Europejski wymiar Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi

Nasza szkoła realizuje projekt ” Nauka i działanie na rzecz lepszej przyszłości” w ramach „Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej”, realizowanym ze środków FERS ( FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Beneficjentami projektu jest 12 nauczycieli, którzy uzupełnią swoje kompetencje językowe uczestnicząc w kursach języka angielskiego oraz kursach metodycznych odbywających się w Chorwacji, Grecji, we Włoszech i na Malcie. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 listopada 2023 r. do 30 kwietnia 2025 r.  Po etapie rekrutacji, przygotowania kulturowego i językowego cztery nauczycielki rozwijały swoje kompetencje na kursach metodycznych we Florencji.  Dwie z nich brały udział w kursie „Environmental Changes for Sustainable Schools” o tematyce ekologicznej, natomiast dwie pozostałe w kursie „The Child First: Montessori, Reggio Emilia System and Contemporary Approaches to Pre-School Education” , który pogłębił ich wiedzę w zakresie edukacji Waldorfa (Steinera), metody Montessori oraz metody Reggio Emilia Lorisa Malaguzziego. 

Szczegóły i przebieg szkoleń oraz wspomnienia z pobytu w pięknej Florencji na stronie bloga projektu: https://sp9inofers.blogspot.com/2024/

O projekcie w mediach tutaj: https://inowroclaw.info.pl/artykul/nauczyciele-z-sp9-podnosili/1530457?fbclid=IwAR291UBlkZI6VfRjyPyeOrPi7AI9NPxXUPzxGVWyl6USzNrKcPt-NpPnd7k

Kolejne dwa kursy: „CLIL Methodology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL” oraz „The Playground Classroom – Methodology for Primary School” odbędą się na Malcie w sierpniu. Skorzysta z nich czterech nauczycieli. Natomiast kurs językowy, dla 2 kolejnych nauczycieli odbędzie się we wrześniu 2024 roku (” Speak English Confidently with the Callan Method”). Ostatni kurs, dla dwóch nauczycieli odbędzie się w październiku 2024 roku „Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom”, dzięki któremu uczestnicy zrozumieją i poradzą sobie z kluczowymi wyzwaniami edukacji specjalnej. 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Marzec w świetlicy

Na przełomie zimy i wiosny dużo się działo w szkolnej świetlicy. Zabawę rozpoczęliśmy 1 marca od ozdobienia twarzy piegami, gdyż świętowaliśmy Dzień Piegów. W Dzień Kobiet każda dziewczynka mogła poczuć się wyjątkowo zdobywając medal Super Dziewczyny. W Dzień Motyla podziwialiśmy motyle i dziwiliśmy się, że to nieurodziwe gąsienice przeobrażają się w tak piękne owady. Podczas Światowego Dnia Recyklingu przypomnieliśmy sobie, jak ważna jest ochrona środowiska. W Międzynarodowy dzień Astronomii wybraliśmy się w kosmiczną podróż. Międzynarodowy Dzień Poezji minął pod znakiem klasyki poezji dziecięcej. W Święto Pierwszego Skowronka ozdabialiśmy butelki wiosennymi motywami techniką decoupage. Wykonaliśmy także kartki świąteczne ozdobione pisankami oraz kojarzące się z Wielkanocą zwierzęta z rolek po papierze toaletowym. Ostatniego dnia przed świętami bawiliśmy się, rozwiązując zagadki, odszyfrowując anagramy, układając pisankowe sudoku.

Kontynuując realizację projektów: Megamisja, Z kulturą mi do twarzy, Kreatywne Prace Plastyczne, Zabawa Sztuką, Świetliczaki na tropie przysłów, wykonywaliśmy rożne zadania, m.in. pomogliśmy mieszkańcom planety Ururu pozbyć się zielonego koloru skóry, poznaliśmy znaczenia przysłowia Kłamstwo ma krótkie nogi oraz Jedna jaskółka wiosny nie czyni, wzorując się na japońskiej malarce wykonaliśmy prace plastyczne, próbowaliśmy swych sił rysując portret Pinokia, poznaliśmy nową technikę: pokrywanie farbami rysunków wykonanych olejowymi pastelami, byliśmy aktorami w przedstawieniu o smoku wawelskim, tworzyliśmy audiopamiętnik.

Kontynuujemy zajęcia czytelnicze, każdego dnia przeznaczamy kwadrans na samodzielną lekturę, wspólnie czytamy drugą część książki Andrzeja Maleszki Magiczne drzewo.

Zaczęliśmy więcej się ruszać: ćwiczymy taniec do muzyki Marsz Radeckiego i bawimy się
w zabawie rytmicznej z pałeczkami.

W marcu powstała gazetka Galeria Jednego Artysty, na której prezentujemy prace plastyczne jednej osoby. W tym miesiącu jest to Laura Derdzikowska.

