Wycieczka do Balczewa

Dzieci z grup 0a i 0b odwiedziły punkt edukacyjny firmy Plast-Mar w Balczewie. Zakład zajmuje się recyklingiem tworzyw sztucznych. Dzieci przy specjalnych stanowiskach dowiedziały się co to są odpady. Poznały zasady segregacji śmieci i zobaczyły na konkretnych przykładach, które przedmioty można poddać recyklingowi. Przedszkolaki widziały poszczególne etapy przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, do momentu powstania granulatu. Na hali produkcyjnej dzieci zobaczyły jak powstaje kolorowa doniczka, którą otrzymały w prezencie. Przywiezione za sobą zebrane nakrętki przedszkolaki na miejscu oddały do recyklingu. Za to otrzymały dodatkowo doniczki. Na zakończenie wszyscy udali się na spacer do pobliskiego lasu.