Sukces Wiktorii Majchrzak

Mistrzostwa Polski Federacji WADF 2021 w Białych Błotach
1 miejsce w piątek 5 listopada w kategorii Jazz Dance Beginners Mini Kids Solo

Oraz w sobotę 6 listopada

1 miejsce w kategorii Contemporsry Ballet Beginners Solo Mini Kids Open
Trenerem jest p. Natalia Rudnik ze Szkoły tańca 123 w Inowrocławiu.

ZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY. #WIDZISZREAGUJ – KAMPANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNA OŚRODKA PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ.

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu rozpoczyna kampanię edukacyjno- informacyjną mającą na celu przeciwdziałanie przemocy.

Przemoc nie zawsze zostawia siniaki, łamie kości. Przybiera maski, często zakłada białe rękawiczki. Działa na gorąco, kalkuluje na chłodno. Demonstruje siłę, dąży do przejęcia kontroli, korzysta ze swojej przewagi i niszczy. Występuje w różnych środowiskach i sferach życia. Jest zjawiskiem wszechobecnym i niepokojąco narastającym. Od agresji odróżnia ją przewaga sił jednej strony – zawsze sprawcy, który jest świadomy skutków swoich działań, a w jego postępowanie wpisana jest premedytacja!

Kampania, będzie realizowana dwuetapowo.

PEŁNI MOCY W RODZINIE BEZ PRZEMOCY – pod takim hasłem upłynie część pierwsza. Stanie się ona próbą zlokalizowania i wyeliminowania jednego z wielu ogniw w łańcuchu agresji oraz zwrócenia uwagi na zjawisko, które spotykane jest niezależnie od środowiska, wykształcenia, przynależności do grupy społecznej czy też poziomu intelektualnego.

Część druga obrała za cel zapobieganie przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy i hejtowi w sieci. PO STRONIE MOCY, PRZECIWKO PRZEMOCY – właśnie to hasło będzie przyświecać działaniom kierowanym głównie do młodych ludzi.

Na internetowej stronie naszej szkoły na bieżąco będą zamieszczane informacje na temat kampanii. Zainteresowani mogą również zapoznać się z nimi poprzez stronę http://profilaktyka.inowroclaw.info.pl lub wchodząc na Facebooka Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

źródło: profilaktyka.inowroclaw.info.pl