Spotkanie z policjantką w klasach pierwszych

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci.  W ramach edukacji w tym kierunku zaprosiliśmy Panią policjant, która spotkała się z uczniami klas I. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo. Pani policjantka rozmawiała  z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach, a w szczególności  omówiła zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Przypomniała również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze. Następnie wytłumaczył jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Powtórzyliśmy również numery alarmowe.

Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań.

WIZYTA POLICJANTKI W PRZEDSZKOLU

Policjant to naprawdę przyjaciel nasz bliski.
Przyjaciel, który myśli życzliwie o wszystkich.
Myśli o bezpieczeństwie na ulicy i w domu,
Zawsze spieszy z pomocą, kiedy trzeba komuś pomóc.
Czuwa żeby się komuś coś złego nie stało.
Z daleka już widzimy, jego czapkę białą”.

14 września w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantką z KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Inowrocławiu. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przypomnienie numerów alarmowych. Przedszkolacy zostali uświadomieni o korzyściach noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe. Dzieci otrzymały wskazówki, jak zachować się w sytuacji , gdy jesteśmy świadkami wypadku. Przedszkolaki chętnie ćwiczyły prawidłowe przejście przez ulicę. Dzieci  dzieliły  się także swoimi doświadczeniami, pokazały,  że są odpowiedzialne i wiedzą, jak należy się zachowywać na drodze i w najbliższym otoczeniu.