Święto Narodowe Trzeciego Maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Nowych Technologii

29 kwietnia 2022r. obchodziliśmy rocznicę Święta Konstytucji 3 maja oraz Święto Flagi.  Na ten dzień przypada również Dzień Nowych Technologii z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej.

O godz. 9:00 odbyła się w szkole  transmisja uroczystego apelu we wszystkich salach lekcyjnych za pośrednictwem aplikacji Teams, który przygotowali uczniowie klasy 7b organizując studio nagrań w czytelni szkolnej.

W klasach przeprowadzona została gra Baamboozle oraz Kahoot, których tematem przewodnim było Święto Konstytucji 3 Maja i  konkurs wiedzy o fladze, godle i hymnie. Przeprowadzona została  również gra z wykorzystaniem kodów QR.

Wykorzystanie TIK na zajęciach z uczniami uatrakcyjnia lekcje, umożliwia poprawę wyników, a także przyczynia się do wzrostu kompetencji kluczowych, zwłaszcza kompetencji matematycznych i informatycznych. Podczas lekcji matematyki został przeprowadzony konkurs „Jeden z dziesięciu” a na lekcjach biologii przeprowadzone były zajęcia z wykorzystaniem aplikacji Virtuali-tee (aplikacja z interaktywnymi koszulkami do poznawania budowy ludzkiego ciała i poszczególnych układów).
Podczas zajęć informatyki wykorzystując aplikację tinkercad uczniowie przygotowali projekty dotyczące flagi Polski. Najlepsze prace wyłonione w plebiscycie zostaną wydrukowane na drukarce 3D.

W klasach I-III przedstawione były inscenizacje dotyczące historii książki oraz wiersza „Na straganie”, które zostały przez starszych kolegów nagrane i udostępnione dzięki Microsoft Stream. Podczas zajęć plastycznych uczniowie klas młodszych przygotowywali flagi państwowe, rozwiązywali krzyżówki i układali puzzle.

W oddziałach przedszkolnych dzieci uczyły się kodowania wykorzystując Ozoboty oraz kolorowały rysunki z wykorzystaniem aplikacji Quiver. Dzięki „Magiczemu dywanowi” dzieci poprzez zabawę poznawały Polskę. W świetlicy szkolnej przeprowadzone zostały zajęcia pt. „Tajemnice fotografii”.

Nagrany  przez uczniów klasy 8b film pl. „Historia lubi się powtarzać” został udostępniony i wyświetlony we wszystkich klasach. Po premierze filmu przeprowadzone były warsztaty dla młodszych kolegów – jak nagrać i przygotować mini produkcję filmową.

Link do transmisji.

Turniej o „Złote jajo”

Dnia 12 kwietnia odbył się w naszej szkole turniej w dwa ognie o ”Złote jajo” dla klas IV. Celem turnieju było propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch, zwiększenie aktywności fizycznej dzieci oraz przestrzeganie zasad ”fair-play”. Atmosfera podczas turnieju była bardzo gorąca, wszyscy zawodnicy walczyli o każdy punkt. Zwycięzcą turnieju została klasa IVb. Wszystkim zawodnikom gratulujemy dużego zaangażowania, zarówno podczas gry jak i kibicowania.

Pożegnanie Marii Roszak

Pożegnanie Pani Marii Roszak ( 1951 – 2022)

śp. Maria Roszak
śp. Maria Roszak

Pani Maria Roszak swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1977 r. w Poznaniu jako nauczyciel w Przedszkolu nr 112. Została zatrudniona w naszej szkole w roku 1978 jako nauczycielka fizyki i matematyki. W latach 1983 do 1987 pełniła funkcję zastępcy dyrektora. Od 1987r. do 2007r. pełniła funkcję dyrektora szkoły.

Będąc dyrektorem zabiegała o poprawę warunków pracy i nauki w szkole. Z Jej inicjatywy wyremontowano i utworzono klasę o wystroju kujawskim gdzie realizowane były treści o tematyce regionalnej. Utworzono małą salkę gimnastyczną. Wyremontowano i utworzono nowoczesną pracownię komputerową oraz internetowe centrum komputerowe w bibliotece szkolnej. Z Jej inicjatywy organizowano wiele przedsięwzięć, które rozsławiały działalność szkoły, m. in. Pikniki Rodzinne, coroczne Święto Pierwszego Skowronka,   Zjazdy Seniorów Harcerstwa. Zaczęła ukazywać się szkolna gazetka ,,Mątwa”, prężnie działała najstarsza w mieście X Drużyna Harcerska im. T. Kościuszki, rozpoczęto zmagania w Miejskim Konkursie Polonistycznym o tytuł ,,Mistrza Pięknej Polszczyzny”. Goszczono w szkole uczestników Inowrocławskich Targów Edukacyjnych i  Miejskiego Dyktanda o ,,Złote Pióro Prezydenta Inowrocławia”.
Za swoje osiągnięcia i pracę została w latach 1996,1997,1998, 2000, 2004 i 2007 wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Inowrocławia a w 2007r. z rąk Prezydenta Miasta otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Osobowość dyrektor Marii Roszak sprawiała, że była bardzo ceniona przez nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, społeczność uczniowską i środowisko lokalne dzielnicy Mątwy.

Informacja o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

Rekrutacja oddziały przedszkolne

Dokumenty dzieci 6-letnie – oddział nie żywieniowy

Dokumenty dzieci 3,4,5 i 6-letnie – oddział żywieniowy