ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: ,,CZYTELNICZE RYMOWANKI”

Konkurs zorganizowany przez bibliotekę szkolną ,, Czytelnicze rymowanki ” został rozstrzygnięty. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni, kreatywności, promowanie talentów literackich.

W kategorii klas I- III:

I miejsce : Gabriela -kl.IIa,

II miejsce: Bartek- kl. IIIa,

III miejsce: Stanisław- kl. IIIa

Wyróżnienie: Gabriela- kl. Ia

W kategorii klas IV- VIII:

I miejsce : Aleksandra – kl. VIIIa,

II miejsce: Sandra kl. -VIIa, Kinga kl. -VIb

III miejsce: Nicola -kl. VIb, Zofia -kl.VIb

Oto galeria prac:

 

Konsultacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów klas VII i VIII

Informujemy, że 27 kwietnia 2021 r. odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski.

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”.

Konsultacje dla woj. kujawsko-pomorskiego rozpoczną się 27 kwietnia br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiadlamlodych5.webankieta.pl/. Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 26 kwietnia (poniedziałek) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.

Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”.

Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem – pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

23 kwietnia obchodzimy : Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Dzień ten ustanowiony został w 1995 roku przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa. Historyczna idea święta książki ma swój początek w Katalonii i sięga 1930 roku. Data obchodów -23 kwietnia związana jest z rocznicą urodzin kilku wielkich pisarzy np. Williama Szekspira, Miguel de Cervantesa.

Nasza szkoła także włączyła się w obchody tego święta. Uczniowie klas IV- VIII przygotowali plakaty promujące czytelnictwo ,, Warto czytać książki !”, natomiast uczniowie klas I-III na zajęciach z wychowawcą wykonali ilustrację do swojej ulubionej książki. Ogłoszony został również konkurs: ,,Czytelnicze rymowanki”. Na blogu czytelniczym: bibliotekaczyta9.blogspot.com, znajdują się dwie prezentację ,, O książce kilka razy naj…” ,, Historia książki” oraz krzyżówka literacka.

Oto galeria prac:

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Co roku 22 kwietnia, na całym świecie obchodzone jest wyjątkowe święto –  Międzynarodowy Dzień Ziemi.

W tym ważnym dniu powinniśmy wszyscy, choć przez chwilę pomyśleć o planecie, na której żyjemy i o otaczającej nas przyrodzie. Nasze przedszkolaki także uczą się, jak żyć ekologicznie. Przyroda to nieodłączny element naszego życia, więc dbanie o nią jest naszym obowiązkiem. Dlatego od najmłodszych lat uczymy dzieci zasad recyklingu oraz kształtujemy w nich postawę ekologiczną. W tym  szczególnym dniu dzieci  zastanawiały się jak chronić nasz wspólny dom – Ziemię, jak pomóc naszej planecie, aby ten wspólny dom stał się czysty, zdrowy i piękny. Podczas zajęć dydaktycznych dzieci dowiedziały się jak dbać o środowisko i otaczającą nas przyrodę, o niebezpieczeństwach grożących środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Przedszkolaki w praktyczny sposób mogły wykorzystać swoją wiedzę na temat segregacji śmieci wrzucając odpady do odpowiednich pojemników. Każda grupa przedszkolaków  wykonała piękne prace plastyczne i dowiedziała się wśród zabaw i opowieści dużo ciekawostek o naszej Ziemi. Rozwiązywały zagadki i naprawdę trudne zadania. Okazało się, że przedszkolaki świetnie znają problematykę ekologiczną. Najważniejszy wniosek z naszych zajęć – wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalne.

,,Zbieramto w szkole,,- projekt ekologiczno-charytatywny.

