Europejski Dzień Języków Obcych – 26 września

Rozwijanie umiejętności językowych jest zarówno koniecznością, jak i prawem KAŻDEGO z nas – takie jest jedno z najważniejszych przesłań Europejskiego Dnia Języków.

Zasadniczym celem obchodów Dnia Języków jest podnoszenie świadomości w zakresie:

-bogactwa i różnorodności językowej Europy, które należy pielęgnować i rozszerzać;
-potrzeby zwiększania zakresu nauczanych języków (także tych mniej znanych i używanych), co skutkować będzie rozszerzeniem wielojęzyczności;
-potrzeby osiągania przez obywateli pewnego zaawansowania w zakresie co najmniej dwóch języków, poza swoim własnym, tak aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał jako obywatele demokratycznej Europy.

Właśnie 24 września 2021 w Naszej Szkole odbył się Europejski Dzień Języków Obcych.
Uczniowie klasy VII i VIII przygotowali bardzo interesujące prezentacje na temat krajów Unii Europejskiej takich jak: Francja, Włochy, Anglia, Chorwacja, Grecja czy Hiszpania.
Oprócz prezentacji na naszych zajęciach były gry, zabawy i quizy, wśród nich quiz na temat Francji, Grecji czy quizy kulinarne, Kahoot. Klasa VIIb śpiewała nawet „sto lat” w różnych językach, V klasa rysowała flagi i symbole różnych krajów w zeszytach, a klasa IV rozmawiała na temat różnych krajów Unii Europejskiej oraz zwyczajach. 
Uczniowie klas młodszych II i III oraz uczniowie Przedszkola odpowiadali na pytanie: „Dlaczego warto uczyć się języków obcych”?
Dzieci wymieniły rozmaite powody, a wśród nich rozmowy z ludźmi z innych krajów, posiadanie nowych przyjaciół, podróżowanie czy chęć zamówienia dobrej potrawy w restauracji.
Był to bardzo miły dzień, pełen wrażeń i emocji. Mam nadzieję, że od dziś jeszcze bardziej wzmocnimy naszą chęć do nauki języka obcego.

Podczas Europejskiego Dnia Języków Obcych upowszechniono zdobytą wiedzę podczas szkolenia w Hiszpanii, które było zrealizowane w ramach Projektu PO WER „Nowoczesny Nauczyciel w Nowoczesnej Szkole”. Opowiadano uczniom, jak ważna jest nauka języka w każdym wieku i w każdym czasie. Podzielono się informacjami, które zdobyto podczas szkolenia i zastosowano je na lekcji projektowej. 

Zgodnie z założeniami i celami projektu pt „Modern Teacher in a modern school” (Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole” Dzień Języków Obcych miał za zadanie wspomóc rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów (umożliwienie osiągania sukcesu każdemu uczniowi na miarę możliwości), rozwój kompetencji językowych i informatycznych na podstawie kontekst kulturowy, angażowanie uczniów i włączanie ich do aktywności na forum szkoły (również uczniów z dysfunkcjami), efektywne współdziałanie w zespole (praca metodą projektu), rozwijanie się na podstawie metody aktywne, zwiększenie samooceny jako czynnika motywującego do dalszej edukacji, przyjmowanie roli obywatela wielokulturowej i wielojęzycznej Europy, budowanie postawy tolerancji wobec wszystkich ludzi, – umiejętności i kwalifikacje kadry pedagogicznej: podnoszenie kompetencji zawodowych zwłaszcza językowych, efektywne posługiwanie się technologiami ICT, poszukiwanie nowych form i metod pracy, rozwijanie osobistych zainteresowań, poszerzanie horyzontów, wymiana doświadczeń zawodowych i dobrych praktyk , – poprawa wizerunku szkoły w środowisku lokalnym: informowanie społeczności lokalnej o działaniach szkoły w zakresie realizowanych projektów. Dzień Języków Obcych był idealnym dniem na to, aby nauczyciele mogli podzielić się zdobytą wiedzą podczas szkolenia w Madrycie i pokazać jak ważna jest komunikacja w językach obcych (angielski, francuski, hiszpański)

Dzień Języków Obcych

24 września w klasach 7ai 7b odbył się Dzień Języków Obcych. Uczniowie przygotowali ciekawe prezentację na temat europejskich państw, dzięki którym poznaliśmy charakterystyczną dla danego kraju muzykę, kuchnie czy modę.  Na zajęciach gościliśmy panią Annę Siewkowską, która opowiedziała nam o swojej podróży na Maltę . Była ona jednym z uczestników projektu realizowanego w naszej szkole „ Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole” i uczestniczyła w kursie języka angielskiego, który odbył się na Malcie.  W ciekawy i barwny sposób przybliżyła nam kulturę i zabytki wyspy. Zachęcała do podejmowanie się trudu nauki języka obcego, który otwiera nowe możliwości.

PO WER

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu znalazła się w gronie szkół objętych projektem  „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanym ze środków PO WER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) na zasadach Programu Erasmus +.  Beneficjentami zwycięskiego projektu „ Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole” jest 10 nauczycieli, którzy uzupełnią swoje kompetencje językowe uczestnicząc w kursach języka angielskiego odbywających się w  trzech europejskich krajach: Irlandii, Zjednoczonym Królestwie oraz na Malcie.    

    Udział w kursach będzie punktem wyjścia do podejmowania kolejnych wyzwań w postaci nowych inicjatyw międzynarodowych oraz śledzenia nowoczesnych trendów edukacyjnych. Dodatkową zaletą realizowanego projektu będzie możliwość obserwowania przez uczniów postawy nauczycieli, jako świadomych swojej tożsamości Europejczyków, korzystających z dobrodziejstw niesionych przez Unię Europejską. Udział w projekcie jest szansą na wzmocnienie jakości pracy  szkoły jako instytucji edukacyjnej i nadanie jej europejskiego wymiaru.

   Na realizację celów projektu „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole” Szkoła Podstawowa nr 9  otrzymała dofinansowanie w kwocie  124418,44 PLN.

Blog projektu: https://projektpowersp9.blogspot.com/