PO WER

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu znalazła się w gronie szkół objętych projektem  „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanym ze środków PO WER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) na zasadach Programu Erasmus +.  Beneficjentami zwycięskiego projektu „ Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole” jest 10 nauczycieli, którzy uzupełnią swoje kompetencje językowe uczestnicząc w kursach języka angielskiego odbywających się w  trzech europejskich krajach: Irlandii, Zjednoczonym Królestwie oraz na Malcie.    

    Udział w kursach będzie punktem wyjścia do podejmowania kolejnych wyzwań w postaci nowych inicjatyw międzynarodowych oraz śledzenia nowoczesnych trendów edukacyjnych. Dodatkową zaletą realizowanego projektu będzie możliwość obserwowania przez uczniów postawy nauczycieli, jako świadomych swojej tożsamości Europejczyków, korzystających z dobrodziejstw niesionych przez Unię Europejską. Udział w projekcie jest szansą na wzmocnienie jakości pracy  szkoły jako instytucji edukacyjnej i nadanie jej europejskiego wymiaru.

   Na realizację celów projektu „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole” Szkoła Podstawowa nr 9  otrzymała dofinansowanie w kwocie  124418,44 PLN.

Blog projektu: https://projektpowersp9.blogspot.com/