi się obudzi
Kiedy Kan-No-Mushi się obudzi
Kiedy Kan-No-Mushi się obudzi

Nawigacja

Archives

grudzień 2019
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345