Zebrania z rodzicami- 2 września 2021r.

Serdecznie zapraszam Rodziców na zebrania z wychowawcami inaugurujące nowy rok szkolny 2021/2022.

Zebrania odbędą się 2 września 2021r. według harmonogramu.

Gminne Biuro Spisowe w Inowrocławiu uprzejmie Państwa informuje,
że w dniu 2 września 2021 r., godz.15:30 – 18:00 w budynku szkoły podczas zebrań z rodzicami uruchomiony zostanie mobilny punkt spisowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
Każdy, kto do tej pory nie spełnił obowiązku spisowego, będzie mógł spisać siebie i członków swojej rodziny.

Prosimy o zabranie ze sobą numerów PESEL wszystkich domowników.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022   –  1 września 2021r.

Godzina  9:00 – klasy 1-3

1a – sala 118 – wych. P. Iwona Katulska

1b – sala 111 – P. Anna Michałowska

2a – sala 108 – wych. P. Agnieszka Borowiak

2b – sala 109 – wych. P. Mirosława Łagocka

3a – sala 110 – wych. P. Agnieszka Kubiak wych.

Godzina 10:00 – klasy 4-6

4a – sala 210 – wych. P. Michał Matyjasik

4b – sala 118 – wych. P. Krystyna Michalska

5a – sala 207 – wych. P. Anna Zawadzka

6a – sala 209 – wych. P. Jadwiga Pawełoszek

Godzina 11:00 – klasy 7-8

7a – sala 215 – wych. P. Malwina Szutkowska-Stranc

7b – sala 208 – wych. P. Anna Szyk-Piotrowska(zast. P. Dorota Droszcz)

8a – sala 113 – wych. P. Eliza Nowicka

8b – sala 214 – wych. P. Małgorzata Mańska

Zasady:

  1. Każdy uczeń musi mieć założoną maseczkę podczas wejścia do budynku szkoły.
  2. Prosimy rodziców i niewchodzenie do budynku.
  3. Prosimy o zachowanie dystansu 1,5 metra.
  4. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie udają się do domów.

Szanowni Rodzice!

1 września 2021 r. rozpoczynamy rok szkolny 2021/2022. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami możliwe jest rozpoczęcie zajęć w formie stacjonarnej, niemniej jednak należy pamiętać, że w szkole nadal będzie obowiązywał szczególny reżim sanitarny. Szczegółowe procedury, których należy przestrzegać w szkole zostały Państwu udostępnione na naszej stronie internetowej oraz przesłane z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, a także wywieszone na terenie szkoły.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

  1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych (kaszel, gorączka, katar). W przypadku wystąpienia takich objawów u dziecka, będzie ono odizolowane od pozostałych osób przebywających w szkole.
  2. Osoby dorosłe niebędące pracownikami ani stałymi współpracownikami szkoły są zobowiązane do zasłaniania ust i nosa podczas pobytu w budynku. Przed wejściem należy również zdezynfekować dłonie.
  3. Ograniczamy obecność rodziców i osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum. Wprowadza się bezwzględny zakaz wchodzenia do sal dydaktycznych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Prosimy o kontakt ze szkołą za pomocą maila, telefonu lub dziennika elektronicznego.
  4. Wprowadzamy pomiary temperatury ciała uczniów i pracowników. Na pomiar temperatury będą musieli Państwo wyrazić zgodę (Oświadczenie.pdf), pobierając druk ze strony szkoły i dostarczyć podpisany w dowolnej formie (e-mail, mms). Formę papierową przyniosą dzieci do szkoły.
  5. Dzieci, uczniowie klas oraz wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są: do stosowania osłon nosa i ust w trakcie poruszania się po częściach wspólnych budynku. Zarówno nauczyciele, jak i wszyscy uczniowie zobowiązani są do częstego mycia i dezynfekcji rąk.                                       
  6. W szkole wdrożone zostały procedury dotyczące zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji pomieszczeń, a także zachowania w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów.

Drodzy Rodzice!

Prosimy o zrozumienie naszych działań, przestrzeganie obowiązujących procedur i stosowanie się do wskazówek pracowników szkoły.
Bardzo prosimy o nieposyłanie do szkoły dzieci z objawami infekcji, ponieważ stwarzać to będzie zagrożenie dla całej społeczności szkolnej. Prosimy również o utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami Waszych dzieci, tak aby możliwy był szybki kontakt z Państwem w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.

Dyrektor szkoły
Maria Lipińska-Ankiel

Klasy 2a i 2b – listy uczniów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu informuje, że liczebność klasy 2a wzrosła do 28 uczniów. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, nastąpi  podział klasy drugiej na dwa oddziały. Listy uczniów w podziale na klasy 2a i 2b będą wywieszone w gablocie przy wejściu do szkoły.

Informacje klasa pierwsza i oddziały przedszkolne

W gablocie przy wejściu do szkoły zostały wywieszone listy dzieci z przydziałem do grup oraz listy uczniów klas pierwszych.

Zebranie rodziców przedszkole

26.08.2021 r. godz. 16.00

Grupa 3 – 4-latki         sala 12

Grupa 4 – 5-latki        sala 7

Grupa 0A                       sala 8

Grupa 0B                        sala 9

Zebranie rodziców klasa I

31.08.2021 r. godz. 16.00

Klasa I a                             sala 117

Klasa I b                             sala 111

Przypominamy o zasadach reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja rąk).