Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i Dzień Życzliwości.

"Proszę, dziękuję, przepraszam,

proszę, dziękuję, przepraszam,

proszę, dziękuję, przepraszam,

Te słowa dziś ogłaszam".....

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, a dzień później Światowy Dzień Życzliwości. W związku z tym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kilku ciekawych projektach. Głównym  ich zadaniem było propagowanie wśród uczniów zasad savoir- vivre i kulturalnego zachowania, których znajomość, jak wiemy, ma ogromne znaczenie  w nawiązywaniu wśród ludzi serdecznych i życzliwych kontaktów, bez przemocy i agresji.
Klasy 1-3 uczyły się "Bardzo Kulturalnej Piosenki". Na zajęciach poznawały zasady kulturalnego zachowania słuchając fragmentów książki Grzegorza Kasdepke "Bon czy ton. Savoir- vivre dla dzieci”. Przygotowały także kotyliony w kształcie uśmiechniętych buziek i stworzyły z nich na "Drzewka Życzliwości".

Klasy 4-8 obejrzały prezentację "Złote zasady Savoir-vivre" oraz film "Życzliwość". Następnie na przygotowanych przez siebie kotylionach  w kształcie łapek uczniowie pisali życzliwe i dobre życzenia dla rówieśników.  Dzięki temu powstały klasowe "Drzewka życzliwości". 
Klasy 4-5 układały hasła i rymowanki na "Kulturalne Drzewo", a klasy 6-8 ułożyły "Alfabet Dobrych Manier ucznia naszej szkoły”, który zawiśnie na korytarzu szkolnym na II piętrze.

 
W Dniu Życzliwości wszyscy uczniowie mogli też sprawić przyjemność swoim kolegom i koleżankom obdarowując ich „słowem wdzięczności”, korzystając  z wywieszonych na szkolnych korytarzach gotowych kart „Weź słowo wdzięczności i podaj dalej”. Te słowa zachęcały do dzielenia się życzliwością, do wzajemnego okazywania jej i niesienia pomocy w przekonaniu, że dobro wraca. 
Ponadto wszyscy uczniowie klas 1-8 wzięli udział w wyborze klasowego „Mistrza/ Mistrzyni Życzliwości i Dobrych Manier”. Osoby, które, zdaniem rówieśników zasłużyły na ten zaszczytny tytuł otrzymały okolicznościowe  dyplomy i drobne upominki. Wzięły również udział w szkolnej sesji fotograficznej. 
 

 

 

 

 

Zdjęcia: 
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i Dzień Życzliwości.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i Dzień Życzliwości.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i Dzień Życzliwości.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i Dzień Życzliwości.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i Dzień Życzliwości.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i Dzień Życzliwości.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i Dzień Życzliwości.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i Dzień Życzliwości.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i Dzień Życzliwości.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i Dzień Życzliwości.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i Dzień Życzliwości.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i Dzień Życzliwości.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i Dzień Życzliwości.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i Dzień Życzliwości.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i Dzień Życzliwości.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i Dzień Życzliwości.


List z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

List z okazji

Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

 

Nie ma dzieci – są ludzie…

                        Janusz Korczak

 

Drodzy i Szanowni,

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku na wniosek Rzecznika Praw Dziecka.

Jego coroczne obchody przypominają o szczególnej roli Polski – inicjatora uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, na świecie nazywanej Ojczyzną Praw Dziecka – w tworzeniu światowego systemu ochrony praw najmłodszych. To dzień, w którym głośniej niż zwykle mówimy o prawach dziecka, przypominając, że są one niezbywalne i należy je zawsze respektować.

Drodzy Młodzi Przyjaciele,

już po raz ostatni jako Rzecznik Praw Dziecka, gdyż po 10 latach kończę swoja drugą i ostatnią kadencję na tej funkcji, z całego serca życzę Wam, aby Wasze prawa zapisane m.in. w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji o prawach dziecka były zawsze i bezdyskusyjnie przestrzegane. Pamiętajcie, że macie prawo domagać się od dorosłych pełnego respektowania przysługujących Wam praw. To nie są przywileje za dobre sprawowanie. Macie je dlatego, że jesteście ludźmi. Nie zapominajcie proszę, że każdego człowieka, niezależnie od wieku, kraju pochodzenia, koloru skóry, czy wyznawanej religii, należy traktować z godnością i należnym mu szacunkiem. Proszę też abyście pamiętali, że tam gdzie kończą się Wasze prawa zaczynają się prawa drugiego człowieka i nie można korzystając ze swoich praw naruszać praw drugiego człowieka. Życzę Wam wspaniałego, bezpiecznego i pogodnego dzieciństwa.

Drodzy Dorośli,

prawa dziecka nigdy nie stały i nie stoją w opozycji do praw osób dorosłych – są tak samo prawami człowieka. Nie są one żadnym dodatkiem do systemu ochrony praw człowieka, ale równorzędnym i niezbędnym jego elementem. Uszlachetniają ten system i czynią, że wszystkie dzieci są bezpieczniejsze. Uczmy zatem dzieci ich praw i tego jak w mądry sposób z nich korzystać. Chciałbym aby prawa dziecka były dla wszystkich dorosłych codziennością, oczywistością i nie podlegały kontestacji, gdyż służą one jedynie ochronie dobra najmłodszych.  

W tym szczególnym dniu pragnę przypomnieć przesłanie Ireny Sendlerowej, której rok obecnie obchodzimy: Dopóki będę żyła, dopóki mi sił starczy, zawsze będę mówiła, że najważniejsze na świecie i w życiu jest Dobro. – tym Dobrem we współczesnym świecie może być ochrona praw najmłodszych oraz traktowanie ich z należnym szacunkiem, nie tylko dzisiaj, ale przez każdy dzień w roku.

