Klasy 2a i 2b – listy uczniów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu informuje, że liczebność klasy 2a wzrosła do 28 uczniów. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, nastąpi  podział klasy drugiej na dwa oddziały. Listy uczniów w podziale na klasy 2a i 2b będą wywieszone w gablocie przy wejściu do szkoły.