Dzień Chleba w przedszkolu

15 października w naszym przedszkolu w ramach realizacji programu „Piękna nasza Polska cała” obchodziliśmy Święto Chleba. Tego dnia w każdej sali przedszkolnej unosił się zapach świeżego pieczywa, a nasze przedszkolaki mogły próbować wielu jego gatunków. Podczas zajęć edukacyjnych  dzieci dowiedziały się: jak powstaje mąka, jak robi się chleb i na czym polega praca piekarza. Poznały również różne rodzaje pieczywa oraz składniki potrzebne do jego wypieku. Starszaki układając historyjkę obrazkową pt. „Od ziarenka do bochenka”  uświadomiły sobie, że chleb jest wynikiem ciężkiej pracy wielu ludzi. Podczas wspólnej zabawy dzieci integrowały się przy znanej piosence pt. „Mało nas do pieczenia chleba”, a na koniec wykonały z masy solnej własne chleby, bułki i rogale, które pomalowały farbami.

Dzień Drzewa.

„Dzień Drzewa” staje się tradycją w naszej placówce. Pomysł Dnia Drzewa został zainicjowany przez Juliusza Mortona, znawcę i miłośnika przyrody, który kierował się powiedzeniem, że „inne święta służą jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś na przyszłość”. W ramach tego święta dzieci wykazały się wiedzą na temat różnych rodzajów drzew, rozpoznawały je po liściach, owocach oraz wykonywały prace plastyczne, gdzie tematem przewodnim było drzewo. Oprócz tego wypowiadały się na temat, co nam dają drzewa i jak należy o nie dbać. Wszyscy złożyli też przyrzeczenie „młodego ekologa”, że nie będą niszczyć nigdy drzew, łamać ich, oszpecać i zawsze dbać o przyrodę. Na zakończenie wszystkie dzieci ozdobiły torby ekologiczne według własnego pomysłu. W ramach obchodów tego święta chętne dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym „Jesienne drzewo”. Na konkurs wpłynęły 23 prace. Przed komisją stanęło trudne zadanie, by wśród tak wielu pięknych prac wybrać te najładniejsze. Po burzliwych dyskusjach wytypowano zwycięzców. Prace plastyczne zostały wykonane z guzików, makaronu, gąbek, ostrużyn po kredkach, itp. oraz darów jesieni (liści, kasztanów, żołędzi, gałązek, mchu) z użyciem farb, pasteli, kredek. Gratulujemy wszystkim laureatom

Obchody Dnia Drzewa przyczyniają się do szacunku dla środowiska naturalnego w dorosłym życiu.

„ZbieramTo w szkole”

Wolontariusze SP9 z przyjemnością informują, że w tym roku szkolnym nasza szkoła również przyłączyła się do programu ,,ZbieramTo w szkole,,

Jego główną misją jest niesienie pomocy najbiedniejszym w Czadzie i na Filipinach.

Dzięki zbiórkom dokonuje się dwojaka pomoc:

 1. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Pomoc środowisku naturalnemu, wspieranie recyklingu, aby jak najmniej odpadów trafiało na wysypiska śmieci.
 2. Darowizny od firm recyklingowych przekazywane są jako pomoc rozwojowa do najbiedniejszych krajów w Afryce i Azji. Dzięki ,,dobroczynnemu recyklingowi,, wybudowano już : dom dla ofiar tajfunu na Filipinach, trzy studnie w Czadzie, ufundowano stypendia szkolne dla dzieci na Filipinach oraz finansowo wspierany jest Dom Dziecka w Boliwii.

Cały projekt działa na zasadzie programu partnerskiego. Szkoły zbierają np. zużyte baterie i drobne monety, które odbiera bezpośrednio od nas firma recyklingowa. Każdej takiej darowiźnie przyporządkowana jest określona liczba punktów, które można wymienić na nagrody dla szkoły : książki, filmy, torby ekologiczne, dewocjonalia. Przyznawane nagrody mają motywować do jeszcze większej troski o środowisko naturalne i potrzebujących.

W naszej szkole zbieramy:

 • zużyte baterie
 • monety o różnych nominałach (polskie, zagraniczne oraz te, które wyszły już z obiegu)

Więcej informacji znajdziecie na naszych plakatach.

Screenshot 20211005 082734 Chrome
Plakaty wykonane przez wolontariuszy SP9

Pozdrawiamy wolontariusze SP9

Tydzień Świadomości Dysleksji 07-10.10.2021

             Dysleksja rozwojowa

Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

              Terminologia

Najczęściej stosuje się termin „dysleksja rozwojowa” dla określenia syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania.
   Dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów zaburzeń:
• dysleksja – specyficzne trudności w czytaniu,
• dysortografia – specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni
• dysgrafia – niski poziom graficzny pisma
• dyskalkulia – specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.

Dysleksję rozwojową diagnozujemy w starszym wieku szkolnym, natomiast w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym możemy mówić o ryzyku dysleksji.

