Kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Uczniowie klas 1-8 uczestniczą w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej. W tym roku odbywa się ona pod hasłem „Dorastamy Asertywnie”.
Celem kampanii jest:
1. Edukacja uczniów w zakresie samopoznania i samoakceptacji, w tym wykształcenie umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.
2. Nabycie przez uczniów umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli, przekonań i uczuć w relacjach z innymi ludźmi.
3. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych), związanych m.in. z nieumiejętnością radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych; wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów.
4.  Edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.
Realizacja kampanii w naszej szkole potrwa do końca roku 2020.