Kurs językowy na Malcie

Dwie nauczycielki z naszej szkoły ( Renata Pomiecińska i Krystyna Kołodziejczak) wyjechały na Maltę, aby podnosić swoje kompetencje językowe na kursie ” Fluency and Language Development for Educational Staff”. Udział w kursie jest elementem realizowanego projektu ” Nowe wyzwania, nowe możliwości” w ramach akcji 1 sektora Edukacja Szkolna na zasadach programu Erasmus+. Panie zakończyły kurs z sukcesem i otrzymały stosowny Certyfikat.

#FunduszeEU#FunduszeEuropejskie

Więcej na blogu: https://erasmussp9ino.blogspot.com

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Agencji Narodowej Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.