              Przyczyny

Zaburzenia funkcji percepcyjno motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Etiologia

Uwarunkowania tych zaburzeń są wielorakie. Wskazuje się na dziedziczność, zmiany anatomiczne i zaburzenia fizjologiczne układu nerwowego (w okresie ciąży i porodu o nieprawidłowym przebiegu). Zaniedbanie środowiskowe oraz brak szybkiej interwencji pogłębia zaburzenia i trudności dziecka.

Częstość występowania
W literaturze europejskiej podaje się, że dzieci te stanowią 10-15% uczniów, w tym 4% to przypadki bardzo nasilonych trudności (wg międzynarodowych klasyfikacji chorób ICD-10, DSM-IV), które można byłoby określić nazwą głębokiej dysleksji.
Badania w Polsce określają odsetek dysleksji na 9-10% (Bogdanowicz, Jaklewicz 1968-1982).

Profilaktyka
Dzieci z nieprawidłowej ciąży, porodu, wykazujące deficyty rozwoju niektórych funkcji psychoruchowych, to dzieci „ryzyka dysleksji”. Im wcześniej zostaną objęte opieką, tym większe szanse aby zapobiec ich trudnościom szkolnym.

Objawy dysleksji rozwojowej.

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji.
    – opóźniony rozwój mowy;
    – mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania
      (brzydkie pismo);
    – wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;
    – trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą;
    – trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych;
    – oburęczność;
    – mylenie prawej i lewej ręki;
    – trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego;
    – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem  kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii.

żródło: https://www.ptd.edu.pl/cotojest.html

UWAGA !!!!!!

Wolontariusze SP9 zachęcają wszystkich uczniów do włączenia się w coroczną zbiórkę karmy i środków czystości dla bezdomnych psów oraz kotów z inowrocławskiego schroniska. Celem naszej akcji jest przede wszystkim poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz uświadomienie naszych kolegów i koleżanek jak ważna jest bezinteresowna pomoc.

Zbiórkę organizujemy w dniach 5.10.2021 – 15.10.2021. Zbieramy:

 • karmę suchą i mokrą
 • środki czystości dla psów i kotów
 • koce, ręczniki
 • smycze/obroże
 • zabawki

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej zbiórki na plakatach.

OTWÓRZ SWOJE SERDUSZKO DLA ZWIERZAKA

Przyłącz się do nas i TY!!!

Screenshot 20210920 151839 Chrome
Wolontariusze SP9 z plakatami informującymi o zbiórce karmy dla schroniska

Pozdrawiamy WOLONTARIUSZE SP9 !!!!!!!!!

Dzień Chłopaka

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych

uroczystościach w życiu rodziny czy życiu przedszkola.

Dziś swoje święto obchodzili chłopcy.

W tym dniu, we wszystkich  grupach przedszkolnych dziewczynki

wręczały chłopcom upominki i składały życzenia .

Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku dla wszystkich dzieci.

Sprzątanie Świata

17 września nasza szkoła brała udział w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata”. Celem akcji jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego oraz uwrażliwienie na potrzebę dbania o czystość Ziemi. W ramach akcji uczniowie przypomnieli sobie na czym polega segregacja śmieci oraz jakie środki ostrożności należy zachować podczas zbierania odpadów. Przedszkolaki dzielnie posprzątały teren szkolnego boiska, natomiast uczniowie klas I-III oraz IV-VIII wyruszyli na sprzątanie okolicznych terenów znajdujących się przy naszej szkole.

Dzień Kropki

15 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Kropki.

To święto kreatywności, pokonywania wszelkich ograniczeń, ale także święto wiary we własne siły i możliwości. Tego dnia ubrania dzieci były bogate w akcent kropki, była zabawa, kreatywne zajęcia oraz piękne prace plastyczne. Przedszkolaki dowiedziały się, że zawsze trzeba wierzyć w siebie oraz swoje umiejętności i możliwości !

I pamiętajcie, że od kropki wszystko się zaczyna !

„Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole”

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu  podnosili swoje kompetencje na  kursach językowych  i metodycznych, które odbywały się na Malcie i w Hiszpanii – Madrycie. Udział  w kursach jest częścią projektu „ Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole”  finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER).  Założeniem projektu jest rozwijanie umiejętności komunikowania się  w języku angielskim, nawiązanie współpracy z innymi europejskimi szkołami, a także poznanie innowacyjnych metod nauczania jak np. CLIL.–Content and Language Integrated Learning. Istotą metody CLIL jest wzmocnienie efektów nauczania języków obcych.

Pedagodzy biorący udział w projekcie mieli okazję pokonać barierę językową nie tylko na zajęciach, ale także w codziennych sytuacjach oraz poznać dziedzictwo kulturowe odwiedzanych krajów.  Zdobytą wiedzę i doświadczenia przekażą teraz uczniom i innym nauczycielom nadając szkole europejski wymiar.

221161749 347225167111342 4381032922534219866 n
Kurs dla nauczycieli języków obcych „CLIL.–Content and Language Integrated Learning w Madrycie.
240198237 1322161368221356 5519277505215067913 n 1
Kurs językowy „English for teachers” w Madrycie
Downloads5
Kurs językowy „English for teachers” na Malcie.

https://projektpowersp9.blogspot.com