Rozstrzygnięcie konkursu literackiego ,, Wiersz o szkole lub patronce szkoły- Marii Skłodowskiej- Curie”

Konkurs został ogłoszony w związku z obchodami 100 lecia szkoły. Zadaniem uczestników konkursu było samodzielne napisanie wiersza o szkole lub patronce szkoły. Celem konkursu było odkrywanie i promowanie młodych talentów oraz kształtowanie wrażliwości na słowo poetyckie.

Oto laureaci konkursu:

I miejsce – Krzysztof Napierała z klasy V

II miejsce – Nina Kuczyńska z klasy VII

III miejsce – Oliwia Witek z klasy V

Wyróżnienie – Zofia Zbiegień z klasy V

Wyróżnienie – Kinga Kaczmarek z klasy V

Laureatom oraz wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy!

sklodws1
konkurs
zdjecie 3
konkurs

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE

17 marca 2023 roku grupa 5 latków odwiedziła Bibliotekę Szkolną. Celem spotkania było zainteresowanie dzieci baśniami, kształtowanie właściwych postaw moralnych . W ramach biblioterapii przeczytano baśń braci Grimm pt. ,, Żabi król”. Przedszkolaki słuchały baśni z uwagą , a następnie odpowiadały na pytania dotyczące przeczytanej lektury. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało naklejkę.

przedszkolaki
przedszkolaki

Konkurs czytelniczy na wykonie książeczki ,, Moje hobby”

moje hobby 1

 Biblioteka Szkolna wspólnie z Filią Nr 2 Biblioteki Miejskiej ogłasza konkurs czytelniczy ,, Moje hobby”. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas V-VIII. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, kształtowanie wyobraźni. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonie krótkiej książeczki w dowolnej formie dotyczącej własnych zainteresowań.

Projekt czytelniczy ,, Poznajemy świat poprzez książki popularnonaukowe”

W ramach projektu czytelniczego ,, Poznajemy świat poprzez książki popularnonaukowe” uczniowie klasy VIa przygotowali sportowe lapbooki.

Lapbook – to rodzaj interaktywnej książki, teczki, w której uczeń gromadzi informacje na określony temat. Jego praca zawiera teksty, rysunki, wykresy, mapy myśli, bazy słówek, terminy, zdjęcia. W tematycznych teczkach stworzonych przez uczniów znalazły się informacje dotyczące dyscyplin sportowych, ulubionych sportowców, klubów sportowych, zasad gry, ciekawostek sportowych.

Celem projektu była popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie kreatywności, inwencji twórczej, uczenie się pracy w grupie, doskonalenie umiejętności poszukiwania i selekcjonowania informacji.

lapbokim
uczniowie klasy VIa

Kontynuacja projektu czytelniczego ,,Czytam sobie 10 lat”

W ramach projektu czytelniczego,, Czytam sobie 10 lat” Biblioteka Szkolna wspólnie z Filią Nr 2 Biblioteki Miejskiej zorganizowała kolejne zajęcia czytelnicze. Celem zajęć była popularyzacja literatury dla dzieci., doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, doskonalenie umiejętności redagowania odpowiedzi na pytania. Tym razem uczniowie klasy IIIa wysłuchali książki Doroty Łoskot-Cichockiej pt. „Nelka i piesek Fafik”.Dzieci z ogromnym zaangażowaniem rozwiązywały zadania związane z treścią książki( dyskutowały o swoich ulubionych fragmentach opowiadania tworząc z nich wykres, opisywały Fafika . Na zakończenie spotkania uczniowie opisywali swoje własne domowe zwierzątka.

20230227 110539
zajęcia czytelnicze
20230227 110502
zajęcia czytelnicze
20230227 110005
zajęcia czytelnicze

Konkurs na napisanie wiersza o szkole lub o patronce szkoły- Marii Skłodowskiej- Curie.

Biblioteka Szkolna wspólnie z Filią Nr 2 Biblioteki Miejskiej ogłasza   konkurs na napisanie wiersza o szkole Podstawowej Nr 9 lub o patronce szkoły- Marii Skłodowskiej- Curie. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas V-VIII. Celem konkursu jest odkrywanie i promowanie młodych talentów oraz kształtowanie wrażliwości na słowo poetyckie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza . Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór. Forma pracy dowolna. Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki Szkolnej lub Filii Nr 2 Biblioteki Miejskiej do 17 marca 2023r. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, samodzielność, pomysłowość autora, styl i język utworu.

Na laureatów czekają nagrody.

 Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi 23 marca 2023r. w Bibliotece Szkolnej o godz. 11.30.

Kontynuacja projektu czytelniczego ,,Czytam sobie 10 lat”

W ramach projektu czytelniczego,, Czytam sobie 10 lat” Biblioteka Szkolna wspólnie z Filią Nr 2 Biblioteki Miejskiej zorganizowała kolejne zajęcia czytelnicze . Tym razem uczniowie klasy IIIb z lekturą wybrali się w podróż do Japonii. W tej wyprawie pomogła im książka K Kozłowskiej pt. ,, Akiko i Helenka”. Zajęcia przybliżyły uczniom kulturę i zwyczaje Japonii. Uczyły się jak trzymać pałeczki oraz składać origami. Dzieci uczestniczyły też w różnorakich zadaniach związanych z treścią książki( pomalowanie kleksów odpowiednimi kolorami, wykonanie mapy myśli). Zajęcia wszystkim bardzo się podobały.

zd. H 1
projekt czytelniczy
zd H2
projekt czytelniczy
zd8
projekt czytelniczy

Program czytelniczy ,, Czytam sobie 10lat”

Biblioteka Szkolna wspólnie z Filią Biblioteki Miejskiej przystąpiła do programu czytelniczego: Czytam sobie 10 lat. Celem programu jest popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów. W ramach programu przeprowadzone będą trzy zajęcia edukacyjne w klasach I-III. Pierwsze zajęcia odbyły się 9 stycznia 2023 roku . W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy II. Dzieci z wielką chęcią brały udział we wszystkich przygotowanych dla nich zadaniach. Musiały między innymi głośno czytać lekturę Rafała Witka pt. ,, Walizka Pana Hanumana”, odszyfrować zakodowane hasło, napisać ogłoszenie o znalezieniu walizki. Najbardziej podobała się uczniom zabawa z chustami oraz odszyfrowywanie wiadomości.

zd1
uczniowie klasy IIa
zd2
uczniowie klasy IIa
zd5
uczniowie klasy II
zd7
uczniowie klasy II

Polskie tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia

Biblioteka Szkolna wspólnie z Filią Nr 2 Biblioteki Miejskiej zorganizowała warsztaty tworzenia ozdób świątecznych . Celem spotkania było zapoznanie z polskimi tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia. Uczniowie klasy IIIb wysłuchali odczytanych fragmentów książki Sylwii Chmiel pt. ,, Polskie zwyczaje i obyczaje ”. Dzieci dowiedziały się jak kiedyś przystrajaną choinkę. Wykonały także piękne ozdoby świąteczne.

1sw
uczniowie klasy IIIb
sw2
warsztaty
Swiateczn3
warsztaty
Swiateczne warsz.ost
świąteczne warsztaty