logo szkoły

Witamy na stronach Szkoły Podstawowej nr9 w Inowrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Chemiczna 9
88 - 100 Inowrocław
telefon: (52) 353 72 17
tel./fax: (52) 353 72 17
e-mail: sp9inowroclaw@poczta.onet.pl
Dowiedz się więcej...

  

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 04/2016Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 03/2016

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R 3 / 2 0 1 6
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Inowrocławiu
zdn. 10 lutego 2016r.

w sprawie : Powołania Komisji rekrutacyjnej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 256, poz. 2572 z późn. zm. ) zarządza sie, co następuje :

§1. Powołuje Komisje rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów
przedszkolnych i naboru do I klasy Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Inowrocławiu, na rok szkolny 2016/2017, zwaną dalej „Komisją'" w składzie:

1. Małgorzata Lewicka
2. Dorota Nogacka
3. Agnieszka Wielińska
4. Agnieszka Kubiak

§2 Na przewodniczącego komisji wyznacza Agnieszkę Kubiak
§3 Zadania Komisji określa art. 20 z,b ust. 2, art. 20 z,c ust. 1-5 i ust. 7 wyżej cytowanej ustawy
§4 Wykonanie zarządzenia powierza sie przewodniczącemu Komisji
§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dn. 01 marca 2015 i obowiązuje do czasu zakończenia
postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 02/2016

Zarządzenie Nr 2/2016
Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 9
z dnia 10lutego 2016 r.

w sprawie:
1. Wprowadzenie Regulaminu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy Szkole
Podstawowej nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu ustalenia zasad
i kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych
2. Wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7), art. 20c ust.2,3 i 4
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 ze
zmianami),
zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
1. Określa się w nim zasady i kryteria naboru dzieci do Oddziałów przedszkolnych przy
Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu
§ 2. Regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej
1. Określa się w nim zasady i kryteria naboru dzieci do klasy pierwszej Szkoły
Podstawowej nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu.
§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły, Przewodniczącemu Komisji
Rekrutacyjnej.
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 10 lutego
2016r.

Nawigacja

Archives

luty 2016
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29123456