Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego ,,Śladami Marii”

Biblioteka Szkolna wspólnie z Filią nr 2 Biblioteki Miejskiej zorganizowała konkurs czytelniczy dla uczniów klas V-VII pt: „Śladami Marii”. Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na pytania testowe dotyczące życia i osiągnięć naukowych patronki szkoły.

Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania postacią Marii Skłodowskiej-Curie, przybliżenie życiorysu i osiągnięć naukowych Marii Skłodowskiej-Curie, popularyzacja literatury związanej z wielką uczoną.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom gratulujemy!

Oto laureaci:

I miejsce Amelia Pochocka kl. VI a

II miejsce Kinga Nowak kl. V a

III miejsce Zofia Zbiegień kl. V b

Wyróżnienie:

Kinga Kaczmarek kl. V b

Sladami Marii 04
konkurs czytelniczy
Sladami Marii 05 1
konkurs czytelniczy

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

W związku z akcją Cała Polska Czyta Dzieciom oraz Dniem Bajek do szkoły zostali zaproszeni rodzice, , którzy byli chętni czytać fragmenty swoich ulubionych baśni.

Dzieci słuchały utworów z ogromnym zainteresowaniem, a na koniec spotkania wykonały ilustrację do przeczytanych baśni.

Dziękujemy Rodzicom za włączenie się w akcję i zapraszamy na kolejne czytanie!

cala4
czytanie
cala2
czytanie
caal1
uczniowie klasy IIa
cala5
czytanie

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA ,, W ŚWIECIE BAŚNI”

Biblioteka szkolna we współpracy z wychowawcami klas II-III zorganizowała konkurs czytelniczy ,, W Świecie Baśni’. 'Do konkursu przystąpili uczniowie klas drugich i trzecich.

Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa, zachęcanie do czytania baśni, kształcenie wrażliwości i estetyki.

Zadaniem uczestników było przeczytanie w wyznaczonym przez komisję konkursową czasie fragmentu wcześniej wylosowanej baśni.

Jury w składzie p. M. Łagocka, p. A. Skulska oraz Ewa Felczak- Szydłowska oceniało płynność czytania, tempo czytania oraz dykcję.

Oto laureaci konkursu:

I miejsce – Maja Roszak. -kl. IIa

II miejsce- Wiktoria Czerewko. – kl. IIIb

III miejsce- Oliwia Janus – kl. IIIa

Wyróżnienie: Amelia Stranc – kl. IIb, Zofia Matuszewska- kl. IIa

Uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom gratulujemy!

czt3
konkurs
czyt2
konkurs
czyt5 1
konkurs

WARSZTATY TWORZENIA GIER PLANSZOWYCH-KONTYNUACJA

Uczniowie klasy piątej tym razem na warsztatch w bibliotece szkolnej mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności wykorzystując grę, którą sami stworzyli. Piątoklasiści w grupach przenieśli na arkusze papieru wcześniej stworzony prototyp gry o życiu, pracy i osiągnięciach wybitnej polskiej uczonej – Marii Skłodowskiej- Curie.Zanim przystąpili do opracowania gry korzystali z materiałów zgromadzonych w bibliotece szkolnej odnośnie życia i działalności Marii Skłodowskiej- Curie.

Celem warsztatów było przybliżenie uczniom sylwetki M. Skłodowskiej- Curie, a także rozwijanie wyobrażni, kreatywności, logicznego myśleniam, uczenia rywalizacji.

Uczniowie byli zainteresowani zajeciami tworzeniem gier, a wobec tego planujemy kontynuację tego typu działań.

gry3
warsztaty gier
grt1
warsztaty gier
gry2
warsztaty gier

KONKURS CZYTELNICZY ,, ŚLADAMI MARII”

sladami marii 1

Regulamin konkursu

I. Organizatorzy

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Filia nr 2,
Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 9

II. Założenia ogólne

Zadaniem uczestników jest udzielenie odpowiedzi na test złożony z 15 pytań, który odbędzie się 21.11.2022 r. o godz. 13:30 w Bibliotece Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 9. W razie jednakowej ilości punktów przewiduje się dogrywkę w postaci pytań ustnych.
Pytania ułożone będą z treści książki Julity Grodek „Mania, dziewczyna inna niż wszystkie”.

III. Cele konkursu:

 • rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania postacią Marii Skłodowskiej-Curie
 • przybliżenie życiorysu i osiągnięć naukowych Marii Skłodowskiej-Curie
 • popularyzacja literatury związanej z osobą Marii Skłodowskiej-Curie

IV. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V– VII Szkoły Podstawowej nr 9.
 2. Każdy uczestnik wypełni test przygotowany przez Organizatorów.
 3. Termin zgłoszeń upływa 17.11.2022 r. Zgłoszenia przyjmuje Filia nr 2 oraz Biblioteka Szkolna.

