Symptomy ryzyka dysleksji- klasy 1-3.

17 1
Zaburzenia funkcji językowych
18 1
Orientacja
19 1
Czytanie
20 2
Pisanie
18 2
Zabuzrenia orientacji
19 2
Lateralizacja
20 3
Trudności w pisaniu
Kolejne trudności w pisaniu
22 1
Warto pamiętać!

źródło: strona pedagodzy szkolni, wykonanie psycholog- M. Śliwicka- Gotowalska.