Klasa pierwsza – rok szkolny 2020/2021

W wyniku złożenia przez rodziców rezygnacji ze spełniania obowiązku szkolnego w naszej placówce, nastąpił spadek liczby uczniów w klasie pierwszej. Zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian organizacyjnych,  wobec czego  uruchomiony zostanie  jeden oddział klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021, którego wychowawcą będzie P. Agnieszka Borowiak.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 1 września 2020r.

W związku z pandemią Covid-19 w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych uczniowie wchodzą do wyznaczonych sal:

Godzina  9:00 – klasy 1-3

1a – sala 108 – wych. P. Agnieszka Borowiak

2a – sala 110 – wych. P. Agnieszka Kubiak

3a – sala 111 – wych. P. Anna Michałowska

3b – sala 117 – wych. P. Iwona Katulska

Godzina 10:00 – klasy 4-6

4a – sala 118 – wych. P. Anna Zawadzka

5a – sala 209 – wych. P. Jadwiga Pawełoszek

6a – sala 215 – wych. P. Malwina Szutkowska-Stranc

6b – sala 208 – wych. P. Anna Siewkowska

Godzina 11:00 – klasy 7-8

7a – sala 113 – wych. P. Eliza Nowicka

7b – sala 214 – wych. P. Małgorzata Mańska

8a – sala 207 – wych. P. Michał Matyjasik

Zasady:

 1. Każdy uczeń musi mieć założoną maseczkę w drodze do szkoły.
 2. Prosimy rodziców i niewchodzenie do budynku.
 3. Prosimy o zachowanie dystansu 1,5 metra.
 4. Prosimy o nieprzynoszenie żadnych toreb (jedynie torbę foliową na podręczniki).
 5. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie udają się do domów.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice!

1 września 2020 r. rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami możliwe jest rozpoczęcie zajęć w formie stacjonarnej, niemniej jednak należy pamiętać, że w szkole nadal będzie obowiązywał szczególny reżim sanitarny. Szczegółowe procedury, których należy przestrzegać w szkole wkrótce zostaną Państwu udostępnione na naszej stronie internetowej oraz przesłane z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, a także wywieszone na terenie szkoły.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych (kaszel, gorączka, katar). W przypadku wystąpienia takich objawów u dziecka, będzie ono odizolowane od pozostałych osób przebywających w szkole.
 2. Osoby dorosłe niebędące pracownikami ani stałymi współpracownikami szkoły są zobowiązane do zasłaniania ust i nosa podczas pobytu w budynku. Przed wejściem należy również zdezynfekować dłonie.
 3. Ograniczamy obecność rodziców i osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum. Rodzicom wolno będzie przebywać w budynku tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach – w wyznaczonej strefie. Wprowadza się bezwzględny zakaz wchodzenia do sal dydaktycznych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Prosimy o kontakt ze szkołą za pomocą maila, telefonu lub dziennika elektronicznego.
 4. Wprowadzamy pomiary temperatury ciała uczniów i pracowników. Na pomiar temperatury będą musieli Państwo wyrazić zgodę (Oświadczenie.pdf), pobierając druk ze strony szkoły i dostarczyć podpisany w dowolnej formie (e-mail, mms). Formę papierową przyniosą dzieci do szkoły.
 5. Dzieci, uczniowie klas oraz wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są: do stosowania osłon nosa i ust w trakcie poruszania się po częściach wspólnych budynku oraz podczas przerw. Zarówno nauczyciele, jak i wszyscy uczniowie zobowiązani są do częstego mycia i dezynfekcji rąk.                                       
 6. W szkole wdrożone zostały procedury dotyczące zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji pomieszczeń, a także zachowania w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów.

Drodzy Rodzice!

To nie będzie zwyczajny rok szkolny. Wszyscy mamy nadzieję, że sytuacja w niedługim czasie ulegnie poprawie i będziemy mogli wrócić do funkcjonowania w warunkach, które znamy sprzed pandemii.

Tymczasem prosimy o zrozumienie naszych działań, przestrzeganie obowiązujących procedur i stosowanie się do wskazówek pracowników szkoły.

Bardzo prosimy o nieposyłanie do szkoły dzieci z objawami infekcji, ponieważ stwarzać to będzie zagrożenie dla całej społeczności szkolnej. Prosimy również o utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami Waszych dzieci, tak aby możliwy był szybki kontakt z Państwem w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.

Dyrektor szkoły
Maria Lipińska-Ankiel