Dzień Chłopaka

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych

uroczystościach w życiu rodziny czy życiu przedszkola.

Dziś swoje święto obchodzili chłopcy.

W tym dniu, we wszystkich  grupach przedszkolnych dziewczynki

wręczały chłopcom upominki i składały życzenia .

Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku dla wszystkich dzieci.

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Dzień ten został ogłoszony w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Celem akcji jest promowanie głośnego czytania. Czytanie na głos ma ogromne znaczenie. Wpływa na rozwój, wzbogaca słownictwo, rozbudza wyobraźnię, poprawia koncentrację i wspomaga pamięć.

W naszej szkole w obchody tego dnia włączyli się: bibliotekarz, poloniści, wychowawcy klas. W klasach I-III zaprezentowane zostały baśnie: H. Ch. Andersena ,, Calineczka”, baśń W. i J. Grimm ,,O wilku i siedmiu koźlątkach”oraz fragment książki G. Bąkiewicz ,, 1:0 dla Korniszonka”. Dodatkową atrakcją był teatrzyk kamishibai ( teatr obrazkowy). Uczniowie klas IV- VIII wysłuchali fragmentów książek czytanych przez polonistów oraz wychowawców klas.

zdjecie 1
uczniowie klasy I a

Europejski Dzień Języków Obcych – 26 września

Rozwijanie umiejętności językowych jest zarówno koniecznością, jak i prawem KAŻDEGO z nas – takie jest jedno z najważniejszych przesłań Europejskiego Dnia Języków.

Zasadniczym celem obchodów Dnia Języków jest podnoszenie świadomości w zakresie:

-bogactwa i różnorodności językowej Europy, które należy pielęgnować i rozszerzać;
-potrzeby zwiększania zakresu nauczanych języków (także tych mniej znanych i używanych), co skutkować będzie rozszerzeniem wielojęzyczności;
-potrzeby osiągania przez obywateli pewnego zaawansowania w zakresie co najmniej dwóch języków, poza swoim własnym, tak aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał jako obywatele demokratycznej Europy.

Właśnie 24 września 2021 w Naszej Szkole odbył się Europejski Dzień Języków Obcych.
Uczniowie klasy VII i VIII przygotowali bardzo interesujące prezentacje na temat krajów Unii Europejskiej takich jak: Francja, Włochy, Anglia, Chorwacja, Grecja czy Hiszpania.
Oprócz prezentacji na naszych zajęciach były gry, zabawy i quizy, wśród nich quiz na temat Francji, Grecji czy quizy kulinarne, Kahoot. Klasa VIIb śpiewała nawet „sto lat” w różnych językach, V klasa rysowała flagi i symbole różnych krajów w zeszytach, a klasa IV rozmawiała na temat różnych krajów Unii Europejskiej oraz zwyczajach. 
Uczniowie klas młodszych II i III oraz uczniowie Przedszkola odpowiadali na pytanie: „Dlaczego warto uczyć się języków obcych”?
Dzieci wymieniły rozmaite powody, a wśród nich rozmowy z ludźmi z innych krajów, posiadanie nowych przyjaciół, podróżowanie czy chęć zamówienia dobrej potrawy w restauracji.
Był to bardzo miły dzień, pełen wrażeń i emocji. Mam nadzieję, że od dziś jeszcze bardziej wzmocnimy naszą chęć do nauki języka obcego.

Podczas Europejskiego Dnia Języków Obcych upowszechniono zdobytą wiedzę podczas szkolenia w Hiszpanii, które było zrealizowane w ramach Projektu PO WER „Nowoczesny Nauczyciel w Nowoczesnej Szkole”. Opowiadano uczniom, jak ważna jest nauka języka w każdym wieku i w każdym czasie. Podzielono się informacjami, które zdobyto podczas szkolenia i zastosowano je na lekcji projektowej. 

Zgodnie z założeniami i celami projektu pt „Modern Teacher in a modern school” (Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole” Dzień Języków Obcych miał za zadanie wspomóc rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów (umożliwienie osiągania sukcesu każdemu uczniowi na miarę możliwości), rozwój kompetencji językowych i informatycznych na podstawie kontekst kulturowy, angażowanie uczniów i włączanie ich do aktywności na forum szkoły (również uczniów z dysfunkcjami), efektywne współdziałanie w zespole (praca metodą projektu), rozwijanie się na podstawie metody aktywne, zwiększenie samooceny jako czynnika motywującego do dalszej edukacji, przyjmowanie roli obywatela wielokulturowej i wielojęzycznej Europy, budowanie postawy tolerancji wobec wszystkich ludzi, – umiejętności i kwalifikacje kadry pedagogicznej: podnoszenie kompetencji zawodowych zwłaszcza językowych, efektywne posługiwanie się technologiami ICT, poszukiwanie nowych form i metod pracy, rozwijanie osobistych zainteresowań, poszerzanie horyzontów, wymiana doświadczeń zawodowych i dobrych praktyk , – poprawa wizerunku szkoły w środowisku lokalnym: informowanie społeczności lokalnej o działaniach szkoły w zakresie realizowanych projektów. Dzień Języków Obcych był idealnym dniem na to, aby nauczyciele mogli podzielić się zdobytą wiedzą podczas szkolenia w Madrycie i pokazać jak ważna jest komunikacja w językach obcych (angielski, francuski, hiszpański)

