Realizacja projektu „Nauka i działanie na rzecz lepszej przyszłości”.

logotyp na strone 2
logotyp na strone 2

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu uzyskała dotację z Unii Europejskiej na  projekt „Nauka i działanie na rzecz lepszej przyszłości”. Będzie on realizowany w ramach programu FUNDUSZE  EUROPEJSKIE  DLA  ROZWOJU  SPOŁECZNEGO  2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt realizujemy, aby wzmocnić potencjał i wprowadzić innowacyjne rozwiązania w naszej szkole. Planowane działania przyczynią się do  podniesienia kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli, podniesienia świadomości ekologicznej, rozszerzenia kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych oraz do podniesienia prestiżu szkoły i pokazania jej jako nowoczesnej instytucji na poziomie europejskim.

W projekcie planujemy przeszkolić 12 nauczycieli, którzy uzupełnią swoje kompetencje językowe uczestnicząc w kursach języka angielskiego i kursach metodycznych odbywających się w Chorwacji, Grecji, we Włoszech i na Malcie.

Efektem projektu będzie podniesienie jakości pracy naszej szkoły jako instytucji edukacyjnej o europejskim wymiarze. Udział w projekcie będzie punktem wyjścia do podejmowania kolejnych wyzwań w postaci nowych inicjatyw międzynarodowych oraz śledzenia nowoczesnych trendów edukacyjnych.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 109 992,39 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 109 992,39 PLN

Sukcesy młodych sportowców

Rok szkolny 2023/2024 rozpoczął się od sukcesów młodych sportowców uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi.

W WIELOBOJU SPRAWNOŚCIOWO-AKROBATYCZNYM pod patronatem Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy, Laura Derdzikowska, Iwo Derdzikowski, Zofia Dobrowolska i Antoni Dobrowolski wywalczyli wysokie lokaty.

Podczas Mistrzostw Powiatu Inowrocławskiego Szkół Podstawowych w Koszykówce 3×3 drużyna w składzie Stanisław Nowaczyk, Bartłomiej Nowak, Adrian Kacpczak oraz Piotr Stec wywalczyli II miejsce w kategorii Chłopców 2011 i młodszych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs „Kochamy zwierzęta”

Biblioteka Szkolna oraz Filia nr 2 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza zapraszają uczniów klas IV-VI do udziału w konkursie pt. „Kochamy zwierzęta”. Zadanie konkursowe polega na własnoręcznym stworzeniu lapbooka o szeroko pojętej tematyce zwierząt. Może on dotyczyć zarówno stworzeń dziko żyjących jak i własnego domowego pupila. Prace w formacie A4 lub A5 należy dostarczyć do 29 września 2023 r. do Biblioteki Szkolnej lub Filii nr 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 października 2023 r. o godz. 11:30 w Filii nr 2. Szczegóły znajdują się w regulaminie.

kochamy zwierzeta
kochamy zwierzeta

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023r. o godz. 9:00.

Uczniowie ustawiają się w wyznaczonych miejscach na boisku szkolnym.

Lista wychowawców klas:

1A – A. Kubiak 110

2A – A. Borowiak                               108

2B – A. Jaskulska                               118

3A – I. Katulska                                  117

3B – A. Michałowska              111

4A – A. Kazubowska               109

5A – J. Piendel                                    207

6A – A. Szyk-Piotrowska         113

6B – A. Urbańska-Kosiak       214

7A – A. Zawadzka                               215

8A – J. Pawełoszek                 209

 W przypadku niepogody uczniowie udają się do wyznaczonych sal.

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty będą wydawane uczniom 6 lipca 2023 r. od godz. 8:00 do 10:00 w sekretariacie szkoły. Zaświadczenie wydawane będzie uczniowi za potwierdzeniem odbioru.

Uczeń może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał z egzaminu z każdego przedmiotu (zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania) w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod adresem: https://wyniki.edu.pl. Wyniki będą udostępnione w ZIU 3 lipca 2023 r. od godz. 10:00.

Uroczysta Rada Pedagogiczna

17 maja w auli Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu z okazji stulecia placówki miała miejsce uroczysta Rada Pedagogiczna. Wzięli w niej udział wszyscy zatrudnieni obecnie oraz emerytowani pracownicy szkoły. Dyrektor szkoły Pani Maria Lipińska- Ankiel przedstawiła porządek uroczystego posiedzenia. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych pracowników placówki. Następnie wszystkim zebranym wręczono pamiątkowe złote emblematy w kształcie tarczy z nazwą „Dziewiątki”. Potem przedstawiono nagrany w bieżącym roku szkolnym film, były to wywiady przeprowadzone z pracownikami, rodzicami, uczniami i absolwentami SP9. Wspomnienia i przyjazne rozmowy prowadzono dalej przy kawie i smacznym poczęstunku. Na koniec uczestnicy jubileuszowego posiedzenia rady poszli na miejscowy cmentarz, aby na grobach zmarłych dyrektorów i pracowników szkoły złożyć wiązanki kwiatów.