Oferta

 Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  Posiadamy własne zaplecze gastronomiczne. Posiłki przygotowujemy na miejscu.

Zajęcia organizujemy według PLANU DALTOŃSKIEGO. Zaspokaja on potrzebę dziecięcej aktywności, rozwija kreatywność, samodzielność, poczucie odpowiedzialności i umiejętność współpracy. Nauczyciel stawiając przed dziećmi zwizualizowane na tablicy wyzwania stymuluje wychowanków do niezależności.

W przedszkolu organizowane są następujące rodzaje zajęć: Zajęcia obowiązkowe. Indywidualne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Zabawa. Spacery i wycieczki. Uroczystości i konkursy. Zajęcia ze specjalistami. Zajęcia rozwijające uzdolnienia dziecka.

I . ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE organizowane przez nauczycielkę, prowadzone z całą grupą, czas trwania zajęć uzależniony jest od wieku i możliwości percepcyjnych dzieci. Zajęcia edukacyjne prowadzone są według planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające 15 obszarów edukacyjnych: 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem. 8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne. 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń. 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Do zajęć obowiązkowych zaliczamy również: - czynności samoobsługowe : samodzielne ubieranie, rozbieranie, mycie rąk, kulturalne jedzenie, sprzątanie po sobie, sznurowanie butów, wiązanie kokardki, zapinanie guzików itp. to umiejętności ważne i dają lepsze samopoczucie dziecku. Opanowanie ich zależy od wieku dziecka i od poziomu osiągniętego rozwoju motorycznego. Dlatego maluszka uczymy prostych czynności samoobsługowych, natomiast od starszych wymagamy bardziej skomplikowanych czynności. Np. 3 latek włoży sam buciki, 4 latek zapnie guziki, a 6 latek powinien wykonać wszystkie w/w czynności samoobsługowe. Pomagamy dzieciom lecz nie wyręczamy w samoobsłudze. Konieczne jest, by dzieci nauczyły się samodzielnie obsługiwać i uczestniczyły w utrzymaniu czystości, porządku i estetyki otoczenia. - prace użyteczne dzieci: prace użyteczne wnoszą w życie dziecka wiele wartości. Jest to naturalna droga uspołecznienia dziecka, stymulują rozwój motoryczny dziecka, rozwijają je umysłowo. Do najbardziej popularnych prac należy: obowiązek sprzątania po sobie zabawek, porządkowanie osobistych przyborów, pełnienie dyżurów, pielęgnowanie roślin, segregowanie klocków itp. Włączanie dzieci w gospodarstwo przedszkola następuje stopniowo, różnicując zadania do wieku i możliwości dzieci.

II. INDYWIDUALNE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE prowadzone przez nauczycielkę, w czasie których praca dostosowana jest do potrzeb i możliwości indywidualnych każdego dziecka. Dotyczą one m.in. stymulacji zmysłów, rozwijania umiejętności komunikowania się, przygotowania do czytania, pisania i liczenia.

III. ZABAWA jest to podstawowa forma działalności dziecka. Dziecko przejawia własną inicjatywę w czasie przeznaczonym w ciągu dnia, w warunkach zorganizowanego środowiska przedszkolnego. Zabawa uczy, wychowuje, rozbudza określony stosunek do otoczenia społecznego, daje możliwości zdobycia doświadczenia i wiadomości, pobudza do komunikowania się, myślenia i twórczości oraz jest źródłem wielu przeżyć i radości. Dowolna działalność może mieć charakter indywidualny lub odbywać się w zespole samorzutnie wytworzonym przez dzieci. Najczęściej powtarzające się rodzaje zabaw to: 1. zabawy manipulacyjne 2. zabawy konstrukcyjne 3. zabawy tematyczne 4. zabawy dydaktyczne 5. zabawy ruchowe W czasie zabaw dowolnych dzieci mogą podejmować również innego rodzaju działalność np. rysować, oglądać ilustracje, sprzątać podlewać rośliny itp.

 IV.SPACERY I WYCIECZKI- w miarę możliwości i sprzyjającej aurze. Wyjścia do ogrodu przedszkolnego, na spacery i wycieczki do środowisk przyrodniczych np.: park, łąka, ogródek i wycieczki do miejsc użyteczności publicznej np.: muzeum, kino, teatr, ośrodek zdrowia, poczta, biblioteka, itp

V. UROCZYSTOŚCI I KONKURSY. Oprócz różnych form pracy, które mają miejsce w przedszkolu, bardzo istotną rolę spełniają uroczystości. Stanowią one ważny czynnik w wychowaniu dzięki swej niecodzienności i atrakcyjności, wypływających bardzo mocno na zaangażowanie emocjonalne dzieci. Przygotowanie do uroczystości stwarza wiele okazji do wyzwalania różnej aktywności dziecięcej, a jej przebieg to zawsze wielka przyjemność i radość. Dzięki temu wiele treści programowych przyswajają sobie dzieci w sposób najbardziej odpowiadający ich psychice. W toku takiego działania można łatwiej niż w innych sytuacjach wpływać na zaangażowanie społeczne dzieci, wyzwalając życzliwość dla innych, chęć sprawiania przyjemności, radość wspólnego działania. W naszych oddziałach tradycją są już następujące uroczystości: 1. Andrzejki 2. Mikołajki 3. Wigilia w przedszkolu 4. Zabawa karnawałowa 5. Dzień Babci i Dziadka 6. Powitanie wiosny 7. Dzień Matki 8. Pożegnanie starszaków Uczestniczymy w konkursach między przedszkolnych, organizujemy konkursy wewnątrz przedszkolne i szkolne. Konkursy dotyczą różnych dziedzin, np.: plastyczne, recytatorskie, muzyczne, przyrodnicze

VI. ZAJĘCIA ZE SPECJALISTAMI

- Zajęcia logopedyczne: dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, w tym z wadami wymowy , prowadzone przez logopedę.

 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: zajęcia mają na celu stymulowanie rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku. Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka.

VII. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA DZIECKA- w ramach zajęć przedszkolnych organizujmy zajęcia, aby dzieci mogły realizować swoje zdolności plastyczne, muzyczne, recytatorskie. Proponujemy dzieciom zajęcia dodatkowe w ramach godzin pobytu w przedszkolu.

-kółko plastyczne „Wyczarowane z kółek i kwadratów”dla dzieci 3-letnich

-kółko kulinarne „Młody kucharz” dla dzieci 4-letnich

-kółko matematyczne „Mali miłośnicy matematyki” dla dzieci 5-letnich

-kółko taneczne „Roztańczone nogi”- dla dzieci 6-letnich

Bierzemy udział w programach ogólnopolskich:

„Czyste powietrze wokół nas”- program ma na celu zwiększenie poziomu wiedzy nt. szkodliwości aktywnego i biernego palenia, wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

"Uczymy dzieci programować"- propaguje logiczne, algorytmiczne myślenie, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych.

"Kulinarne podróże przedszkolaków"- zapoznanie z kulturą różnych zakątków świata, próbowanie nowych smaków i przygotowywanie potraw.

"Zdrowo i sportowo. Kids sports"- propagowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych, pokazanie, że uprawianie sportu może być fajne i sprawia radość.

"Mały miś w świecie literatury"- akcja ma na celu zaszczepienie miłości do czytania od najmłodszych lat.

Nawigacja

Archives

styczeń 2020
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112