,,Mistrzynie w Szkołach’’ 

Uczennice klas 7-8 wzięły udział w projekcie sportowym ,,Mistrzynie w Szkołach’’ organizowanym przez Fundację Otylii Jędrzejczak, której celem jest promowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.

Spotkanie prowadziły: Otylia Jędrzejczak- najwybitniejsza polska pływaczka, Katarzyna Zillmann- wioślarka, Natalia Czerwonka – łyżwiarka szybka, Marika Popowicz- Drapała – lekkoatletka. 

Była to niezwykła lekcja WF, dziewczęta wzięły udział w treningu ogólnorozwojowym. Ponadto, mistrzynie prowadziły również warsztaty, gdzie dzieliły się swoimi  doświadczeniami związanymi z treningami , zachęcały uczennice do rozwijania swoich pasji i marzeń. Dziewczęta zadawały wiele pytań, które dotyczyły życia osobistego olimpijek, odżywiania, bycia sobą ,planów na przyszłość oraz radzenia sobie ze stresem. To była wspaniała Lekcja WF, która zostanie na długo w naszej pamięci.

Poetycka Wiosna

W szkolnej świetlicy przywitaliśmy wiosnę obchodząc również Światowy Dzień Poezji. W wyjątkowej oprawie, przy wiosennie ubranym stoliku, recytowaliśmy wiersze o wiośnie oraz przypominaliśmy znane i lubiane wiersze dla dzieci takie jak np. ” Lokomotywa”, ” Pan Tralaliński”, ” Chory kotek”. Szukaliśmy również rymów do wiosennych wyrazów. Omawialiśmy ludowe obrzędy związane nadejściem wiosny. Ozdabialiśmy w wiosenne motywy, techniką decoupage, szklane słoiczki. W tym dniu w świetlicy zapanowała wiosenna atmosfera.

Realizacja projektu ” Nowe wyzwania, nowe możliwości”

image

Przystąpiliśmy do kolejnego etapu w unijnego projektu ” Nowe wyzwania, nowe możliwości” realizowanego na zasadach programu Erasmus+. Powołany zespół rekrutacyjny zakwalifikował 12 nauczycieli, którzy odbędą szkolenia na kursach metodycznych i językowych we Francji, Hiszpanii i na Malcie. Wybrani nauczyciele tworzą zespół projektowy i uczestniczą w przygotowaniu kulturowym i językowem, aby optymalnie wykorzystać czas podczas mobilności. W kwietniu, na Malcie odbędzie się kurs doskonalący umiejętność posługiwania się językiem angielskim, w którym będą brały udział dwie nauczycielki. Kolejny językowy kurs języka angielskiego na Malcie, został zaplanowany na ostatni tydzień czerwca. W lipcu i sierpniu natomiast pozostali nauczyciele będą szkolić się na kursach metodycznych : ” Wprowadzenie jogi w szkołach podstawowych”, ” Terapia sztuką, muzyką i tańcem”, ” Od edukacji STEM do STEAM: nowe podejście do uczenia się”, ” Zarządzanie środowiskiem: jak ponownie połączyć się z naturą”.

Mówią o nas tutaj: https://inowroclaw.naszemiasto.pl/inowroclawska-dziewiatka-otrzymala-dotacje-z-unii-europejskiej/ar/c1p2-26100615?fbclid=IwAR1XzE0Nn4_S-0-ffGPKKA_UnrA6ExpHm-FafHJEm-Do49RhL7mIkI9Pkw8

oraz tutaj: https://pomorska.pl/inowroclawska-dziewiatka-otrzymala-dotacje-z-unii-europejskiej/ar/c1p2-26100615

Zapraszamy na bloga projektu, aby poznać więcej szczegół z realizacji projektu: https://erasmussp9ino.blogspot.com

2
2

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Agencji Narodowej Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ” Z kulturą mi do twarzy”

Szkolna świetlica realizuje Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ” Z kulturą mi do twarzy”, który powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa. Patronat honorowy nad projektem objęli: Minister Edukacji i Nauki, Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Inowrocławia, Gmina Inowrocław, czasopismo Bliżej przedszkola. Głównym celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie ( sztuka, kultura lokalna, społeczna, kultura słowa i kultura innych narodów). W ramach projektu w świetlicy wykonaliśmy kolejne zadania:

-” Nie ma dzieci, są ludzie” – obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.( Moduł III, zad. 23)- przez cały tydzień w świetlicy rozmawialiśmy na temat praw dziecka w oparciu o przeczytane opowiadania.

-” Karnawał na świecie” – obchody, stroje, zwyczaje.( Moduł IV, zad.14)- dzieci porównywały zwyczaje karnawałowe w Polsce i w innych krajach, słuchając opowieści Pani EduKredki. Przebrane w różne stroje ( ze świetlicowych zbiorów) tańczyły proste układy choreograficzne.

