Kampania edukacyjna na temat poczucia własnej wartości „Otwórz się na siebie”.


Ruszyła kampania profilaktyczna o poczuciu własnej wartości, skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Główne cele kampanii to profilaktyka depresji i podejmowania przez
dzieci i młodzież zachowań autodestrukcyjnych. Realizowane działania mają służyć nabywaniu umiejętności budowania poczucia własnej wartości, samoakceptacji, budowania
kompetencji emocjonalnych, nabywaniu poczucia sprawczości w zakresie radzenia sobie w
sytuacjach trudnych. Do kampanii włączyły się inowrocławskie szkoły podstawowe i
ponadpodstawowe. Działania w ramach kampanii będą prowadzone do kwietnia.


Poczucie własnej wartości sprawia, że potrafimy stawiać czoło podstawowym życiowym wyzwaniom. To także przekonanie, że ma się prawo do szczęścia i powodzenia, że jest się wartościowym/ą bez względu na to kim się jest, jakim/jaką się jest, skąd się pochodzi, jaki ma się status materialny i zasługuje na zaspokojenie swoich potrzeb czy pragnień, osiąganie tego co dla danej osoby ważne, a także cieszenie się owocami swoich wysiłków.
Poczucie własnej wartości to to, co dziecko o sobie myśli i jak samego/ą siebie ocenia.

W ramach kampanii odbędzie się wiele ciekawych działań:

  • zajęcia warsztatowe w klasach 1-8 z wykorzystaniem kolorowych kart pracy,
  • powstaną plakaty na ten temat,
  • zostanie zorganizowane stoisko z ulotkami dla uczniów i rodziców,
  • przygotujemy film lub prezentację z przeprowadzonymi wywiadami z uczniami,
  • chętni uczniowie klas 4-8 wezmą udział w konkursie plastycznym ” Moje wewnętrzne piękno”
    Zapraszamy do aktywnego udziału !
zd1
kamp
Plakat kampanii „Otwórz się na siebie”.

Zajęcia profilaktyczne.

W styczniu uczniowie klas 5-8 podnoszą swoje kompetencje biorąc udział w spotkaniach- pogadankach z funkcjonariuszkami Straży Miejskiej.

16.01.2024 roku klasa 6b zdobywała wiedzę z zakresu zagrożeń wynikających z uzależnień.

Dzisiaj klasa 6a uczestniczyła w spotkaniu na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Natomiast uczniowie klas 5a, 7a i 8a wzięli udział w zajęciach poświęconych bezpieczeństwu w sieci.

5
5
4
4
1 2
1 2
11
11
22
22

Spotkanie z Policją.

Uczniowie klasy siódmej i ósmej uczestniczyli dziś w spotkaniu z przedstawicielkami Policji na temat „Odpowiedzialność karna osób małoletnich w świetle przepisów prawa karnego”. Podczas zajęć dowiedzieli się, że osoba, która ukończyła 13 rok życia może być już pociągnięta do odpowiedzialności karnej za swoje czyny, poznali też znaczenie słowa demoralizacja. Panie policjantki przedstawiły też jakie środki wychowawcze lub poprawcze może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich w przypadku przejawów demoralizacji czy też popełnienia przez nieletniego czynu karalnego. Uczniowie mieli też okazję dowiedzieć się jak alkohol zniekształca nasze widzenie. Posłużyły do tego tzw alkogogle, które symulują zaburzenia jakich doznaje osoba po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, a więc: trudność z określeniem kierunków, zniekształcenie widzianego obrazu, zaburzenia w ocenie odległości czy podwójne widzenie.

2
2

3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11 1
11 1