MŁODE GŁOWY – w szkołach o zdrowiu psychicznym młodzieży

Z inicjatywy Wojciecha Piniewskiego, pełniącego funkcję prezydenta Inowrocławia, miejskie szkoły podstawowe włączają się w projekt „MŁODE GŁOWY”, który dotyczy kondycji zdrowia psychicznego wśród młodych. Założycielką fundacji UNAWEZA, czyli organizatora programu jest Martyna Wojciechowska.

– Przystępując do programu MŁODE GŁOWY podkreślamy konieczność prowadzenia otwartej dyskusji o zdrowiu psychicznym wśród młodzieży. Zajęcia dla młodych inowrocławian będą odbywały się w naszych szkołach podstawowych. Projekt ten to nie tylko wsparcie młodzieży – to także cenna wiedza dla rodziców, opiekunów i nauczycieli – mówi Wojciech Piniewski, pełniący funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia. 

Inowrocławska młodzież, w ramach programu będzie brała udział w rozmowach o zdrowiu psychicznym i rozwijała kompetencje emocjonalno-społeczne.

Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”, którego inicjatorką jest Martyna Wojciechowska, został opracowany przez grono specjalistów z dziedziny pedagogiki, edukacji, psychologii czy higieny cyfrowej – zarówno przy udziale praktyków, jak i pracowników naukowych.

– Hasło kampanii MŁODE GŁOWY to „otwarcie o zdrowiu psychicznym”. Młode osoby wprost sygnalizują to, z jakimi problemami i kryzysami emocjonalnymi przychodzą do dorosłych – powiedział Dominik Kuc, jeden z bohaterów kampanii. – Chyba byłem pierwszą osobą wśród moich rówieśników, która otwarcie powiedziała, że chodzi na terapię. Pamiętam, że to otworzyło innych, by mówić, że także potrzebują pomocy, że mierzą się z kryzysami i problemami. Nikt nie powinien zostawać sam ze swoimi problemami – przyznaje Dominik Kuc.

Jego historia została również przedstawiona na stronie projektu www.mlodeglowy.pl. Dominik Kuc poprowadził z uczniami Szkoły Podstawowej nr 8 spotkanie dot. samooceny i „emocjonalnego BHP”.

Inspiracją do stworzenia ogólnopolskiego programu były kierunki wyznaczone przez wyniki badania „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”. Raport można pobrać TUTAJ.

W konferencji prasowej, zapowiadającej udział inowrocławskich szkół w projekcie uczestniczyli: Wojciech Piniewski – pełniący funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia, Dominik Kuc – bohater programu MŁODE GŁOWY, Paweł Błaszak – dyrektor SP8, Anna Orłowska – pedagog specjalny w SP8, Joanna Kotuniak-Wiśniewska – pedagog w SP8, Katarzyna Łuczak – dyrektor SP1, Ireneusz Zieliński – dyrektor SP5 oraz Adriana Szymanowska – naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej. Szczegóły dot. programu i materiały znajdują się na stronie www.mlodeglowy.pl.

Tydzień mózgu

Najskuteczniejsza nauka to taka, która angażuje obydwie półkule mózgu. Taki metody nauczania staramy się przekazać naszym uczniom, aby wzmocnić ich koncentrację i funkcje poznawcze.

W ramach odchodów Tygodnia Mózgu uczniowie na lekcjach biologii i przyrody dzięki dostępnym modelom zapoznali się z budową i funkcjonowaniem poszczególnych ośrodków w mózgu. Każdy z uczniów dowiedział się jak ważną sprawą jest ochrona mózgu oraz właściwa higiena układu nerwowego.

W gabinecie psychologa i na szkolnym korytarzu udostępnione były ciekawe materiały i grafiki na temat mózgu nastolatka. Dzieci mogły dowiedzieć się jak myśli wpływają na emocje i zachowanie młodego organizmu.

Na zajęciach z informatyki dzięki materiałom dostępnym na platformie Wordwall w postaci krzyżówek oraz gier memory uczniowie wykonywali ćwiczenia na pobudzenie mózgu.

Podziękowania

Podczas trwania ferii na placu parkingowym przy szkole nastąpiła zmiana. Dzięki uprzejmości naszego absolwenta Pana Henryka Boczka z firmy Drogi i Mosty został uporządkowany i utwardzony teren przy szkole.
Serdecznie dziękujemy.

Polityka Ochrony Dzieci

Dyktando „Jarmark Bożonarodzeniowe – Nikolausdiktat Weihnachtsmarkt”

Pierwsze koty za płoty. Za nami pierwsze niemieckie dyktando z tematyki „Jarmark Bożonarodzeniowe – Nikolausdiktat Weihnachtsmarkt”. Dyktando organizowane było przez II Liceum Ogólnokształcace im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu. Wróciliśmy z nowymi doświadczeniami i wiedzą oraz we wspaniałych humorach, mimo, że bez miejsc na podium. Brawa należą się: Nadziei Kurtyce, Zuzi Sosnowskiej, Nikoli Kaźmierczak, Cyprianowi Rogowskiemu i Aleksowi Batkowskiemu. Uczniów przygotowała do konkursu Pani Dorota Jankowska.

Realizacja projektu „Nauka i działanie na rzecz lepszej przyszłości”.

logotyp na strone 2
logotyp na strone 2

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu uzyskała dotację z Unii Europejskiej na  projekt „Nauka i działanie na rzecz lepszej przyszłości”. Będzie on realizowany w ramach programu FUNDUSZE  EUROPEJSKIE  DLA  ROZWOJU  SPOŁECZNEGO  2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt realizujemy, aby wzmocnić potencjał i wprowadzić innowacyjne rozwiązania w naszej szkole. Planowane działania przyczynią się do  podniesienia kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli, podniesienia świadomości ekologicznej, rozszerzenia kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych oraz do podniesienia prestiżu szkoły i pokazania jej jako nowoczesnej instytucji na poziomie europejskim.

W projekcie planujemy przeszkolić 12 nauczycieli, którzy uzupełnią swoje kompetencje językowe uczestnicząc w kursach języka angielskiego i kursach metodycznych odbywających się w Chorwacji, Grecji, we Włoszech i na Malcie.

Efektem projektu będzie podniesienie jakości pracy naszej szkoły jako instytucji edukacyjnej o europejskim wymiarze. Udział w projekcie będzie punktem wyjścia do podejmowania kolejnych wyzwań w postaci nowych inicjatyw międzynarodowych oraz śledzenia nowoczesnych trendów edukacyjnych.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 109 992,39 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 109 992,39 PLN

Sukcesy młodych sportowców

Rok szkolny 2023/2024 rozpoczął się od sukcesów młodych sportowców uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi.

W WIELOBOJU SPRAWNOŚCIOWO-AKROBATYCZNYM pod patronatem Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy, Laura Derdzikowska, Iwo Derdzikowski, Zofia Dobrowolska i Antoni Dobrowolski wywalczyli wysokie lokaty.

Podczas Mistrzostw Powiatu Inowrocławskiego Szkół Podstawowych w Koszykówce 3×3 drużyna w składzie Stanisław Nowaczyk, Bartłomiej Nowak, Adrian Kacpczak oraz Piotr Stec wywalczyli II miejsce w kategorii Chłopców 2011 i młodszych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.