logo szkoły

Witamy na stronach Szkoły Podstawowej nr9 w Inowrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Chemiczna 9
88 - 100 Inowrocław
telefon: (52) 353 72 17
tel./fax: (52) 353 72 17
e-mail: sp9inowroclaw@poczta.onet.pl
Dowiedz się więcej...Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu

„Witaj, Babciu. Witaj, Dziadku. Jak się masz? Wszyscy Was witamy. Bądżcie wśród nas!”

W naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczestniczyły w niej dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Przedszkolaki przedstawiły piękny program artystyczny dla przybyłych gości. Śpiewały, tańczyły i przepięknie recytowały wiersze. Na koniec zaśpiewały „sto lat”. Impreza zakończyła się wręczeniem własnoręcznie przygotowanych upominków oraz słodkim poczęstunkiem. Jeszcze raz życzymy wszystkim babciom i dziadkom wszystkiego dobrego.

„Bez Was smutny byłby świat

Żyj na, Babciu, żyj nam Dziadku

Co najmniej dwieście lat!!!”

Zdjęcia: 
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu
Dzień Babci I Dziadka w przedszkolu


Regulamin korzystania z telefonów komórkowych w Szkole Podstawowej nr 9 w Inowrocławiu

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych w Szkole Podstawowej nr 9 w Inowrocławiu

 

 

1.      Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania urządzeń telekomunikacyjnych.

2.      Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telekomunikacyjny.

3.      Zabrania się odtwarzania lub rejestracji dźwięku i obrazu za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych.

4.      Szkoła nie ponosi odpowiedzialności, za kradzież lub zniszczenie urządzenia telekomunikacyjnego.

5.      Naruszenie przez ucznia zasad używania urządzeń telekomunikacyjnych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” znajdującego się w gabinecie dyrektora.

a)      po stwierdzeniu naruszenia w/w zasad przez ucznia nauczyciel w obecności ucznia wyłącza aparat

b)      do zakończenia zajęć edukacyjnych aparat zostaje przechowywany w „depozycie”

c)      o fakcie zatrzymania telefonu w „depozycie” zostają powiadomieni rodzice lub opiekunowie prawni ucznia

d)      aparat odbierają wyłącznie rodzice lub opiekunowie ucznia

 

            e)   wychowawca klasy udziela upomnienia uczniowi, który naruszył obowiązujące w szkole zasady korzystania z telefonów komórkowych Regulamin pracowni mobilnej

Regulamin mobilnej pracowni komputerowej
w Szkole Podstawowej nr 9 w Inowrocławiu

 

 

1.     Mobilna pracownia komputerowa znajduje się na pierwszym piętrze szkoły w Sali 211 (gabinet Kadr).

2.     Z mobilnej pracowni korzystają wszyscy uczniowie szkoły.

3.     Uczniowie korzystają z mobilnej pracowni komputerowej tylko za zgodą i w obecności nauczyciela.

4.     Uczniowie pobierają ponumerowane laptopy z szafy i zachowując szczególną ostrożność udają się do swojego stanowiska pracy.

5.     Stanowisko pracy ucznia powinno być schludne, czyste, pozwalające na swobodną obsługę sprzętu.

6.     Laptopy można włączyć i wyłączyć tylko za zgodą nauczyciela.

7.     Na stanowisku pracy nie wolno spożywać posiłków, pić.

8.     Uczniowie podczas lekcji zachowują ciszę, starannie wykonują polecenia nauczyciela, utrzymują stanowisko komputerowe w należytym porządku.

9.     Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z laptopem uczniowie niezwłocznie zgłaszają nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

10.           Bez zgody nauczyciela uczniom nie wolno instalować żadnego oprogramowania, kopiować programów i zasobów na własne nośniki pamięci.

11.           Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w plikach operacyjnych.

12.           W czasie zajęć można korzystać tylko z płyt i nośników pamięci wskazanych przez nauczyciela.

13.           Uczeń po zakończeniu pracy i wyłączeniu sprzętu pod opieką nauczyciela odnosi laptop i umieszcza go w wyznaczonym miejscu w szafie zachowując szczególną ostrożność.