Nasza szkoła przyłączyła się do udziału w projekcie ekologiczno-charytatywnym „Zbieramto w szkole” wspieranego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej . Jest to cenna inicjatywa oparta na zasadzie „zbieraj – pomagaj,,

Włączenie się właśnie w tą inicjatywę to okazja do zaangażowania nauczycieli ,uczniów oraz ich rodzin we wspólną sprawę, jaką jest pomoc ubogim i ochrona środowiska. Zależy nam na uwrażliwieniu młodych ludzi na problemy mieszkańców krajów takich jak Boliwia i Czad, gdzie nawet woda bywa luksusem. Przy okazji zbiórki surowców zwracamy uwagę na potrzebę ekologicznych działań i szacunku do zasobów Ziemi.

Podczas akcji zbierane są m.in. surowce wtórne, a środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży będą przekazywane na wsparcie projektów : budowę studni w Czadzie oraz pomoc dzieciom z domów dziecka na Filipinach i w Boliwii.

Co dokładnie zbieramy?:

  • stare srebro (np. porwane łańcuszki, pojedyncze kolczyki)
  • małe elektrośmieci (np. zużyte baterie)
  • „Dobre monety” (monety i banknoty z całego świata, aktualne i wycofane z obiegu)
  • klocki LEGO (najlepiej z opakowaniem i instrukcją)
  • zegarki tarczowe (na rękę, nie elektroniczne)

Baterie, telefony, klocki LEGO, „dobre monety” przynieś do szkoły zamiast wyrzucać do śmietnika. Podane recyklingowi lub sprzedane uczynią jeszcze wiele dobra!!!

Zbórka surowców odbywa się w naszej szkole codziennie od 8:00 do 15:00 (opisane pudełko na surowce wystawione jest obok wejścia do sali gimnastycznej)

1
plakat ,,Zbieramto w szkole,,
2
plakat ,,Zbieramto w szkole,,
3
plakat ,,Zbieramto w szkole,,

Konkurs literacki ,, Czytelnicze rymowanki”

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs literacki na wiersz, rymowankę, hasło reklamujące książkę, bibliotekę, czytanie. Do pracy można wykonać ilustrację dowolną techniką.

Adresatami konkursu są wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni, kreatywności, zachęcanie do twórczej aktywności, promowanie talentów literackich.

Prace proszę przesłać do dnia 22 kwietnia 2021 r. na adres: ewa.sp9@onet.eu

Zapraszam do udziału w konkursie!

