11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał suwerenność. W wyniku upadku potęg zaborczych i własnych działań Polska po wielu dziesięcioleciach powróciła na mapy Europy. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało młodym Polakom przywiązanie do języka i kultury narodowej.

Film przygotowany przez uczniów naszej szkoły.

Film – prace

Pasowanie na ucznia

21 października w auli naszej szkoły odbyła się uroczystość przyjęcia do społeczności uczniowskiej uczniów klasy pierwszej.
W warunkach podyktowanych przez trudny czas pandemii, tradycji stało się jednak zadość. Dzieci złożyły ślubowanie na ręce Dyrektora szkoły Pani Marii Lipińskiej–Ankiel oraz zostały pasowane na uczniów.
Na pamiątkę tego ważnego w życiu ucznia wydarzenia, Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki.
Uroczystość uświetniło odśpiewanie piosenki specjalnie przygotowanej na okoliczność Pasowania.

CZYTAM Z KLASĄ – „Lekturki spod chmurki”

W roku szkolnym 2020/21 uczniowie klas I – III biorą udział w Międzynarodowym Projekcie
Edukacyjnym CZYTAM Z KLASĄ – „Lekturki spod chmurki”, który wspiera rozwój czytelnictwa wśród uczniów. Projekt składa się z trzech modułów: jesiennego „Mała chmurka w krainie drzew”, zimowego „Mała chmurka w krainie śniegu” i wiosennego „Mała chmurka w krainie słońca”. W każdym z modułów uczniowie poznają lekturę czytaną samodzielnie lub przez nauczyciela oraz wykonują ciekawe zadania. Projekt będzie wspaniałą przygodą dla wszystkich dzieci klas I – III.

Szkolny Konkurs Plastyczny „Pani Jesień”

Uczniowie klas trzecich wzięli udział w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Pani Jesień”. Namalowali
farbami piękne prace przedstawiające postać Pani Jesieni.
I miejsce zajęli – Iga Lewandowska z 3a i Krzysztof Napierała z 3b,
II miejsce zajęły – Maja Górzyńska z 3a i Weronika Szewczuk z 3b,
III miejsce zajęli – Kalina Jędrzejewska z 3a i Filip Klemiński z 3b.
Gratulujemy zwycięzcom konkursu i życzymy dalszych sukcesów!

Kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Uczniowie klas 1-8 uczestniczą w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej. W tym roku odbywa się ona pod hasłem „Dorastamy Asertywnie”.
Celem kampanii jest:
1. Edukacja uczniów w zakresie samopoznania i samoakceptacji, w tym wykształcenie umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.
2. Nabycie przez uczniów umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli, przekonań i uczuć w relacjach z innymi ludźmi.
3. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych), związanych m.in. z nieumiejętnością radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych; wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów.
4.  Edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.
Realizacja kampanii w naszej szkole potrwa do końca roku 2020.

Wybór Samorządu Uczniowskiego

Dnia 23 września przy współpracy wychowawców oraz zgłaszanych przez uczniów kandydatur komisja w składzie : Pani Eliza Nowicka- Opiekun Samorządu, Pani Monika Śniegowska- opiekun wolontariatu oraz Pani Malwina Szutkowska – Stranc – rzecznik praw ucznia, wyłoniła skład nowego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 9
z Oddziałami Przedszkolnymi.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2020/2021:

Przewodnicząca: Sandra Chmielewska
Zastępca: Zuzanna Wnuk
Sekretarz: Natalia Szczechowska
POCZET SZTANDAROWY:
1. Jakub Gronostajski
2. Julia Zielińska
3. Anna Antczak

Bezpieczeństwo na drodze

Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III ćwiczyli bezpieczne zachowania w ruchu drogowym. Do tego celu wykorzystaliśmy mobilne miasteczko rowerowe przeznaczone do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia z zakresu ruchu pieszych oraz w przyszłości nauki jazdy na rowerze.