Akcja #Szczepimysię,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu przypomina o trwającej akcji #Szczepimysię, której celem jest zachęcenie Polaków do szczepień przeciw Covid-19. Mając na uwadze potrzebę realizacji szczepień wśród młodzieży szkolnej Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny opracował list intencyjny skierowany do rodziców i opiekunów dzieci powyżej 12 roku życia. Naszym wspólnym celem jest osiągnięcie odporności populacyjnej, więc im więcej osób się zaszczepi, tym szybciej ją osiągniemy.

          Mając na uwadze ten fakt należy podjąć wszelkie działania, aby z przekazem edukacyjnym dotrzeć do jak największej grupy osób, w tym rodziców. To właśnie oni są odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci. Zdrowie to wartość, którą należy chronić i wzmacniać na każdym etapie życia człowieka.

         Wierzę, że wspólnie podjęte działania przyczynią się do ochrony zdrowia społeczeństwa.

                                                                                                                      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

                                                                                                      

Dzień Edukacji Narodowej

14 października  2021r. był w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu dniem wyjątkowym.

„Dziewiątka” świętowała Dzień Edukacji Narodowej.

Chociaż nie było w tym dniu zajęć edukacyjnych, uczniowie pamiętali o swoich pedagogach.

Zerówkowicze i dzieci młodsze przygotowały piękne laurki, a ich starsi koledzy i koleżanki z Samorządu Uczniowskiego i Koła Wolontariatu złożyli życzenia w formie nagranego wcześniej filmu.

Z okazji DEN nagrodzono nauczycieli szczególnie wyróżniających się w swojej pracy.

Najwyższe odznaczenie – Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał Pan Jarosław Bosiacki oraz Pani Renata Pomiecińska. Pani Iwona Katulska otrzymała nagrodę z rąk Prezydenta Miasta Inowrocławia – Pana Ryszarda Brejzy.

Kolejnych pracowników uhonorowano nagrodami Dyrektora Szkoły. Byli to:Pani Katarzyna Niewiadomska, Pani Dorota Pawłowska, Pani Dorota Skoniecka, Pan Zbigniew Malinowski, Pan Jacek Gładysz, Pani Joanna Krzyżostaniak, Pan Jarosław Bosiacki, Pani Renata Pomiecińska, Pan Michał Matyjasik, Pani Monika Śniegowska, Pani Małgorzata Mańska, Pani Jadwiga Pawełoszek, Pani Agnieszka Silecka, Pani Agnieszka Kubiak, Pani Agnieszka Borowiak oraz  Pani Anna Michałowska.

Na koniec uroczystego spotkania  odczytano życzenia  przekazane przez związki zawodowe. Przyznały one również nagrody jubileuszowe dla swoich członków. Trzydziestopięciolecie pracy świętuje Pani Dorota Nogacka, trzydziestolecie pracy w szkole świętują Panie Anna Zawadzka oraz Agnieszka Borowiak. Dwudziestopięciolecie pracy obchodzi Pan Jarosław Bosiacki oraz Pani Dorota Skoniecka.

Wszystkim wyróżnionym osobom składamy gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym.

https://drive.google.com/file/d/1pIpHKn0WtHj-xVjjvsjR5xdeAPcm_hKn/view?usp=sharing

Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej.

Na podstawie:

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203)

– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu

Wniosek w załączniku.

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz dowód opłaty skarbowej.

3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, tj. 9,00 zł.

4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

5. Numer konta, na który należy wpłacać ww. opłatę:

PKO Bank Polski   08 1020 1505 0000 0102 0183 4027

W tytule należy wpisać: „duplikat legitymacji szkolnej oraz imię i nazwisko dziecka”.

Numer konta Rady Rodziców

Szanowni Rodzice,
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu zwraca się z prośbą o dokonanie wpłat na Radę Rodziców.
Przypominamy, że składki te są dobrowolne, jednocześnie pragniemy poinformować Państwa, że wpłacane przez nas pieniądze w całości wracają do naszych dzieci w różnej formie. Rada Rodziców wspiera wiele ważnych przedsięwzięć. Bardzo zależy nam wszystkim, aby uczniowie zdobywali wiedzę w jak najlepszych dla nich warunkach, aby oprócz obowiązku szkolnego szkoła kojarzyła im się również z szeroko pojętą rozrywką, czy też uhonorowaniem za wysiłek poniesiony w czasie roku szkolnego w postaci nagród. Licząc na Państwa zrozumienie uprzejmie prosimy i z góry dziękujemy za dokonywanie wpłat.

Składka na rok szkolny 2021/2022 wynosi : 50zł na jedno dziecko 70 zł na dwoje i więcej dzieci
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy Rady Rodziców.

Nr konta Rady Rodziców: 96 1090 1069 0000 0001 1831 8984
W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Zebrania z rodzicami- 2 września 2021r.

