Data

marzec 31stPółfinał rywalizacji o tytuł ,,Mistrza Pięknej Polszczyzny”

30 marca 2012 r. w naszej szkole odbył się półfinał międzyszkolnego konkursu polonistycznego o
tytuł "Mistrza Pięknej Polszczyzny”. Test sprawdzający kompetencje językowe i znajomość środków
literackich rozwiązywało 55 uczniów z inowrocławskich podstawówek. Do finału przeszło 16 osób:
Karolina Paczkowska
Natalia Budna
Eliza Budkiewicz
Marta Wegner
Maria Nowak
Ewelina Cabaj
Sebastian Dąbrowski
Anna Klejnowska
Paulina Rezler
Sandra Musialska
Monika Gmaj
Sara Pińska
Weronika Iglewska
Artur Jaskólski
Michalina Łuczak
Zuzanna Świtek
Nauczyciel przygotowujący
J. Pawełoszek
B. Rotmańska
J. Pawełoszek
D. Chwastek
J. Mroczek
J. Mokos - Kawalerska
J. Pawełoszek
D. Chwastek
K. Helińska
J. Mokos - Kawalerska
A. Zagórska
D. Chwastek
D. Olejniczak- Bembnista
I. Szaro
A. Katulska
B. Rotmańska
W finale uczniowie wygłoszą z pamięci tekst, tym razem tematycznie związany z przyrodą.
Zapraszamy wszystkich miłośników żywego słowa na widownię naszej auli w sobotę 14
kwietnia 2012 r. o godz. 10.00.
Załączamy do wglądu test, który zawodnicy rozwiązywali w półfinale.

Zdjęcia: 
Półfinał rywalizacji o tytuł ,,Mistrza Pięknej Polszczyzny”
Półfinał rywalizacji o tytuł ,,Mistrza Pięknej Polszczyzny”
Półfinał rywalizacji o tytuł ,,Mistrza Pięknej Polszczyzny”
Półfinał rywalizacji o tytuł ,,Mistrza Pięknej Polszczyzny”

marzec 30thDeklaracja Praw Dziecka

Deklaracja Praw Dziecka

Narody należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych
potwierdziły w Karcie ONZ swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, w jego godność i wartość, i wyraziły swą gotowość popierania postępu społecznego i stworzenia lepszych warunków bytu w większej
wolności.

Dziecko, z powodu niedojrzałości fizycznej i umysłowej wymaga szczególnej opieki i troski, a także odpowiedniej opieki prawnej, zarówno przed urodzeniem,jak i po urodzeniu. Potrzebę tej szczególnej troski stwierdzono w Deklaracji Genewskiej z roku 1924 w sprawie praw dziecka i uznano w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jak również w statutach agencji wyspecjalizowanych i organizacji międzynarodowych, których działalność ma na celu dobro dziecka.
Ludzkość powinna dać dziecku to, co ma najlepszego.
Zgromadzenie Ogólne proklamuje niniejszą Deklarację Praw Dziecka, aby zapewnić mu szczęśliwe dzieciństwo i korzystanie, zarówno w jego interesie jak i w interesie społeczeństwa, z praw i swobód wymienionych w niniejszej Deklaracji.
Zgromadzenie Ogólne apeluje do rodziców i indywidualnie do mężczyzn i kobiet,jak również do stowarzyszeń, władz lokalnych i rządów krajów, aby uznały te prawa i starały się zapewnić poszanowanie praw przy pomocy środków ustawodawczych i innych, wprowadzających w życie następujące zasady:

Zasada 1- Dziecko korzysta ze wszystkich praw w niniejszej Deklaracji.
Prawa te rozciągają się na wszystkie dzieci, bez żadnego wyjątku i bez żadnej różnicy albo dyskryminacji z powodu rasy, koloru, płci, języka, wyznania,poglądów politycznych lub innych, narodowości lub pochodzenia społecznego,majątku, urodzenia lub z jakiegokolwiek innego powodu, przy czym zasadę tę
stosuje się zarówno w stosunku do dziecka, jak i do jego rodziny.

Zasada 2 -Dziecko korzysta ze szczególnej ochrony, a ustawodawstwo i inne środki stworzą mu wszelkie możliwości i ułatwienia dla zdrowego                i normalnego rozwoju fizycznego, umysłowego, moralnego, duchowego i społecznego, w warunkach wolności i godności. Wydawane w tym celu ustawy powinny mieć na względzie
przede wszystkim dobro dziecka.

Zasada 3 -Z chwilą przyjścia na świat dziecko ma prawo do nazwiska i obywatelstwa.

Zasada 4- Dziecko korzysta z dobrodziejstw ubezpieczeń społecznych. Jest ono uprawnione do tego, by zdrowo rosło i rozwijało się; w tym celu należy zapewnić szczególną ochronę zarówno dziecku jak i matce, łącznie z odpowiednią opieką, tak przed urodzeniem, jak i po urodzeniu. Dziecko ma prawo do odpowiedniego wyżywienia i mieszkania, rozrywek i opieki
lekarskiej.

Zasada 5- Dziecko upośledzone pod względem fizycznym, umysłowym lub społecznym należy traktować, wychowywać i otaczać szczególną opieką, z uwzględnieniem jego stanu zdrowia i warunków życiowych.

