Projekt „Nowe wyzwania, nowe możliwości”

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu uzyskała dotację z Unii Europejskiej na  projekt „Nowe wyzwania, nowe możliwości”. Będzie on realizowany w ramach akcji 1 sektora Edukacja Szkolna na zasadach programu Erasmus+.

Projekt realizujemy, aby zwiększyć atrakcyjność zajęć edukacyjnych w naszej szkole poprzez podniesienie kompetencji metodycznych i językowych dwunastu nauczycieli.

Planowane działania przyczynią się do poszerzenia kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli, zwiększenia świadomości ekologicznej, poznania nowych metod pracy w zakresie edukacji STEAM, odkrycia innowacyjnych sposobów radzenia sobie ze stresem oraz do podniesienia jakości pracy szkoły.

W projekcie planujemy przeszkolić dwunastu nauczycieli, którzy uzupełnią swoje kompetencje językowe uczestnicząc w kursach języka angielskiego i kursach metodycznych odbywających się we Francji, Hiszpanii i na Malcie.

Efektem projektu będzie podniesienie prestiżu szkoły jako instytucji edukacyjnej o europejskim wymiarze.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 21716,00 EUR

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 21716,00 EUR

image
image