-” Weneckie maski” – skąd się wzięły i jak je zrobić? ( Moduł IV, zad. 13)- uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat masek weneckich, a następnie sami wykonali papierowe maski.

-” Bezpieczni w sieci” – obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. ( Moduł III, zad.29)- zajęcia z okazji DBI zostały zarejestrowane na oficjalnej stronie projektu. W świetlicy szeroko dyskutowaliśmy na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oglądając tematyczne filmiki.

-” Hejtowi powiedz- NIE!” – rozmowa na temat kultury słowa w sieci. ( Moduł III, zad.27)- do realizacji tego zadania wykorzystaliśmy zajęcia programu MegaMisja. Rozwiązując pingwinkowy quiz poznaliśmy sposoby rodzenia sobie z hejtem oraz zasady netykiety.

-„W krainie legend” – zapoznanie z wybraną legendą. ( Moduł I, zad. 34)- na podstawie legendy ” Smok Wawelski” w wersji Grzegorza Kasdepke stworzyliśmy inscenizację zwracając szczególną uwagę na indywidualne przeżywanie ról.

-„Zadanie dla nauczyciela” ( Moduł I, zad.48)- dwójka nauczycieli wybrała się do Opery Nova w Bydgoszczy na operę ” Straszny dwór”.

Dzień Piegów

1 marca w szkolnej świetlicy obchodziliśmy Dzień Piegów. O piegach wiemy teraz bardzo dużo, wiemy skąd się biorą piegi. Na naszych buziach pojawiły się kolorowe piegi . Poznaliśmy piegowatych bohaterów czyli: Pana Kleksa, Pippi Langstrumpf, Anię z Zielonego Wzgórza . Przy okazji poruszyliśmy ważny temat tolerancji, dzieci uświadomiły sobie, że choć każde z nich zupełnie inaczej wygląda, wszystkie mają jednakowe prawa.

Co słychać w świetlicy?

W szkolnej świetlicy dużo się dzieje. W lutym, pomimo przerwy w zajęciach z powodu ferii zimowych bawiliśmy się na wielu ciekawych zajęciach. Uczyliśmy się jak bezpiecznie korzystać z Internetu z okazji obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu ( 4 luty). Otrzymaliśmy dyplom za aktywny udział w programie Uczymy Dzieci Programować. Realizujemy kolejne zadania MegaMisji -obecnie ciekawe tematy dotyczące fotografii fotografowania. Przy okazji Tłustego Czwartku, poznaliśmy ciekawostki związane z pączkami oraz ćwiczyliśmy logiczne myślenie i spostrzegawczość rozwiązując karty pracy. Przed feriami poznaliśmy zasady bezpiecznych zabaw zimowych oraz przygotowaliśmy Walentynkę dla wybranej osoby. Wiedzę o dinozaurach uzupełniliśmy podczas obchodów Dnia Dinozaura. Natomiast przy okazji Dnia Niedźwiedzia Polarnego rozmawialiśmy o zmianach klimatycznych, powstały również ciekawe prace plastyczne prezentujące zorze polarną. W ramach międzynarodowego projektu Kreatywne Prace Plastyczne przy pomocy suchych pasteli rysowaliśmy wybrane zwierzęta domowe.

Styczeń w szkolnej świetlicy

W styczniu w szkolnej świetlicy zajęcia skupiały się wokół pięciu haseł tygodnia: Postanowienia noworoczne czyli o silnej woli; Zimowe zabawy z bałwankiem; Tajemnicza wyspa baśni;Technika dawniej i dziś; Pierwsza pomoc ważna rzecz. Realizowaliśmy kolejne zadania projektów : Kreatywne Prace Plastyczne, Z kulturą za pan brat, Zabawy sztuką, Na tropie przysłów, Uczymy Dzieci Programować, Mega Misja. Kreatywność rozwijaliśmy na licznych zajęciach plastycznych poznając nowe techniki: malowanie plasteliną, folią bąbelkową, wydrapywanki, pastele olejne. Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci stworzyły ciekawe laurki z ozdobnymi elementami z koralików. Przygotowali również teatrzyki z kukiełkami do bajek ” Trzy świnki” oraz ” Czerwony kapturek”. W ramach cyklu ” Technika dawniej i dziś” dzieci pracowały w stacjach zadaniowych uzupełniając swoją wiedzę ogólną na temat rozwoju technologii. W styczniu uczniowie poznali zagrożenia wynikające z zabawy fajerwerkami oraz zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Porównywaliśmy również zwyczaje karnawałowe w Polsce i na świecie oraz utrwalaliśmy nazwy miesięcy opracowując kalendarz 2024.

„Ulepimy dziś bałwana”

Dzisiaj w szkolnej świetlicy zabawy z plasteliną. W efekcie naszych działań powstała spora bałwankowa rodzinka.