Przedszkolaki w domu opieki dla seniorów

27 stycznia dzieci z  oddziału zerowego udały się  w odwiedziny do  pobliskiego domu opieki SIR MED.  Na spotkaniu dzieci zaprezentowały przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka, które wywołało u obserwatorów wielkie wzruszenie i radość. Nasi mali aktorzy po raz kolejny zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Po przedstawieniu nasi wychowankowie złożyli mieszkańcom ośrodka najserdeczniejsze życzenia z  okazji Dnia Babci i Dziadka oraz  wręczyli drobne upominki. Przedszkolaki spotkały się z cudownym przyjęciem, a w nagrodę za swój występ otrzymały słodki poczęstunek i zaproszenie do kolejnych odwiedzin.