Pracownia makramy

W szkolnej świetlicy powstała „innowacyjna” pracownia, w której powstają makramy. Świetlicowe artystki wyplatają pierwsze prace bazujące na dwóch podstawowych splotach. Początki były trudne, ale dajemy radę. Niedługo pochwalimy się efektami naszej pracy.