Międzyszkolny konkurs fizyczno-chemiczny pt: „Być ja Skłodowska”

15 grudnia odbyła się pierwsza część międzyszkolnego konkursu fizyczno-chemicznego pt: ” Być jak Skłodowska” . W pierwszej części uczniowie musieli wykazać się wiedzą dotyczącą życia i działalności Marii Skłodowskiej – Curie oraz z zakresu fizyki i chemii na poziomie szkoły podstawowej i I i II klasy szkoły średniej.

Do etapu drugiego który odbędzie się 16 marca 2023r. przeszli następujący uczniowie :

  1. Borys Gniewkowska – SP 4
  2. Antoni Chowaniak – SP 4
  3. Natalia Sowińska – SP 4
  4. Lena Matuszak – KSP
  5. Weronika Jankowska – KSP
  6. Helena Stajkowska – SP 10
  7. Sergiusz Pietrasik – SP 10
  8. Antoni Harenda – SP 10
  9. Nicola Luksemburg -SP 9
  10. Zofia Czarniak – SP 9

W drugim etapie czyli etap praktyczny , uczniowie zaprezentują doświadczenia z fizyki lub chemii wykonane samodzielnie na potrzeby konkursu .