Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

Poniedziałek: 10.30-15.30
Wtorek: 9.00-13.00
Środa 8.30- 13.30
Czwartek: 11.00-15.00
Piątek: 8.30-12.30


Poniższe wytyczne odnoszą się do gabinetu pedagoga szkolnego na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
1. Ograniczenie do niezbędnego minimum ilości spotkań w gabinecie pedagoga szkolnego.Preferowany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
2. Na spotkania z pedagogiem szkolnym rodzice zobowiązani są do wcześniejszego ustalenia wizyty, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w gabinecie i na korytarzu.
3.W gabinecie mogą przebywać tylko 2 -3 osoby: pedagog szkolny. W razie konieczności udziału większej liczby osób spotkania będą się odbywać w pomieszczeniu o większej powierzchni np. w sali lekcyjnej.
4. Spotkania są przeprowadzane z zachowaniem rekomendowanych odległości pomiędzy osobami (zalecane co najmniej 1,5 m między osobami). Po każdym spotkaniu następuje wietrzenie i dezynfekcja pomieszczenia.
5. W pomieszczeniu dostępny jest płyn do dezynfekcji .
6. Pedagog szkolny nie będzie udzielał porad bezpośrednich osobom, u których:
a) występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
b) są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
c) zamieszkującym z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
d) w ciągu tygodnia mającą kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
W tych przypadkach zaleca się kontakt telefoniczny lub mailowy.
7.Rodzice/ opiekunowie prawni i inne osoby z zewnątrz wchodzą do szkoły i do gabinetu punktualnie na umówione spotkanie o określonej godzinie.