Projekt „zaproś mnie na swoją lekcję” z klasą 7a

W ramach projektu „zaproś mnie na swoją lekcję” gościliśmy P. Monikę Szulkowską, ambasadorkę Wakeleta, która wprowadziła klasę 7a w świat technologii informatycznej. Pani Monika w bardzo ciekawy i interesujący sposób pokazała metody segregowania plików, stworzenia bezpłatnych stron dla uczniów i nauczycieli oraz zademonstrowała i stworzyła wraz z klasą 7a własnego mini bloga. 

Lekcja matematyki w klasie ósmej

W ramach kontynuacji współpracy z wolontariuszami ING Banku dnia
18.02.2021r. na lekcji matematyki w klasie 8a gościliśmy Pana Karola
Żaro, który zapoznał uczniów z tematem dotyczącym lokat
bankowych. W przejrzysty sposób wyjaśnił uczniom co to jest lokata
bankowa, co można zrobić z oszczędnościami, jaka jest różnica
między oprocentowaniem stałym a oprocentowaniem zmiennym.
Pokazał, w jaki sposób oblicza się zysk z lokat. Następnie uczniowie
mieli do rozwiązania kilka zadań praktycznych związanych z w/w
tematem.
Panu Karolowi bardzo dziękujemy za poświęcony czas i przekazaną
wiedzę.

Matematyka w klasie 7b

09.02.2021r. uczniowie klasy 7b wzięli udział w spotkaniu on-line w ramach ogólnopolskiego projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję”.


Na lekcji matematyki gościliśmy Panią Annę Stęrzewską, czyli Anię od matmy. Pani Anna w ciekawy i kreatywny sposób wprowadziła uczniów w świat matematyki. Uczniowie nauczyli się rozwiązywać równania, stosując przy tym historyjki odnoszące się do zainteresowań uczniów oraz metodę „motylkową”.

Dzień Bezpiecznego Internetu

W Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu w dniu 09.02.2021r. obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku hasło przewodnie obchodzonego dnia to „Wyloguj się do życia”. Wiąże się ono z sytuacją epidemiczną w kraju i nauczaniem zdalnym, które obowiązuje w klasach IV-VIII. Uczniowie spędzają wiele godzin wykorzystując różne zdobycze technik informacyjnych. Przeprowadzony cykl zajęć z wykorzystaniem  materiałów multimedialnych przygotowanych przez Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu a w szczególności film „Wyloguj się do życia” był osnową dzięki której uczniowie uświadomili sobie jak ważna rzeczą jest sztuka wyboru. Uczniowie ugruntowali swoją wiedzę na temat Internetu, który jest ważnym medium, lecz trzeba z niego umiejętnie korzystać.

Razem na Święta

W ramach Akcji „Razem na Święta” uczniowie naszej szkoły spisali się na medal. Wykonali piękne ozdoby i kartki, które przekażą swoim sąsiadom. Na pewno uśmiech zagości na ich twarzach.

Wszystkim, którzy włączyli się do akcji, bardzo serdecznie dziękujemy!

Akcja „Korek”

W tym roku w akcji ”Korek” p. Polaszewska oraz szkolny wolontariat Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi informują, że łącznie udało się zebrać aż 180kg plastikowych nakrętek, dzięki czemu mogliśmy pomóc naszemu inowrocławskiemu koledze Jakubowi Mierzwickiemu i sfinansowaliśmy mu kilka zajęć rehabilitacyjnych.
Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękujemy za okazane serce.
Zbierając plastikowe nakrętki nie tylko pomagamy Jakubowi, ale też chronimy nasze środowisko, ułatwiając proces recyklingu plastików.
Zapraszamy do udziału w dalszej zbiórce.
Renata Poalszewska

„Razem na Święta” 2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Razem na Święta”.

Celem inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna edycja akcji będzie miała nieco odmienny charakter. Szczególnie w tym okresie wiele osób czeka na nasze wsparcie i zwykłe gesty życzliwości.

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do wykonania kartek z życzeniami świątecznymi lub ozdób świątecznych i przekazanie ich sąsiadom (np. wrzucenie do skrzynek pocztowych).

Akcja „Razem na Święta”

Jeśli Jesteś uczniem klasy IV-VIII i masz chęć podarować uśmiech swojemu sąsiadowi dołącz do akcji.
Stwórz ozdobę choinkową lub kartkę, plakat
Zrób „coś” miłego , a potem podaruj „odrobinę swojego ciepła”.
Termin wykonania prac 7-14 grudnia 2020.

Prześlij zdjęcie wykonanej pracy (ozdoby lub kartki z życzeniami) swojemu wychowawcy , a on prześle ją do Opiekuna Samorządu.
Swoją pracę podaruj sąsiadowi, który potrzebuje twojej uwagi.

Do akcji zachęcają :

Samorząd i Wolontariat SP9 z Oddziałami Przedszkolnymi