Spotkanie z policjantką w klasach pierwszych

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci.  W ramach edukacji w tym kierunku zaprosiliśmy Panią policjant, która spotkała się z uczniami klas I. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo. Pani policjantka rozmawiała  z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach, a w szczególności  omówiła zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Przypomniała również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze. Następnie wytłumaczył jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Powtórzyliśmy również numery alarmowe.

Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań.