Dzień Języków Obcych

24 września w klasach 7ai 7b odbył się Dzień Języków Obcych. Uczniowie przygotowali ciekawe prezentację na temat europejskich państw, dzięki którym poznaliśmy charakterystyczną dla danego kraju muzykę, kuchnie czy modę.  Na zajęciach gościliśmy panią Annę Siewkowską, która opowiedziała nam o swojej podróży na Maltę . Była ona jednym z uczestników projektu realizowanego w naszej szkole „ Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole” i uczestniczyła w kursie języka angielskiego, który odbył się na Malcie.  W ciekawy i barwny sposób przybliżyła nam kulturę i zabytki wyspy. Zachęcała do podejmowanie się trudu nauki języka obcego, który otwiera nowe możliwości.

PO WER

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu znalazła się w gronie szkół objętych projektem  „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanym ze środków PO WER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) na zasadach Programu Erasmus +.  Beneficjentami zwycięskiego projektu „ Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole” jest 10 nauczycieli, którzy uzupełnią swoje kompetencje językowe uczestnicząc w kursach języka angielskiego odbywających się w  trzech europejskich krajach: Irlandii, Zjednoczonym Królestwie oraz na Malcie.    

    Udział w kursach będzie punktem wyjścia do podejmowania kolejnych wyzwań w postaci nowych inicjatyw międzynarodowych oraz śledzenia nowoczesnych trendów edukacyjnych. Dodatkową zaletą realizowanego projektu będzie możliwość obserwowania przez uczniów postawy nauczycieli, jako świadomych swojej tożsamości Europejczyków, korzystających z dobrodziejstw niesionych przez Unię Europejską. Udział w projekcie jest szansą na wzmocnienie jakości pracy  szkoły jako instytucji edukacyjnej i nadanie jej europejskiego wymiaru.

   Na realizację celów projektu „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole” Szkoła Podstawowa nr 9  otrzymała dofinansowanie w kwocie  124418,44 PLN.

Blog projektu: https://projektpowersp9.blogspot.com/