14.           Za celowo zniszczony sprzęt komputerowy odpowiedzialność ponoszą rodzice.

15.           Podczas pracy z laptopem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektrycznych.

16.           Uczeń przestrzega praw autorskich podczas przygotowania materiałów z pomocą TIK, zgodnie z opracowanym w szkole Kodeksem TIK.

17.           Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa w sieci, wszelkie nieprawidłowości niezwłocznie zgłasza nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

 

Obowiązki nauczyciela:

 

1.     Nauczyciel prowadzący zajęcia nadzoruje prawidłową obsługę sprzętu będącego na wyposażeniu mobilnej pracowni komputerowej.

2.     Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić prawidłowość wyłączenia laptopów oraz złożenia ich w szafie według numerów identyfikacyjnych, a w przypadku 30-procentowego poziomu naładowania baterii włączyć ich ładowanie.

3.     Kończąc zajęcia z laptopami nauczyciel starannie zamyka szafę i oddaje klucz do sekretariatu szkoły lub gabinetu dyrektora.

4.     Nauczyciel jest zobowiązany zaznaczyć w zeszycie godzinę korzystania z pracowni mobilnej, rodzaj wykonywanych czynności, klasę/zespół oraz ewentualne uwagi.

5.     Po zakończonych zajęciach nauczyciel ma obowiązek wyłączyć sprzęt komputerowy (tablice interaktywne, wyjąć wtyczki z gniazdek), dopilnować złożenia laptopów uczniowskich w szafach oraz zamknąć pracownię (zwrócić klucze do sekretariatu).

 

6.      Wszelkie nieprawidłowości związane z pracą i obsługą sprzętu nauczyciel ma obowiązek zgłosić Dyrekcji.Występy dla babci i dziadka

Dnia 22 stycznia 2015 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie klas 1-3 przedstawili program artystyczny, który zachwycił zaproszonych gości. Babcie i Dziadkowie  obdarowani zostali także laurkami wykonanymi przez swoje wnuczęta.

Zdjęcia: 
Występy dla babci i dziadka
Występy dla babci i dziadka
Występy dla babci i dziadka
Występy dla babci i dziadka
Występy dla babci i dziadka
Występy dla babci i dziadka
Występy dla babci i dziadka
Występy dla babci i dziadka
Występy dla babci i dziadka
Występy dla babci i dziadka
Występy dla babci i dziadka
Występy dla babci i dziadka
Występy dla babci i dziadka
Występy dla babci i dziadka
Występy dla babci i dziadka
Występy dla babci i dziadka
Występy dla babci i dziadka
Występy dla babci i dziadka
Występy dla babci i dziadka
Występy dla babci i dziadka
Występy dla babci i dziadka


Doktor Kręciołek w świetlicy

Dzieci w świetlicy poznawały podstwowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz uczyły się prawidłowego zachowania kiedy ktoś potrzebuje pomocy. Doktor Kręciołek- bohater filmu edukacyjnego w prosty sposób wyjśnił dzieciom jak zapewnić sobie i osobie poszkodownej  bezpieczeństwo, kiedy mamy do czynienia z osobą nieprzytomną,jak wezwać pomoc, jak wygląda ułożenie w pozycję boczną oraz zademonstrował jak wykonać oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej.Po obejrzeniu filmu dzieci przystąpiły do ćwiczeń na fantomach pod czujnym okiem nauczyciela. Na zajęciach dzieci nie tylko poznały łańcuch przeżycia, ale przezwyciężyły lęk  i obawy przed podejmowaniem działań w sytuacjach zagrożenia.

Zdjęcia: 
Doktor Kręciołek w świetlicy
Doktor Kręciołek w świetlicy
Doktor Kręciołek w świetlicy
Doktor Kręciołek w świetlicy
Doktor Kręciołek w świetlicy
Doktor Kręciołek w świetlicy
Doktor Kręciołek w świetlicy

Nawigacja

Archives

styczeń 2015
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311