Dzień Nowych Technologii w Edukacji- 22 marca 2021

W poniedziałek 22 marca 2021 w naszej szkole został przeprowadzony Dzień Nowych Technologii w Edukacji z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem tego dnia było popularyzowanie technologii informacyjno- komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.
Na co dzień, jak również w tym dniu zorganizowane zostały zajęcia z wykorzystaniem środków i metod pracy na odległość oraz w formie stacjonarnej.
Klasy 1-3 w trakcie lekcji języka angielskiego powtarzały słownictwo i pisownię związaną z rodziną z wykorzystaniem aplikacji WORDWALL , podczas której dzieci w formie zabawy łączyły w pary członków rodziny. Dodatkowo, na tej samej lekcji, uczniowie doskonali zdobytą wcześniej wiedzę przy użyciu QUIZLETA, a konkretnie „fiszek” (odkrywanie słówek i tłumaczenie).
Bardzo atrakcyjną formą realizacji podstawy programowej jest zastosowanie podręczników interaktywnych w codziennej pracy z uczniami. W dniu Technologii informacyjno- komunikacyjnej klasy 1-3 korzystając z podręcznika multimedialnego oglądały historyjki obrazkowe, karty Colina, czytając tekst wyświetlany na pulpicie śpiewały piosenki w języku angielskim.
Klasy IV- VIII natomiast, korzystając z aplikacji „wordwall” ćwiczyły poznane wcześniej na lekcji konstrukcje gramatyczne i utrwalały zdobytą wiedzę. Ćwiczenia te bardzo dobrze sprawdzają się przy okazji powtórek przed sprawdzianem, zachęcając jednocześnie uczniów do nauki i do bardziej aktywnej pracy na lekcji.
Klasy VII i VIII naszej szkoły, na języku francuskim świetnie bawiły się grając w KAHOOTA. Tematem przewodnim zajęć były: czynności dnia codziennego oraz przybory szkolne. Uczeń, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, otrzymał ocenę bardzo dobrą , co motywuje ich do dalszej pracy jak również rozwija w nich umiejętność współzawodnictwa.
Oprócz umiejętności językowych ćwiczonych w szkole podstawowej przy użyciu narzędzi multimedialnych ,uczniowie klasy IV na lekcji matematyki utrwalali wiadomości dotyczące ułamków zwykłych korzystających ze strony www. matzoo.pl.
Wykorzystanie TIK na zajęciach z uczniami uatrakcyjnia lekcje, umożliwia poprawę wyników, a także przyczynia się do wzrostu kompetencji kluczowych, zwłaszcza kompetencji matematycznych i informatycznych.
Klasy VI i VII natomiast, rozwiązywały zadania związane z jednostkami długości i masy oraz z wyrażeniami algebraicznymi i równaniami korzystając z quizów z aplikacji Kahoot. Trzech uczniów z najwyższą liczbą punktów, w ramach motywacji, otrzymało „plusy” za zdobyte wysokie miejsca.
Na zajęciach z informatyki ,uczniowie klasy VII, włączając się w obchody „Pierwszego Dnia Wiosny” przygotowali wspólnie projekt skowronka, który wydrukowany został na drukarce 3D przez ich młodszych kolegów z przedszkolnego oddziału zerówkowego. Oprócz doskonalenia zdolności informatycznych, kształtowana była umiejętność integracji i współpracy między uczniami.
Poza typowymi zajęciami edukacyjnymi, nasi uczniowie mają również możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. W naszej szkole od dawna prowadzona jest tzw. „kreatywna świetlica” między innymi w formie bloga. Dnia 22 marca odbyły się zajęcia wprowadzające tematykę gry w szachy (szczegółowe informacje na naszym blogu https://e-swietlica.blogspot.com)

1
uczniowie podczas lekcji w Dniu Nowych Technologii w Edukacji
20210327 165813
uczniowie podczas lekcji w Dniu Nowych Technologii w Edukacji
20210327 165718
uczniowie podczas lekcji w Dniu Nowych Technologii w Edukacji

DZIEŃ WODY

22 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wody. Dzieci z naszego przedszkola nie zapomniały o tak ważnym święcie. Dziś z tej okazji wszystkie przedszkolaki przyszły ubrane na niebiesko. Ten dzień miał na celu rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące, ale coraz bardziej ubywające zasoby wody pitnej. Dzieci poznały, jakie znaczenie ma woda dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Brały udział w różnych zabawach umysłowych, muzycznych, ruchowych, plastycznych oraz badawczych. Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń: Jaka jest woda? Czy coś w tej wodzie jest? Czy woda się przemieszcza? Co pływa w wodzie, a co tonie? Teraz już wszystkie przedszkolaki wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać. NIE MARNUJMY WODY!

Pożegnanie zimy- powitanie wiosny

W dniu 22 marca dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie

„ Pożegnania zimy – powitania wiosny”.

Nadejście nowej pory roku – wiosny to doskonała okazja do uzmysłowienia dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda.

Dzieci z wielkim utęsknieniem oczekiwały nadejścia wiosny.

Przywitały tę piękną porę roku wierszem, piosenką, zabawą i wiosennymi pracami plastycznymi. Aby wiosna już z nami została, nie zapomniały o uroczystym pożegnaniu zimy. Z wykonaną przez siebie Marzanną – symbolem zimy, wyszły na boisko, gdzie wśród okrzyków „ Precz zimo zła” oznajmiły, że już czas pożegnać tę mroźną porę roku.

Mamy nadzieję, że upragniona wiosna pozostanie już z nami, ogrzeje nas ciepłym słońcem, zazieleni trawy i drzewa oraz rozkwitnie tysiącem kolorowych kwiatów.