V, Kryteria oceny

 1. Powołana komisja dokona oceny testów oraz, w przypadku uzyskania takich samych wyników przez więcej niż jednego ucznia, odpowiedzi na pytanie ustne.

VI. Nagrody

Dla zwycięzców przewidziano nagrody ufundowane przez Organizatorów.

VII. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w celu przeprowadzenia konkursu, w tym na publikację imion i nazwisk laureatów
na stronie internetowej Organizatora. Administratorem zbioru danych osobowych jest
Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przy ul. Kilińskiego 16 oraz Szkoła Podstawowa nr 9.

VIII Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Warsztaty w bibliotece

Biblioteka Szkolna wspólnie z Biblioteką Miejską zorganizowała warsztaty tworzenia gier planszowych o tematyce związanej z życiem Marii Skłodowskiej- Curie. Uczniowie klasy V okazali się bardzo kreatywni, z ogromnym zaangażowaniem włączyli się we wspólne tworzenie gry. Stworzyli prototyp gry, której wygranym może zostać osoba , która po dotarciu na metę uzbiera najwięcej ,, Nobli”( czyli nagród za poprawną odpowiedź). Niezwykle pomocne przy tworzeniu zasad oraz pytań do gry okazały się książki z biblioteki. Życiorys M. Skłodowskiej- Curie zainteresował uczniów tak bardzo, że część z nich wypożyczyła książki o uczonej do domu.

gry1
gry planszowe
20221007 102634
uczniowie klasy Vb

Dzień Głośnego Czytania

29 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Głośne czytanie pobudza wyobraźnie , wzbogaca słownictwo, poprawia koncentrację i dykcję.

Nasza szkoła również włączyła się w akcję. W klasach I-III czytano uczniom baśnie i legendy. Przy pomocy teatrzyku obrazowego (Kamishibai) przedstawiono uczniom baśń pt. ,, Calineczka’ oraz legendę ,, Bazyliszek”.

Uczniowie klas V, VIII czytali fragmenty wybranych lektur, a następnie odgadywali ich tytuły.

W akcję włączyła się też p. Anna Skulska- pracownik Biblioteki Miejskiej . Przeczytała ona uczniom klasy V fragment książki A. Dąbrowskiej pt.,, Za duży na bajki”, zachęcając w ten sposób do przeczytania proponowanej lektury

gcz 5 2
Dzień Głośnego Czytania

zdjecie gl
Dzień Głośnego Czytania
Dzien Glosnego Czytania w Filii nr 2 03 1
Dzien Glośnego Czytania
Dzien Glosnego Czytania 1
Dzień Glośnego Czytania

KLASY SIÓDME NA KONCERCIE

       

Uczniowie klas siódmych, wraz z opiekunami, uczestniczyli dziś w niezwykłym koncercie „Od rapu do musicalu” przygotowanym przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.
Podczas występów w Muszli Koncertowej Parku Solankowego można było usłyszeć słynne piosenki z musicali, utwory Amy Winehouse, z gatunku rap, pop, soul w ciekawych aranżacjach i interpretacjach uczniów „Królówki” i ich przyjaciół. Zwieńczeniem koncertu było wspólne wykonanie przez wszystkich młodych artystów piosenki znanego polskiego rapera i producenta muzycznego Grub Sona „ Na szczycie”
Była to wyjątkowa muzyczna podróż! Dziękujemy za zaproszenie.

\

koncert 1
uczniowie klasy VII
koncert 3
uczniowie klasy VII

Inowrocław- Miasto na soli

Biblioteka Szkolna przy współpracy Fili Nr 2 Biblioteki Miejskiej zorganizowała lekcję o Inowrocławiu . Uczniowie klas VI-VII obejrzeli prezentację o historii, zabytkach Inowrocławia. Na koniec rozwiązali krótki quiz dotyczący naszego miasta.

inowroclaw 3
uczennice klasy VIa
Inowrclaw moje miasto
Uczniowie klasy VIa, VIIa VII b

Spotkanie z bibliotekarzem

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek do naszej szkoły został zaproszony p. Bartosz Wiśniewski – pracownik Biblioteki Miejskiej. Opowiedział on uczniom o swoim zawodzie. Uświadomił ósmoklasistom, że praca bibliotekarza to nie tylko wypożyczanie książek. Uczniowie chętnie uczestniczyli w rozmowie z zaproszonym gościem.

Zawod Bibliotekarz 04
Spotkanie z bibliotekarzem