DataInspektor ochrony danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Chemicznej 9.

W Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi powołany został Inspektor ochrony danych osobowych p.Adam Mroczek, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iodo@amster.eu lub telefonicznie: tel. 601215898.Konkurs "Obrona Cywilna Wokół Nas"

REGULAMIN
szkolnego etapu konkursu plastycznego „Obrona Cywilna Wokół Nas"
 pod hasłem
Działania służb Ratowniczych w sytuacjach kryzysowych"

 

 

§ 1. Organizatorem szkolnego etapu konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu.

§ 2. Konkurs przeprowadza komisja w składzie Jarosław Bosiacki, Iwona Katulska.

§ 3. 1. Celem konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, obrony cywilnej, rozumianej, jako szeroko pojęta ochrona ludności oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka
w otaczającym nas środowisku wśród dzieci.

2.        Konkurs ma promować właściwe postawy wobec zagrożeń, uczyć prawidłowego zachowania i reagowania wobec różnorodnych niebezpieczeństw cywilizacyjnych i zdarzeń
o charakterze kryzysowym, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zasad funkcjonowania służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

3.           Uczestnictwo w konkursie rozwija wyobraźnię uczestników, pozwala zwrócić uwagę uczniów na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, szkole i poza nią.

§ 4. Zakres tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia:

1)     Metody działania służb ratowniczych w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym;

2)      Sposoby prawidłowego reagowania w przypadku wystąpienia niebezpieczeństw i zdarzeń o charakterze kryzysowym;

3)     Zagrożenia cywilizacyjne;

4)     Cele i zadania obrony cywilnej.

§ 5. 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów

2.      Osoby uczestniczące w konkursie startują w grupach:

1)     grupa I - uczniowie klas 1-3;

2)      grupa II - uczniowie klas 4-8;

3.     Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę plastyczną.

4.      Praca dostarczona na konkurs musi zostać wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.

5.     Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

§ 6. Za dopuszczalny rozmiar prac plastycznych przyjmuje się format A3. Prace wykonać można techniką: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks i techniki mieszane. Nie będą uwzględniane prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby i prace z użyciem produktów spożywczych (kasze, makarony, ryż, itp.) oraz plasteliny.

§ 7. 1. Każda praca powinna zostać opisana według wzoru z zamieszczonymi danymi uczestnika na odwrotnej stronie pracy.

2.    Rodzic lub opiekun prawny w tabelce z danymi dołączonej do pracy plastycznej składa podpis wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.

3.     Prace plastyczne bez tabelki nalepionej na odwrocie pracy wypełnionej drukowanymi literami i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego nie będą dopuszczane do konkursu.

§ 8. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena prac pod względem zgodności z tematem, poziomu artystycznego oraz jakości i estetyki wykonania.

 § 9. Prace należy zgłaszać do 8 marca 2019r.

§ 10. Komisja dokona oceny zgłoszonych prac do dnia 11 marca 2019 r. i zwycięskie prace prześle do II miejskiego etapu konkursu.

§ 11. Prace przekazane  na konkurs nie podlegają zwrotowi.

§ 12. Wybrane prace finałowe mogą być eksponowane w budynkach Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bvdgoszcz.uw.gov.pl. Nagrodzone prace mogą być również wykorzystane do projektowania materiałów popularyzatorskich i promocyjnych opracowanych przez Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki. Nadesłane prace staja się własnością KPUW i stanowią element promocyjny Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji prac przez dodatkowe honorarium.

 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża

W związku z obchodami jubileuszu 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarząd Rejonowy PCK w Inowrocławiu w dniu 22 lutego b.r. organizuje w Teatrze Miejskim uroczystość, na której zostanie otwarta wystawa historycznych pamiątek związanych z działalnością Stowarzyszenia. Wystawę można będzie oglądać do końca lutego 2019r.

Nawigacja

Archives

sierpień 2019
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311