PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE

17 marca 2023 roku grupa 5 latków odwiedziła Bibliotekę Szkolną. Celem spotkania było zainteresowanie dzieci baśniami, kształtowanie właściwych postaw moralnych . W ramach biblioterapii przeczytano baśń braci Grimm pt. ,, Żabi król”. Przedszkolaki słuchały baśni z uwagą , a następnie odpowiadały na pytania dotyczące przeczytanej lektury. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało naklejkę.

przedszkolaki
przedszkolaki