5 grudnia- Międzynarodowy dzień wolontariatu.

111
Plakat okolicznościowy
2221
Kto to jest wolontariusz?
3333
Kodeks etyczny wolontariusza
4444
Jak zostać wolontariuszem?
6b
Wolontariusze z klasy 6b
7a
Wolontariusze z klasy 7a
6a 1
Wolontariuszki z klasy 6a
8a 1
Wolontariuszki z klasy 6a i 8a