Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022   –  1 września 2021r.

Godzina  9:00 – klasy 1-3

1a – sala 118 – wych. P. Iwona Katulska

1b – sala 111 – P. Anna Michałowska

2a – sala 108 – wych. P. Agnieszka Borowiak

2b – sala 109 – wych. P. Mirosława Łagocka

3a – sala 110 – wych. P. Agnieszka Kubiak wych.

Godzina 10:00 – klasy 4-6

4a – sala 210 – wych. P. Michał Matyjasik

4b – sala 118 – wych. P. Krystyna Michalska

5a – sala 207 – wych. P. Anna Zawadzka

6a – sala 209 – wych. P. Jadwiga Pawełoszek

Godzina 11:00 – klasy 7-8

7a – sala 215 – wych. P. Malwina Szutkowska-Stranc

7b – sala 208 – wych. P. Anna Szyk-Piotrowska(zast. P. Dorota Droszcz)

8a – sala 113 – wych. P. Eliza Nowicka

8b – sala 214 – wych. P. Małgorzata Mańska

Zasady:

  1. Każdy uczeń musi mieć założoną maseczkę podczas wejścia do budynku szkoły.
  2. Prosimy rodziców i niewchodzenie do budynku.
  3. Prosimy o zachowanie dystansu 1,5 metra.
  4. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie udają się do domów.

Szanowni Rodzice!

1 września 2021 r. rozpoczynamy rok szkolny 2021/2022. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami możliwe jest rozpoczęcie zajęć w formie stacjonarnej, niemniej jednak należy pamiętać, że w szkole nadal będzie obowiązywał szczególny reżim sanitarny. Szczegółowe procedury, których należy przestrzegać w szkole zostały Państwu udostępnione na naszej stronie internetowej oraz przesłane z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, a także wywieszone na terenie szkoły.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

  1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych (kaszel, gorączka, katar). W przypadku wystąpienia takich objawów u dziecka, będzie ono odizolowane od pozostałych osób przebywających w szkole.
  2. Osoby dorosłe niebędące pracownikami ani stałymi współpracownikami szkoły są zobowiązane do zasłaniania ust i nosa podczas pobytu w budynku. Przed wejściem należy również zdezynfekować dłonie.
  3. Ograniczamy obecność rodziców i osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum. Wprowadza się bezwzględny zakaz wchodzenia do sal dydaktycznych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Prosimy o kontakt ze szkołą za pomocą maila, telefonu lub dziennika elektronicznego.
  4. Wprowadzamy pomiary temperatury ciała uczniów i pracowników. Na pomiar temperatury będą musieli Państwo wyrazić zgodę (Oświadczenie.pdf), pobierając druk ze strony szkoły i dostarczyć podpisany w dowolnej formie (e-mail, mms). Formę papierową przyniosą dzieci do szkoły.
  5. Dzieci, uczniowie klas oraz wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są: do stosowania osłon nosa i ust w trakcie poruszania się po częściach wspólnych budynku. Zarówno nauczyciele, jak i wszyscy uczniowie zobowiązani są do częstego mycia i dezynfekcji rąk.                                       
  6. W szkole wdrożone zostały procedury dotyczące zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji pomieszczeń, a także zachowania w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów.

Drodzy Rodzice!

Prosimy o zrozumienie naszych działań, przestrzeganie obowiązujących procedur i stosowanie się do wskazówek pracowników szkoły.
Bardzo prosimy o nieposyłanie do szkoły dzieci z objawami infekcji, ponieważ stwarzać to będzie zagrożenie dla całej społeczności szkolnej. Prosimy również o utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami Waszych dzieci, tak aby możliwy był szybki kontakt z Państwem w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.

Dyrektor szkoły
Maria Lipińska-Ankiel