 

Serdecznie pozdrawiam. pozostaję z wyrazami szacunku

Wasz Rzecznik

Marek Michalak

 

Rzecznik Praw Dziecka (2008-2018)

Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu

Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka

 

źródło: https://brpd.gov.pl/aktualnosci-listy-rpd/list-z-okazji-ogolnopolskiego-dnia-praw-dziecka-0Nauczyciel na medal

Zapraszamy do głosowania w plebiscycie Gazety Pomorskiej "Nauczyciel na medal".

Zdjęcia: 
Nauczyciel na medal
Nauczyciel na medal


Zaproszenie do udziału w Dniu Praw Dziecka oraz Dniu Życzliwości!

Konkurs szkolny

„ Mistrz / Mistrzyni źyczliwości i dobrych manier”

Cele konkursu:

CELE OGÓLNE:

§  zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie, jaki ma ono wpływ na codzienne życie i relacje rówieśnicze.

§  Propagowanie właściwych wzorców zachowań.

§  Podniesienie kultury osobistej wśród uczniów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

§  Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w szkole.

§  Wdrażanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych.

§  Kształtowanie mechanizmów empatii i tolerancji wobec innych.

§  Wdrażanie dzieci do pozytywnego zachowywania się w kontaktach z kolegami.

§  Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych.

§  Uświadomienie celowości stosowania właściwych zachowań między ludźmi.

§  Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zasad savoir –vivre.

§  Wyrabianie szacunku dla siebie i innych.

§  Przestrzeganie norm społecznych i zasad kultury.

Regulamin konkursu

„Mistrz/ Mistrzyni  Życzliwości i dobrych manier ”

„Życzliwe słowa przyjaciół mogą być krótkie i łatwe do wypowiedzenia,  ale ich działanie jest naprawdę wielkie.”  
Matka Teresa z Kalkuty

Uczeń pretendujący do tytułu „MISTRZA” potrafi:

§  Szanować wartości: prawdę, życzliwość, wyrozumiałość, tolerancję,

§  Przestrzegać zasad zgodnego współdziałania w grupie,

§  Kulturalnie zwracać się do innych,

§  Używać zwrotów grzecznościowych,

§  Nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje,

§  Dostrzegać potrzeby i uczucia innych,

§  Prawidłowo i kulturalnie zachowywać w szkole, w domu i w miejscach publicznych.

 „ Mistrz / Mistrzyni życzliwości i dobrych manier” to osoba w zespole klasowym, która dla innych jest wzorem dobrego zachowania, przestrzega kodeksu klasowego oraz Regulaminu Szkoły. Wyróżnia się aktywnością, chętnie niesie pomoc koleżankom i kolegom, cechuje się wysoką kulturą osobistą.

§  Kandydować do tytułu Mistrza ma prawo każdy uczeń w swojej klasie;

§  Wyboru dokonuje wychowawca klasy wspólnie z zespołem klasowym.

§  Warunkiem uzyskania tytułu jest:

§  - Brak uwag negatywnych

§  - Co najmniej jedna uwaga pozytywna.

§  W przypadku kilku kandydatów klasa dokonuje głosowania.

§  Ostateczną decyzję podejmuje wychowawca klasy.

Uczeń, który zostaje wybrany, otrzymuje dyplom „ Mistrz / Mistrzyni

życzliwości i dobrych manier” i drobny upominek oraz udział w sesji zdjęciowej J

Kryteria wyboru „ Mistrza / Mistrzyni życzliwości i dobrych manier”::

§  przestrzeganie zasad właściwego zachowania,

§  liczbę uwag pozytywnych, brak uwag negatywnych z zachowania,

§  uczestnictwo w wydarzeniach szkolnych,

§  dodatkowe prace na rzecz klasy i szkoły,

§  pomoc pracownikom szkoły,

§  reprezentowanie klasy, szkoły w konkursach,

§  wykonanie pomocy, gazetek, dekoracji,

§  aktywny udział w akcjach charytatywnych,

§  organizację imprez klasowych, szkolnych,

§  pomoc słabszym w nauce,

§  właściwą reakcję na sytuacje konfliktowe i przejawy agresji,

§  wzorowe wywiązywanie się z podjętych zadań i funkcji.

Zdjęcia: 
Zaproszenie do udziału w Dniu Praw Dziecka oraz Dniu Życzliwości!


Niepodległość

Droga Polski do niepodległości w filmie Krzysztofa Talczewskiego ukazana została z perspektywy zwykłych obywateli. Dzięki zrekonstruowanym, kolorowanym i udźwiękowionym materiałom archiwalnym widzowie poznają zarówno postacie historyczne, jak i codzienne życie Polaków w dobie wielkich zmian. Ponad 80% fotografii i filmów (znalezionych m.in. we Francji, Niemczech, Rosji, USA, na Ukrainie i w Polsce) nigdy nie pokazywano szerszej publiczności. Razem tworzą opowieść o losach Rzeczypospolitej w latach 1914–1923, począwszy od bratobójczych walk I wojny światowej, po walki o granice, powstania wielkopolskie i śląskie, wojnę polsko-bolszewicką, plebiscyty i kształtowanie się odrodzonej państwowości. UWAGA! Film dostępny do 14 listopada (środa) do godziny 22.00.

 

Link do filmu:

https://ninateka.pl/film/niepodleglosc-krzysztof-talczewski

 

O przedwojennej Polsce opowiada Eva Curie - córka Marii Skłodowskiej-Curie:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHmRvYFY2lc

Nawigacja

Archives

luty 2019
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123