Dzień Przedszkolaka

Wszyscy swoje święto mają,
Tańczą skaczą i śpiewają,
Przedszkolaki przykład dają,
I też swoje święto mają,

W tym roku przedszkolaki obchodziły swoje święto na sportowo.
Dzieci uczestniczyły w różnorodnych aktywnościach z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych oraz z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. Radość, uśmiechy dzieci i głośny doping świadczyły o znakomitej zabawie.

Na zakończenie świętowania dzieci otrzymały słodkości.

Sprzątanie Świata

17 września nasza szkoła brała udział w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata”. Celem akcji jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego oraz uwrażliwienie na potrzebę dbania o czystość Ziemi. W ramach akcji uczniowie przypomnieli sobie na czym polega segregacja śmieci oraz jakie środki ostrożności należy zachować podczas zbierania odpadów. Przedszkolaki dzielnie posprzątały teren szkolnego boiska, natomiast uczniowie klas I-III oraz IV-VIII wyruszyli na sprzątanie okolicznych terenów znajdujących się przy naszej szkole.

Dyżury psychologa w szkole

Informujemy, że w każdy piątek w godzinach 8.00-12.00 w naszej szkole dyżur pełnić będzie psycholog Pani Justyna Maciejewska.

Osoby zainteresowane konsultacją z psychologiem prosimy o wcześniejsze zgłaszanie takiej potrzeby u pedagoga szkolnego.

Samorząd Uczniowski

15 września 2021 przy współpracy wychowawców oraz zgłaszanych przez uczniów kandydatur został wyłoniony nowy Samorząd Szkolny oraz Rzecznik Praw Ucznia na rok szkolny 2021/2022.

Mamy nadzieję, że nasza praca będzie jak zawsze owocna, a szkoła będzie funkcjonowała sprawnie i efektywnie.

SAMORZĄD SZKOLNY 2021/2022

Przewodnicząca- Sandra Chmielewska- 8a

Zastępca Przewodniczącego- Zuzanna Wnuk- 8b

Skarbnik-Natalia Szczechowska- 8b

Sekretarz- Julia Zielińska- 7a

Poczet Sztandarowy:

1.   Wiktor Wiśniewski/ Kacper Łęga- 7b

2.   Julia Zielińska- 7a

3.   Anna Antczak- 7a

Opiekun Samorządu:

P. Eliza Nowicka

Rzecznik Praw Ucznia: p. Malwina Szutkowska- Stranc

Dzień Kropki

15 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Kropki.

To święto kreatywności, pokonywania wszelkich ograniczeń, ale także święto wiary we własne siły i możliwości. Tego dnia ubrania dzieci były bogate w akcent kropki, była zabawa, kreatywne zajęcia oraz piękne prace plastyczne. Przedszkolaki dowiedziały się, że zawsze trzeba wierzyć w siebie oraz swoje umiejętności i możliwości !

I pamiętajcie, że od kropki wszystko się zaczyna !

„Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole”

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu  podnosili swoje kompetencje na  kursach językowych  i metodycznych, które odbywały się na Malcie i w Hiszpanii – Madrycie. Udział  w kursach jest częścią projektu „ Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole”  finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER).  Założeniem projektu jest rozwijanie umiejętności komunikowania się  w języku angielskim, nawiązanie współpracy z innymi europejskimi szkołami, a także poznanie innowacyjnych metod nauczania jak np. CLIL.–Content and Language Integrated Learning. Istotą metody CLIL jest wzmocnienie efektów nauczania języków obcych.

Pedagodzy biorący udział w projekcie mieli okazję pokonać barierę językową nie tylko na zajęciach, ale także w codziennych sytuacjach oraz poznać dziedzictwo kulturowe odwiedzanych krajów.  Zdobytą wiedzę i doświadczenia przekażą teraz uczniom i innym nauczycielom nadając szkole europejski wymiar.

221161749 347225167111342 4381032922534219866 n
Kurs dla nauczycieli języków obcych „CLIL.–Content and Language Integrated Learning w Madrycie.
240198237 1322161368221356 5519277505215067913 n 1
Kurs językowy „English for teachers” w Madrycie
Downloads5
Kurs językowy „English for teachers” na Malcie.

https://projektpowersp9.blogspot.com

Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej.

Na podstawie:

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203)

– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu

Wniosek w załączniku.

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz dowód opłaty skarbowej.

3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, tj. 9,00 zł.

4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

5. Numer konta, na który należy wpłacać ww. opłatę:

PKO Bank Polski   08 1020 1505 0000 0102 0183 4027

W tytule należy wpisać: „duplikat legitymacji szkolnej oraz imię i nazwisko dziecka”.