Serdecznie zapraszam Rodziców na zebrania z wychowawcami inaugurujące nowy rok szkolny 2021/2022.

Zebrania odbędą się 2 września 2021r. według harmonogramu.

Gminne Biuro Spisowe w Inowrocławiu uprzejmie Państwa informuje,
że w dniu 2 września 2021 r., godz.15:30 – 18:00 w budynku szkoły podczas zebrań z rodzicami uruchomiony zostanie mobilny punkt spisowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
Każdy, kto do tej pory nie spełnił obowiązku spisowego, będzie mógł spisać siebie i członków swojej rodziny.

Prosimy o zabranie ze sobą numerów PESEL wszystkich domowników.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022   –  1 września 2021r.

Godzina  9:00 – klasy 1-3

1a – sala 118 – wych. P. Iwona Katulska

1b – sala 111 – P. Anna Michałowska

2a – sala 108 – wych. P. Agnieszka Borowiak

2b – sala 109 – wych. P. Mirosława Łagocka

3a – sala 110 – wych. P. Agnieszka Kubiak wych.

Godzina 10:00 – klasy 4-6

4a – sala 210 – wych. P. Michał Matyjasik

4b – sala 118 – wych. P. Krystyna Michalska

5a – sala 207 – wych. P. Anna Zawadzka

6a – sala 209 – wych. P. Jadwiga Pawełoszek

Godzina 11:00 – klasy 7-8

7a – sala 215 – wych. P. Malwina Szutkowska-Stranc

7b – sala 208 – wych. P. Anna Szyk-Piotrowska(zast. P. Dorota Droszcz)

8a – sala 113 – wych. P. Eliza Nowicka

8b – sala 214 – wych. P. Małgorzata Mańska

Zasady:

  1. Każdy uczeń musi mieć założoną maseczkę podczas wejścia do budynku szkoły.
  2. Prosimy rodziców i niewchodzenie do budynku.
  3. Prosimy o zachowanie dystansu 1,5 metra.
  4. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie udają się do domów.

Szanowni Rodzice!

1 września 2021 r. rozpoczynamy rok szkolny 2021/2022. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami możliwe jest rozpoczęcie zajęć w formie stacjonarnej, niemniej jednak należy pamiętać, że w szkole nadal będzie obowiązywał szczególny reżim sanitarny. Szczegółowe procedury, których należy przestrzegać w szkole zostały Państwu udostępnione na naszej stronie internetowej oraz przesłane z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, a także wywieszone na terenie szkoły.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

  1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych (kaszel, gorączka, katar). W przypadku wystąpienia takich objawów u dziecka, będzie ono odizolowane od pozostałych osób przebywających w szkole.
  2. Osoby dorosłe niebędące pracownikami ani stałymi współpracownikami szkoły są zobowiązane do zasłaniania ust i nosa podczas pobytu w budynku. Przed wejściem należy również zdezynfekować dłonie.
  3. Ograniczamy obecność rodziców i osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum. Wprowadza się bezwzględny zakaz wchodzenia do sal dydaktycznych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Prosimy o kontakt ze szkołą za pomocą maila, telefonu lub dziennika elektronicznego.
  4. Wprowadzamy pomiary temperatury ciała uczniów i pracowników. Na pomiar temperatury będą musieli Państwo wyrazić zgodę (Oświadczenie.pdf), pobierając druk ze strony szkoły i dostarczyć podpisany w dowolnej formie (e-mail, mms). Formę papierową przyniosą dzieci do szkoły.
  5. Dzieci, uczniowie klas oraz wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są: do stosowania osłon nosa i ust w trakcie poruszania się po częściach wspólnych budynku. Zarówno nauczyciele, jak i wszyscy uczniowie zobowiązani są do częstego mycia i dezynfekcji rąk.                                       
  6. W szkole wdrożone zostały procedury dotyczące zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji pomieszczeń, a także zachowania w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów.

Drodzy Rodzice!

Prosimy o zrozumienie naszych działań, przestrzeganie obowiązujących procedur i stosowanie się do wskazówek pracowników szkoły.
Bardzo prosimy o nieposyłanie do szkoły dzieci z objawami infekcji, ponieważ stwarzać to będzie zagrożenie dla całej społeczności szkolnej. Prosimy również o utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami Waszych dzieci, tak aby możliwy był szybki kontakt z Państwem w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.

Dyrektor szkoły
Maria Lipińska-Ankiel

Klasy 2a i 2b – listy uczniów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu informuje, że liczebność klasy 2a wzrosła do 28 uczniów. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, nastąpi  podział klasy drugiej na dwa oddziały. Listy uczniów w podziale na klasy 2a i 2b będą wywieszone w gablocie przy wejściu do szkoły.