Rekrutacja

Wykaz osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły zostanie przedstawiony przy wejściu do budynku w dniu 17 marca 2020 roku o godz. 13:00. Na podany przez Państwa w zgłoszeniu/wniosku numer kontaktowy zostanie wysłana informacja sms-owa. Sprawdzenia czy dziecko znajduje się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia można dokonać telefonicznie pod numerem 52 3537217 podając PESEL kandydata.

W kolejnym kroku należy do 18 marca 2020roku do godz. 15:00 odesłać na adres sp9inowroclaw@poczta.onet.pl OŚWIADCZENIE WOLI O ROZPOCZĘCIU NAUKI PRZEZ KANDYDATA w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi od 01.09.2020r. (oświadczenia dostępne na stronie https://drive.google.com/open?id=1huljc8rW-vnvaeO91XF188wMFYoawFTk , nie jest wymagany własnoręczny podpis). W przypadku braku możliwości odesłania drogą elektroniczną OŚWIADCZENIA można złożyć je osobiście w szkole w środę w godz. 9:00 – 15:00.

Osoby, których dzieci nie zostały zakwalifikowane powinny zapisać je do szkół obwodowych.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna