Dzień Bezpiecznego Internetu

W Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu w dniu 09.02.2021r. obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku hasło przewodnie obchodzonego dnia to „Wyloguj się do życia”. Wiąże się ono z sytuacją epidemiczną w kraju i nauczaniem zdalnym, które obowiązuje w klasach IV-VIII. Uczniowie spędzają wiele godzin wykorzystując różne zdobycze technik informacyjnych. Przeprowadzony cykl zajęć z wykorzystaniem  materiałów multimedialnych przygotowanych przez Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu a w szczególności film „Wyloguj się do życia” był osnową dzięki której uczniowie uświadomili sobie jak ważna rzeczą jest sztuka wyboru. Uczniowie ugruntowali swoją wiedzę na temat Internetu, który jest ważnym medium, lecz trzeba z niego umiejętnie korzystać.

Razem na Święta

W ramach Akcji „Razem na Święta” uczniowie naszej szkoły spisali się na medal. Wykonali piękne ozdoby i kartki, które przekażą swoim sąsiadom. Na pewno uśmiech zagości na ich twarzach.

Wszystkim, którzy włączyli się do akcji, bardzo serdecznie dziękujemy!

Akcja „Korek”

W tym roku w akcji ”Korek” p. Polaszewska oraz szkolny wolontariat Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi informują, że łącznie udało się zebrać aż 180kg plastikowych nakrętek, dzięki czemu mogliśmy pomóc naszemu inowrocławskiemu koledze Jakubowi Mierzwickiemu i sfinansowaliśmy mu kilka zajęć rehabilitacyjnych.
Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękujemy za okazane serce.
Zbierając plastikowe nakrętki nie tylko pomagamy Jakubowi, ale też chronimy nasze środowisko, ułatwiając proces recyklingu plastików.
Zapraszamy do udziału w dalszej zbiórce.
Renata Poalszewska

„Razem na Święta” 2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Razem na Święta”.

Celem inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna edycja akcji będzie miała nieco odmienny charakter. Szczególnie w tym okresie wiele osób czeka na nasze wsparcie i zwykłe gesty życzliwości.

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do wykonania kartek z życzeniami świątecznymi lub ozdób świątecznych i przekazanie ich sąsiadom (np. wrzucenie do skrzynek pocztowych).

Akcja „Razem na Święta”

Jeśli Jesteś uczniem klasy IV-VIII i masz chęć podarować uśmiech swojemu sąsiadowi dołącz do akcji.
Stwórz ozdobę choinkową lub kartkę, plakat
Zrób „coś” miłego , a potem podaruj „odrobinę swojego ciepła”.
Termin wykonania prac 7-14 grudnia 2020.

Prześlij zdjęcie wykonanej pracy (ozdoby lub kartki z życzeniami) swojemu wychowawcy , a on prześle ją do Opiekuna Samorządu.
Swoją pracę podaruj sąsiadowi, który potrzebuje twojej uwagi.

Do akcji zachęcają :

Samorząd i Wolontariat SP9 z Oddziałami Przedszkolnymi

Sukces w biblijnym konkursie fotograficzno- literackim.

SANDRA CHMIELEWSKA uczennica klasy 7a zajęła

I miejsce w archidiecezjalnym konkursie biblijnym dla młodzieży klas VII i VIII szkół podstawowych „EUCHARYSTIA – WIELKA TAJEMNICA WIARY”

Konkurs polegał na wykonaniu i przesłaniu dotychczas niepublikowanego: AUTORSKIEGO jednego zdjęcia wraz z autorskim opisem w formie poetyckiej lub prozatorskiej (np. esej, świadectwo lub autorskie opowiadanie). Zarówno zdjęcie jak i tekst powinny ukazywać znaczenie Eucharystii w życiu chrześcijanina, jej owoce, wymiar wspólnotowy, jako tajemnicę naszej wiary chrześcijańskiej.

Organizatorem konkursu było Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Archidiecezji Gnieźnieńskiej;

Kuria Metropolitalna Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wydział Katechetyczny.

Serdecznie Gratulujemy!

Dzień Edukacji Narodowej

Wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu, przekazujemy serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Życzymy wielu sukcesów, które będą powodem satysfakcji i spełnienia zawodowego, radości i optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy, wszelkiej pomyślności oraz poczucia ważności wykonywanego zawodu.

W dniu dzisiejszym nauczyciele i pracownicy szkoły zostali wyróżnieni Nagrodą Dyrektora Szkoły a p. Krystyna Kołodziejczak otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Inowrocławia.

Również wyrazy szacunku i podziękowania z okazji jubileuszu 35-lecia pracy otrzymała p. dyrektor Maria Lipińska-Ankiel.

Kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Uczniowie klas 1-8 uczestniczą w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej. W tym roku odbywa się ona pod hasłem „Dorastamy Asertywnie”.
Celem kampanii jest:
1. Edukacja uczniów w zakresie samopoznania i samoakceptacji, w tym wykształcenie umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.
2. Nabycie przez uczniów umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli, przekonań i uczuć w relacjach z innymi ludźmi.
3. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych), związanych m.in. z nieumiejętnością radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych; wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów.
4.  Edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.
Realizacja kampanii w naszej szkole potrwa do końca roku 2020.