Godziny pracy pedagoga szkolnego w II półroczu roku szkolnego 2021/2022

Poniedziałek 9.00-14.00

14.20-15.05- Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne dla klas 4-8

Wtorek 9.00-13.00

Środa 9.30- 14.30

Czwartek 9.00- 13.00

Piątek 8.00-12.00