11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał suwerenność. W wyniku upadku potęg zaborczych i własnych działań Polska po wielu dziesięcioleciach powróciła na mapy Europy. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało młodym Polakom przywiązanie do języka i kultury narodowej.

Film przygotowany przez uczniów naszej szkoły.

Film – prace

Dzień Edukacji Narodowej

Wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu, przekazujemy serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Życzymy wielu sukcesów, które będą powodem satysfakcji i spełnienia zawodowego, radości i optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy, wszelkiej pomyślności oraz poczucia ważności wykonywanego zawodu.

W dniu dzisiejszym nauczyciele i pracownicy szkoły zostali wyróżnieni Nagrodą Dyrektora Szkoły a p. Krystyna Kołodziejczak otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Inowrocławia.

Również wyrazy szacunku i podziękowania z okazji jubileuszu 35-lecia pracy otrzymała p. dyrektor Maria Lipińska-Ankiel.

Kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Uczniowie klas 1-8 uczestniczą w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej. W tym roku odbywa się ona pod hasłem „Dorastamy Asertywnie”.
Celem kampanii jest:
1. Edukacja uczniów w zakresie samopoznania i samoakceptacji, w tym wykształcenie umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.
2. Nabycie przez uczniów umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli, przekonań i uczuć w relacjach z innymi ludźmi.
3. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych), związanych m.in. z nieumiejętnością radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych; wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów.
4.  Edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.
Realizacja kampanii w naszej szkole potrwa do końca roku 2020.

Wybór Samorządu Uczniowskiego

Dnia 23 września przy współpracy wychowawców oraz zgłaszanych przez uczniów kandydatur komisja w składzie : Pani Eliza Nowicka- Opiekun Samorządu, Pani Monika Śniegowska- opiekun wolontariatu oraz Pani Malwina Szutkowska – Stranc – rzecznik praw ucznia, wyłoniła skład nowego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 9
z Oddziałami Przedszkolnymi.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2020/2021:

Przewodnicząca: Sandra Chmielewska
Zastępca: Zuzanna Wnuk
Sekretarz: Natalia Szczechowska
POCZET SZTANDAROWY:
1. Jakub Gronostajski
2. Julia Zielińska
3. Anna Antczak

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 1 września 2020r.

W związku z pandemią Covid-19 w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych uczniowie wchodzą do wyznaczonych sal:

Godzina  9:00 – klasy 1-3

1a – sala 108 – wych. P. Agnieszka Borowiak

2a – sala 110 – wych. P. Agnieszka Kubiak

3a – sala 111 – wych. P. Anna Michałowska

3b – sala 117 – wych. P. Iwona Katulska

Godzina 10:00 – klasy 4-6

4a – sala 118 – wych. P. Anna Zawadzka

5a – sala 209 – wych. P. Jadwiga Pawełoszek

6a – sala 215 – wych. P. Malwina Szutkowska-Stranc

6b – sala 208 – wych. P. Anna Siewkowska

Godzina 11:00 – klasy 7-8

7a – sala 113 – wych. P. Eliza Nowicka

7b – sala 214 – wych. P. Małgorzata Mańska

8a – sala 207 – wych. P. Michał Matyjasik

Zasady:

  1. Każdy uczeń musi mieć założoną maseczkę w drodze do szkoły.
  2. Prosimy rodziców i niewchodzenie do budynku.
  3. Prosimy o zachowanie dystansu 1,5 metra.
  4. Prosimy o nieprzynoszenie żadnych toreb (jedynie torbę foliową na podręczniki).
  5. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie udają się do domów.