Europejski Dzień Języków Obcych – 26 września

Rozwijanie umiejętności językowych jest zarówno koniecznością, jak i prawem KAŻDEGO z nas – takie jest jedno z najważniejszych przesłań Europejskiego Dnia Języków.

Zasadniczym celem obchodów Dnia Języków jest podnoszenie świadomości w zakresie:

-bogactwa i różnorodności językowej Europy, które należy pielęgnować i rozszerzać;
-potrzeby zwiększania zakresu nauczanych języków (także tych mniej znanych i używanych), co skutkować będzie rozszerzeniem wielojęzyczności;
-potrzeby osiągania przez obywateli pewnego zaawansowania w zakresie co najmniej dwóch języków, poza swoim własnym, tak aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał jako obywatele demokratycznej Europy.

Właśnie 24 września 2021 w Naszej Szkole odbył się Europejski Dzień Języków Obcych.
Uczniowie klasy VII i VIII przygotowali bardzo interesujące prezentacje na temat krajów Unii Europejskiej takich jak: Francja, Włochy, Anglia, Chorwacja, Grecja czy Hiszpania.
Oprócz prezentacji na naszych zajęciach były gry, zabawy i quizy, wśród nich quiz na temat Francji, Grecji czy quizy kulinarne, Kahoot. Klasa VIIb śpiewała nawet „sto lat” w różnych językach, V klasa rysowała flagi i symbole różnych krajów w zeszytach, a klasa IV rozmawiała na temat różnych krajów Unii Europejskiej oraz zwyczajach. 
Uczniowie klas młodszych II i III oraz uczniowie Przedszkola odpowiadali na pytanie: „Dlaczego warto uczyć się języków obcych”?
Dzieci wymieniły rozmaite powody, a wśród nich rozmowy z ludźmi z innych krajów, posiadanie nowych przyjaciół, podróżowanie czy chęć zamówienia dobrej potrawy w restauracji.
Był to bardzo miły dzień, pełen wrażeń i emocji. Mam nadzieję, że od dziś jeszcze bardziej wzmocnimy naszą chęć do nauki języka obcego.

Podczas Europejskiego Dnia Języków Obcych upowszechniono zdobytą wiedzę podczas szkolenia w Hiszpanii, które było zrealizowane w ramach Projektu PO WER „Nowoczesny Nauczyciel w Nowoczesnej Szkole”. Opowiadano uczniom, jak ważna jest nauka języka w każdym wieku i w każdym czasie. Podzielono się informacjami, które zdobyto podczas szkolenia i zastosowano je na lekcji projektowej. 

Zgodnie z założeniami i celami projektu pt „Modern Teacher in a modern school” (Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole” Dzień Języków Obcych miał za zadanie wspomóc rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów (umożliwienie osiągania sukcesu każdemu uczniowi na miarę możliwości), rozwój kompetencji językowych i informatycznych na podstawie kontekst kulturowy, angażowanie uczniów i włączanie ich do aktywności na forum szkoły (również uczniów z dysfunkcjami), efektywne współdziałanie w zespole (praca metodą projektu), rozwijanie się na podstawie metody aktywne, zwiększenie samooceny jako czynnika motywującego do dalszej edukacji, przyjmowanie roli obywatela wielokulturowej i wielojęzycznej Europy, budowanie postawy tolerancji wobec wszystkich ludzi, – umiejętności i kwalifikacje kadry pedagogicznej: podnoszenie kompetencji zawodowych zwłaszcza językowych, efektywne posługiwanie się technologiami ICT, poszukiwanie nowych form i metod pracy, rozwijanie osobistych zainteresowań, poszerzanie horyzontów, wymiana doświadczeń zawodowych i dobrych praktyk , – poprawa wizerunku szkoły w środowisku lokalnym: informowanie społeczności lokalnej o działaniach szkoły w zakresie realizowanych projektów. Dzień Języków Obcych był idealnym dniem na to, aby nauczyciele mogli podzielić się zdobytą wiedzą podczas szkolenia w Madrycie i pokazać jak ważna jest komunikacja w językach obcych (angielski, francuski, hiszpański)