Projekt edukacyjny „Niech połączy nas ten świąteczny czas”

„Let this Christmas time unite us”.

Nauczyciele naszej szkoły, którzy uczestniczyli w kurach językowych w Madrycie i na Malcie w ramach projektu „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole” finansowanego ze środków PO WER, podjęli współpracę ze szkołą zagraniczną w ramach opracowanego projektu „Niech nas ten świąteczny połączy czas”.

Działania w tym projekcie koncentrują się na dziedzictwie kulturowym uczestniczących krajów: tradycji, obyczajach folkloru czy sztuk scenicznych.

Celem projektu jest:

-Poznanie tradycji i dziedzictwa kulturowego poprzez różnorodne działania, które rozwiną   u uczniów kreatywność, posługiwanie się językiem obcym.

-Wspieranie wartości dziedzictwa krajów europejskich poprzez odkrywanie, uczenie się          i dzielenie się naszymi tradycjami.

-Rozwijanie umiejętności w zakresie TIK poprzez uczenie się i korzystanie z nowych technologii,

-Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Na propozycję współpracy odpowiedziała szkoła w Příbram z Republiki Czech i właśnie z tą placówką realizowany jest projekt, w ramach którego podjęte są następujące działania:

-zapoznanie partnerów „Poznajmy się”- uczniowie w każdym kraju przygotowują swoją wizytówkę, czyli krótką prezentację lub filmik.

-opracowanie życzeń świątecznych i wykonanie kartek świątecznych

– prezentacja wybranej kolędy/ pastorałki lub piosenki świątecznej

– przedstawienie w dowolnej formie jednej z tradycji świątecznych danego kraju.

Gotowe zadania będą umieszczane na TwinSpace projektu na platformie eTwinning.

Koordynatorem projektu ze strony czeskiej jest nauczyciel języka angielskiego i literatury Martina Čmuchařová, ze strony naszej szkoły pedagog szkolny Krystyna Kołodziejczak.

Educational project Let this Christmas time connect us.
Plakat projektu.