Dzień Przedszkolaka

„Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy 20 września zbliża się, od najmłodszego, aż po starszaka, wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”

Nasze przedszkolaki świętowanie rozpoczęły od zaśpiewania „Hymnu Przedszkolaka”. Potem była wspólna zabawa w grupach, pląsy, konkursy. Ten dzień minął pod znakiem radości, uśmiechu i miłej zabawy.

Każdy z oddziałów przedszkolnych otrzymał również upominek przygotowany na zajęciach informatyki przez starszych uczniów.

Remiks projektu Squirrel użytkownika hendalui

Bezpieczeństwo na drodze

Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III ćwiczyli bezpieczne zachowania w ruchu drogowym. Do tego celu wykorzystaliśmy mobilne miasteczko rowerowe przeznaczone do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia z zakresu ruchu pieszych oraz w przyszłości nauki jazdy na rowerze.

Zarządzenie nr 16/2020

Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie wprowadzenia szczegółowych procedur chroniących uczniów i pracowników przed zakażeniem i zapobieganiu szerzeniu się koronawirusa w szkole.

Procedura:

 • podejrzenia u pracownika szkoły zakażenia koronawirusem,
 • podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem.
 • procedurę postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły.
 • procedurę kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia
 • procedurę odbierania uczniów ze szkoły w czasie epidemii COVID-19
 • procedurę bezpiecznego korzystania ze stołówki.

Klasa pierwsza – rok szkolny 2020/2021

W wyniku złożenia przez rodziców rezygnacji ze spełniania obowiązku szkolnego w naszej placówce, nastąpił spadek liczby uczniów w klasie pierwszej. Zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian organizacyjnych,  wobec czego  uruchomiony zostanie  jeden oddział klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021, którego wychowawcą będzie P. Agnieszka Borowiak.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 1 września 2020r.

W związku z pandemią Covid-19 w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych uczniowie wchodzą do wyznaczonych sal:

Godzina  9:00 – klasy 1-3

1a – sala 108 – wych. P. Agnieszka Borowiak

2a – sala 110 – wych. P. Agnieszka Kubiak

3a – sala 111 – wych. P. Anna Michałowska

3b – sala 117 – wych. P. Iwona Katulska

Godzina 10:00 – klasy 4-6

4a – sala 118 – wych. P. Anna Zawadzka

5a – sala 209 – wych. P. Jadwiga Pawełoszek

6a – sala 215 – wych. P. Malwina Szutkowska-Stranc

6b – sala 208 – wych. P. Anna Siewkowska

Godzina 11:00 – klasy 7-8

7a – sala 113 – wych. P. Eliza Nowicka

7b – sala 214 – wych. P. Małgorzata Mańska

8a – sala 207 – wych. P. Michał Matyjasik

Zasady:

 1. Każdy uczeń musi mieć założoną maseczkę w drodze do szkoły.
 2. Prosimy rodziców i niewchodzenie do budynku.
 3. Prosimy o zachowanie dystansu 1,5 metra.
 4. Prosimy o nieprzynoszenie żadnych toreb (jedynie torbę foliową na podręczniki).
 5. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie udają się do domów.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice!

1 września 2020 r. rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami możliwe jest rozpoczęcie zajęć w formie stacjonarnej, niemniej jednak należy pamiętać, że w szkole nadal będzie obowiązywał szczególny reżim sanitarny. Szczegółowe procedury, których należy przestrzegać w szkole wkrótce zostaną Państwu udostępnione na naszej stronie internetowej oraz przesłane z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, a także wywieszone na terenie szkoły.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych (kaszel, gorączka, katar). W przypadku wystąpienia takich objawów u dziecka, będzie ono odizolowane od pozostałych osób przebywających w szkole.
 2. Osoby dorosłe niebędące pracownikami ani stałymi współpracownikami szkoły są zobowiązane do zasłaniania ust i nosa podczas pobytu w budynku. Przed wejściem należy również zdezynfekować dłonie.
 3. Ograniczamy obecność rodziców i osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum. Rodzicom wolno będzie przebywać w budynku tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach – w wyznaczonej strefie. Wprowadza się bezwzględny zakaz wchodzenia do sal dydaktycznych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Prosimy o kontakt ze szkołą za pomocą maila, telefonu lub dziennika elektronicznego.
 4. Wprowadzamy pomiary temperatury ciała uczniów i pracowników. Na pomiar temperatury będą musieli Państwo wyrazić zgodę (Oświadczenie.pdf), pobierając druk ze strony szkoły i dostarczyć podpisany w dowolnej formie (e-mail, mms). Formę papierową przyniosą dzieci do szkoły.
 5. Dzieci, uczniowie klas oraz wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są: do stosowania osłon nosa i ust w trakcie poruszania się po częściach wspólnych budynku oraz podczas przerw. Zarówno nauczyciele, jak i wszyscy uczniowie zobowiązani są do częstego mycia i dezynfekcji rąk.                                       
 6. W szkole wdrożone zostały procedury dotyczące zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji pomieszczeń, a także zachowania w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów.

Drodzy Rodzice!

To nie będzie zwyczajny rok szkolny. Wszyscy mamy nadzieję, że sytuacja w niedługim czasie ulegnie poprawie i będziemy mogli wrócić do funkcjonowania w warunkach, które znamy sprzed pandemii.

Tymczasem prosimy o zrozumienie naszych działań, przestrzeganie obowiązujących procedur i stosowanie się do wskazówek pracowników szkoły.

Bardzo prosimy o nieposyłanie do szkoły dzieci z objawami infekcji, ponieważ stwarzać to będzie zagrożenie dla całej społeczności szkolnej. Prosimy również o utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami Waszych dzieci, tak aby możliwy był szybki kontakt z Państwem w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.

Dyrektor szkoły
Maria Lipińska-Ankiel