Klasa pierwsza – rok szkolny 2020/2021

W wyniku złożenia przez rodziców rezygnacji ze spełniania obowiązku szkolnego w naszej placówce, nastąpił spadek liczby uczniów w klasie pierwszej. Zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian organizacyjnych,  wobec czego  uruchomiony zostanie  jeden oddział klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021, którego wychowawcą będzie P. Agnieszka Borowiak.