PO WER

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu znalazła się w gronie szkół objętych projektem  „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanym ze środków PO WER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) na zasadach Programu Erasmus +.  Beneficjentami zwycięskiego projektu „ Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole” jest 10 nauczycieli, którzy uzupełnią swoje kompetencje językowe uczestnicząc w kursach języka angielskiego odbywających się w  trzech europejskich krajach: Irlandii, Zjednoczonym Królestwie oraz na Malcie.    

    Udział w kursach będzie punktem wyjścia do podejmowania kolejnych wyzwań w postaci nowych inicjatyw międzynarodowych oraz śledzenia nowoczesnych trendów edukacyjnych. Dodatkową zaletą realizowanego projektu będzie możliwość obserwowania przez uczniów postawy nauczycieli, jako świadomych swojej tożsamości Europejczyków, korzystających z dobrodziejstw niesionych przez Unię Europejską. Udział w projekcie jest szansą na wzmocnienie jakości pracy  szkoły jako instytucji edukacyjnej i nadanie jej europejskiego wymiaru.

   Na realizację celów projektu „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole” Szkoła Podstawowa nr 9  otrzymała dofinansowanie w kwocie  124418,44 PLN.

Blog projektu: https://projektpowersp9.blogspot.com/

Wybór Samorządu Uczniowskiego

Dnia 23 września przy współpracy wychowawców oraz zgłaszanych przez uczniów kandydatur komisja w składzie : Pani Eliza Nowicka- Opiekun Samorządu, Pani Monika Śniegowska- opiekun wolontariatu oraz Pani Malwina Szutkowska – Stranc – rzecznik praw ucznia, wyłoniła skład nowego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 9
z Oddziałami Przedszkolnymi.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2020/2021:

Przewodnicząca: Sandra Chmielewska
Zastępca: Zuzanna Wnuk
Sekretarz: Natalia Szczechowska
POCZET SZTANDAROWY:
1. Jakub Gronostajski
2. Julia Zielińska
3. Anna Antczak

Dzień Przedszkolaka

„Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy 20 września zbliża się, od najmłodszego, aż po starszaka, wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”

Nasze przedszkolaki świętowanie rozpoczęły od zaśpiewania „Hymnu Przedszkolaka”. Potem była wspólna zabawa w grupach, pląsy, konkursy. Ten dzień minął pod znakiem radości, uśmiechu i miłej zabawy.

Każdy z oddziałów przedszkolnych otrzymał również upominek przygotowany na zajęciach informatyki przez starszych uczniów.

Remiks projektu Squirrel użytkownika hendalui

Bezpieczeństwo na drodze

Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III ćwiczyli bezpieczne zachowania w ruchu drogowym. Do tego celu wykorzystaliśmy mobilne miasteczko rowerowe przeznaczone do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia z zakresu ruchu pieszych oraz w przyszłości nauki jazdy na rowerze.

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

Poniedziałek: 10.30-15.30
Wtorek: 9.00-13.00
Środa 8.30- 13.30
Czwartek: 11.00-15.00
Piątek: 8.30-12.30


Poniższe wytyczne odnoszą się do gabinetu pedagoga szkolnego na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
1. Ograniczenie do niezbędnego minimum ilości spotkań w gabinecie pedagoga szkolnego.Preferowany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
2. Na spotkania z pedagogiem szkolnym rodzice zobowiązani są do wcześniejszego ustalenia wizyty, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w gabinecie i na korytarzu.
3.W gabinecie mogą przebywać tylko 2 -3 osoby: pedagog szkolny. W razie konieczności udziału większej liczby osób spotkania będą się odbywać w pomieszczeniu o większej powierzchni np. w sali lekcyjnej.
4. Spotkania są przeprowadzane z zachowaniem rekomendowanych odległości pomiędzy osobami (zalecane co najmniej 1,5 m między osobami). Po każdym spotkaniu następuje wietrzenie i dezynfekcja pomieszczenia.
5. W pomieszczeniu dostępny jest płyn do dezynfekcji .
6. Pedagog szkolny nie będzie udzielał porad bezpośrednich osobom, u których:
a) występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
b) są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
c) zamieszkującym z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
d) w ciągu tygodnia mającą kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
W tych przypadkach zaleca się kontakt telefoniczny lub mailowy.
7.Rodzice/ opiekunowie prawni i inne osoby z zewnątrz wchodzą do szkoły i do gabinetu punktualnie na umówione spotkanie o określonej godzinie.

Zarządzenie nr 18/2020

Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie określania zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 16/2020

Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie wprowadzenia szczegółowych procedur chroniących uczniów i pracowników przed zakażeniem i zapobieganiu szerzeniu się koronawirusa w szkole.

Procedura:

  • podejrzenia u pracownika szkoły zakażenia koronawirusem,
  • podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem.
  • procedurę postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły.
  • procedurę kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia
  • procedurę odbierania uczniów ze szkoły w czasie epidemii COVID-19
  • procedurę bezpiecznego korzystania ze stołówki.