Szkolimy się na Malcie.

W ramach projektu ,,Nowe wyzwania, nowe możliwości,, dwie nauczycielki naszej szkoły Malwina Szutkowska-Stranc i Monika Śniegowska między 15 a 19 kwietnia uczestniczyły w szkoleniu językowym odbywającym się na Malcie. Miało ono na celu budowanie umiejętności efektywnej komunikacji w języku angielskim. W ramach zajęć nasze nauczycielki równomiernie rozwijały wszystkie najważniejsze funkcje języka : mówienie, rozumienie ze słuchu , pisanie i czytanie. Głównym elementem kursu były takie aktywności jak praca w grupach i dyskusje. Po zajęciach uczestniczki mogły poświęcić się poznawaniu dziedzictwa kulturowego przepięknej i malowniczej Malty.

Odwiedziły między innymi stolicę Malty – Vallettę, całkowicie wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Konkatedrę Św. Jana Chrzciciela – najpiękniejszą świątynię Valletty, Bibliotekę Narodową- perłę całej Malty, fontannę Trytona, jedną z punktów rozpoznawczych stolicy Malty, Blue Grotto – szereg jaskiń na południowo – wschodnim wybrzeżu Malty, malowniczą wioskę rybacką Marsaxlokk, Popeye Village – najpopularniejszy park rozrywki na Malcie oraz wiele innych przepięknych zakątków urokliwej Malty.

#FunduszeEU#FunduszeEuropejskie

Realizacja projektu ” Nowe wyzwania, nowe możliwości”

image

Przystąpiliśmy do kolejnego etapu w unijnego projektu ” Nowe wyzwania, nowe możliwości” realizowanego na zasadach programu Erasmus+. Powołany zespół rekrutacyjny zakwalifikował 12 nauczycieli, którzy odbędą szkolenia na kursach metodycznych i językowych we Francji, Hiszpanii i na Malcie. Wybrani nauczyciele tworzą zespół projektowy i uczestniczą w przygotowaniu kulturowym i językowem, aby optymalnie wykorzystać czas podczas mobilności. W kwietniu, na Malcie odbędzie się kurs doskonalący umiejętność posługiwania się językiem angielskim, w którym będą brały udział dwie nauczycielki. Kolejny językowy kurs języka angielskiego na Malcie, został zaplanowany na ostatni tydzień czerwca. W lipcu i sierpniu natomiast pozostali nauczyciele będą szkolić się na kursach metodycznych : ” Wprowadzenie jogi w szkołach podstawowych”, ” Terapia sztuką, muzyką i tańcem”, ” Od edukacji STEM do STEAM: nowe podejście do uczenia się”, ” Zarządzanie środowiskiem: jak ponownie połączyć się z naturą”.

Mówią o nas tutaj: https://inowroclaw.naszemiasto.pl/inowroclawska-dziewiatka-otrzymala-dotacje-z-unii-europejskiej/ar/c1p2-26100615?fbclid=IwAR1XzE0Nn4_S-0-ffGPKKA_UnrA6ExpHm-FafHJEm-Do49RhL7mIkI9Pkw8

oraz tutaj: https://pomorska.pl/inowroclawska-dziewiatka-otrzymala-dotacje-z-unii-europejskiej/ar/c1p2-26100615

Zapraszamy na bloga projektu, aby poznać więcej szczegół z realizacji projektu: https://erasmussp9ino.blogspot.com

2
2

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Agencji Narodowej Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.

Projekt „Nowe wyzwania, nowe możliwości”

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu uzyskała dotację z Unii Europejskiej na  projekt „Nowe wyzwania, nowe możliwości”. Będzie on realizowany w ramach akcji 1 sektora Edukacja Szkolna na zasadach programu Erasmus+.

Projekt realizujemy, aby zwiększyć atrakcyjność zajęć edukacyjnych w naszej szkole poprzez podniesienie kompetencji metodycznych i językowych dwunastu nauczycieli.

Planowane działania przyczynią się do poszerzenia kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli, zwiększenia świadomości ekologicznej, poznania nowych metod pracy w zakresie edukacji STEAM, odkrycia innowacyjnych sposobów radzenia sobie ze stresem oraz do podniesienia jakości pracy szkoły.

W projekcie planujemy przeszkolić dwunastu nauczycieli, którzy uzupełnią swoje kompetencje językowe uczestnicząc w kursach języka angielskiego i kursach metodycznych odbywających się we Francji, Hiszpanii i na Malcie.

Efektem projektu będzie podniesienie prestiżu szkoły jako instytucji edukacyjnej o europejskim wymiarze.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 21716,00 EUR

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 21716,00 EUR

image
image