Wybór Samorządu Uczniowskiego

Dnia 23 września przy współpracy wychowawców oraz zgłaszanych przez uczniów kandydatur komisja w składzie : Pani Eliza Nowicka- Opiekun Samorządu, Pani Monika Śniegowska- opiekun wolontariatu oraz Pani Malwina Szutkowska – Stranc – rzecznik praw ucznia, wyłoniła skład nowego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 9
z Oddziałami Przedszkolnymi.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2020/2021:

Przewodnicząca: Sandra Chmielewska
Zastępca: Zuzanna Wnuk
Sekretarz: Natalia Szczechowska
POCZET SZTANDAROWY:
1. Jakub Gronostajski
2. Julia Zielińska
3. Anna Antczak