Dzień Bezpiecznego Internetu

W Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu w dniu 09.02.2021r. obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku hasło przewodnie obchodzonego dnia to „Wyloguj się do życia”. Wiąże się ono z sytuacją epidemiczną w kraju i nauczaniem zdalnym, które obowiązuje w klasach IV-VIII. Uczniowie spędzają wiele godzin wykorzystując różne zdobycze technik informacyjnych. Przeprowadzony cykl zajęć z wykorzystaniem  materiałów multimedialnych przygotowanych przez Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu a w szczególności film „Wyloguj się do życia” był osnową dzięki której uczniowie uświadomili sobie jak ważna rzeczą jest sztuka wyboru. Uczniowie ugruntowali swoją wiedzę na temat Internetu, który jest ważnym medium, lecz trzeba z niego umiejętnie korzystać.

Rekrutacja Oddziały Przedszkolne

Dzieci 3,4,5-letnie – dokumenty:

Dzieci 6-letnie – dokumenty:

Święta 2020r.

Śpiewa Julia Adamska
Śpiewa Julia Adamska
Śpiewa Julia Adamska
https://web.microsoftstream.com/video/be96df2b-f4b0-4903-93e0-c507d598dd3e
https://web.microsoftstream.com/video/398af2a5-b56c-4a19-9968-39b678b958be
https://web.microsoftstream.com/video/7e077bb7-4b73-4500-bc13-66b5e4634155
https://web.microsoftstream.com/video/d3faca2b-e10a-4508-b91a-0bb1b6934a1d
https://web.microsoftstream.com/video/e657f6b6-3cfb-4710-b88a-6477dad0054f

Akcja „Korek”

W tym roku w akcji ”Korek” p. Polaszewska oraz szkolny wolontariat Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi informują, że łącznie udało się zebrać aż 180kg plastikowych nakrętek, dzięki czemu mogliśmy pomóc naszemu inowrocławskiemu koledze Jakubowi Mierzwickiemu i sfinansowaliśmy mu kilka zajęć rehabilitacyjnych.
Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękujemy za okazane serce.
Zbierając plastikowe nakrętki nie tylko pomagamy Jakubowi, ale też chronimy nasze środowisko, ułatwiając proces recyklingu plastików.
Zapraszamy do udziału w dalszej zbiórce.
Renata Poalszewska