Zasada 6- Do harmonijnego rozwoju swej osobowości dziecko potrzebuje miłości i zrozumienia. W miarę możności powinno ono rosnąć pod ochroną i odpowiedzialnością rodziców, a w każdym razie w atmosferze życzliwości oraz bezpieczeństwa moralnego i materialnego; w pierwszych latach życia nie wolno dziecka oddzielać od matki, chyba że chodzi o wypadki wyjątkowe. Społeczeństwo i władze państwowe powinny otaczać szczególną opieką dzieci nie mające rodziny albo nie mające dostatecznych środków na utrzymanie. Zaleca się udzielanie pomocy finansowej, państwowej lub innej,wielodzietnym rodzinom na utrzymanie dzieci.

Zasada 7- Dziecko ma prawo do nauki; nauka ta jest bezpłatna i obowiązkowa, przynajmniej w zakresie szkoły podstawowej. Dziecko powinno otrzymać takie wychowanie, które podnosi jego kulturę ogólną i umożliwia mu, w warunkach równych szans, rozwinięcie swych zdolności,wyrobienie zdrowego rozsądku oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i społecznej, a także stanie się pożyteczną jednostką społeczeństwa . Osoby
odpowiedzialne za wychowanie dziecka i kierowanie nim powinny mieć na względzie jego dobro; odpowiedzialność ta spada przede wszystkim na rodziców. Dziecku należy dać wszelkie możliwości do zabaw i rozrywek, które powinny zmierzać do tych samych celów co nauka; społeczeństwo i władze państwowe powinny ułatwić korzystanie z tego prawa.

Zasada 8- Dziecko powinno zawsze mieć pierwszeństwo do ochrony i pomocy.

Zasada 9-Dziecko należy chronić przed wszelkiego rodzaju zaniedbaniem,okrucieństwem i wyzyskiem. Nie powinno ono być przedmiotem handlu w żadnej formie. Dziecko nie wolno przyjmować do pracy zarobkowej przed osiągnięciem odpowiedniego, minimalnego wieku. Dziecko nie wolno w żadnym razie zmuszać ani
upoważniać do wykonywania jakiegokolwiek zawodu lub pełnienia czynności, które by wpływały szkodliwie na jego rozwój fizyczny, umysłowy lub moralny.

Zasada 10- Dziecko należy chronić przed praktykami, jakie mogą prowadzić do rasowej, religijnej lub wszelkiej innej dyskryminacji. Należy je wychowywać w duchu zrozumienia innych, tolerancji, przyjaźni między narodami, pokoju i powszechnego braterstwa. Należy wpajać w nie przekonanie,  że powinno poświęcić
swoją energię i swoje uzdolnienia dla dobra bliźnich.

Najważniejsze daty:
1924- Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów przyjęło Deklarację Praw Dziecka (zwaną Genewską)
1946 - Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych powołało organizację UNICEF 
1948 - Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka
1950 - powstanie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (ratyfikowana przez Polskę w 1993 r.)
1959 - Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych proklamowało Deklarację Praw Dziecka, która jest rozszerzeniem Deklaracji Genewskiej
1978 - Polska złożyła propozycję projektu Konwencji o Prawach Dziecka
1989 - Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka, która weszła w życie w 1990 r., Polska ratyfikowała ją w 1991r.
1990- Światowy Szczyt w Sprawie Dzieci w Nowym Jorku
1996 - Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci. Weszła w życie w 2000 r., ratyfikowana przez Polskę w 1997 r.
1996 - I Światowy Kongres na rzecz Przeciwdziałania Prostytucji i Pornografii Dziecięcej
2000- stworzenie dwóch protokołów fakultatywnych do Konwencji o Prawach Dziecka - dotyczących angażowania dzieci w konflikty zbrojne i handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i pornografii
2001 - II Światowy Kongres na rzecz Przeciwdziałania Prostytucji i Pornografii Dziecięcej w Jokohamie  Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

29 marca 2012 roku punktualnie o godzinie 9.00 uczniowie klasy 3a i 3b przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty „Wielkie kibicowanie” z OPERONEM i Grupą Wydawniczą Polskapresse.
Tegoroczny sprawdzian został dostosowany do nowej formuły egzaminów zewnętrznych. Składał się z dwóch części: języka polskiego i matematyki. Arkusz z języka polskiego zawierał 11 zadań: 8 zadań zamkniętych i 3 otwarte. Arkusz z matematyki składał się z 14 zadań: 10 zamkniętych i 4 otwarte. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń może uzyskać 40 punktów: 20 punktów za test z języka polskiego i 20 punktów za test z matematyki.
Życzymy naszym trzecioklasistom jak najlepszych wyników.

Zdjęcia: 
Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty
Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty
Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty
Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty
Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty
Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty
Sprawdzian Kompetencji TrzecioklasistySukces w powstaniu

29 marca 2012r. uczniowie naszej szkoły Arkadiusz Żyłkowki, Marcin Pomieciński, Jakub Jankowski oraz Patryk Czerwiński wzięli udział w konkursie międzyszkolnym "Inowrocław i okolice w powstaniu wielkopolskim" organizowanym przez Zespół Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu.

Arek Żyłkowski i Marcin Pomieciński zajęli trzecie miejsce!

Gratulujemy reprezentantom naszej szkoły i życzymy dalszych sukcesów! 

marzec 28thSzkolne eliminacje "Burzy mózgów"

28 marca 2012 r. odbyły się szkolne eliminacje do międzyszkolnego konkursu z matematyki „BURZA MÓZGÓW” organizowanego przez Gimnazjum nr 3.

W wyniku eliminacji wyłoniono uczestników, którzy będą reprezentować naszą szkołę, a są nimi:

Karolina Paczkowska
Joanna Głuszek
Eliza Budkiewicz
Aleksandra Galant
Dawid Łątkowski

Konkurs „BURZA MÓZGÓW” odbędzie się 13 kwietnia 2012 r.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Nawigacja

Archives

grudzień 2019
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345