I Ty zostań wolontariuszem SP9

 Kochani Uczniowie!

            Szkolne Koło Wolontariatu zaprasza uczniów klas V – VIII do współpracy, dzielenia się swoimi talentami, czasem, pomysłami.

Chętni uczniowie mogą przyłączyć się do naszego grona, aby w tym roku szkolnym czynić dobro i zarażać pozytywną energią. 

             Zapisy odbywać się będą w dniach 15.09.2021 (środa) – 18.09.2021 (piątek) podczas przerwy śródlekcyjnej o godzinie 11:15 – 11:25 w sali 210.

Dlaczego warto dołączyć do nas?:

RELACJE : Wolontariusze spotykają nowych ludzi, nawiązują znajomości i przyjaznie, które wychodzą poza obszar wspólnej pracy i trwają bardzo często całe życie

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA: Wolontariusz zyskuje poczucie, że jego działanie ma wpływ na otoczenie i życie innych ludzi

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ: Wolontariat może być podejmowany na rzecz osób bądz organizacji, które są w jakiś sposób związane z naszymi zainteresowaniami

SATYSFAKCJA: Wolontariusze mają poczucie, że dzięki ich działaniom i ich bezinteresownej pracy, druga osoba otrzyma niezbędną pomoc

KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI: Pomoc udzielana innym pozwala na przeżywanie emocji oraz doświadczanie sytuacji, które rozwijają takie cechy jak wrażliwość czy otwartość

DOŚWIADCZENIE: Wolontariusze zdobywają niezbędne doświadczenie np.: (poznają tajniki organizacji mniejszych i większych przedsięwzięć)

POMAGAJ RAZEM Z NAMI !!!!!

wolontariusze SP9
20210906 102820 1
plakat

opiekun koła wolontariatu: Monika Śniegowska

,,Zbieramto w szkole,,- projekt ekologiczno-charytatywny.

Nasza szkoła przyłączyła się do udziału w projekcie ekologiczno-charytatywnym „Zbieramto w szkole” wspieranego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej . Jest to cenna inicjatywa oparta na zasadzie „zbieraj – pomagaj,,

Włączenie się właśnie w tą inicjatywę to okazja do zaangażowania nauczycieli ,uczniów oraz ich rodzin we wspólną sprawę, jaką jest pomoc ubogim i ochrona środowiska. Zależy nam na uwrażliwieniu młodych ludzi na problemy mieszkańców krajów takich jak Boliwia i Czad, gdzie nawet woda bywa luksusem. Przy okazji zbiórki surowców zwracamy uwagę na potrzebę ekologicznych działań i szacunku do zasobów Ziemi.

Podczas akcji zbierane są m.in. surowce wtórne, a środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży będą przekazywane na wsparcie projektów : budowę studni w Czadzie oraz pomoc dzieciom z domów dziecka na Filipinach i w Boliwii.

Co dokładnie zbieramy?:

  • stare srebro (np. porwane łańcuszki, pojedyncze kolczyki)
  • małe elektrośmieci (np. zużyte baterie)
  • „Dobre monety” (monety i banknoty z całego świata, aktualne i wycofane z obiegu)
  • klocki LEGO (najlepiej z opakowaniem i instrukcją)
  • zegarki tarczowe (na rękę, nie elektroniczne)

Baterie, telefony, klocki LEGO, „dobre monety” przynieś do szkoły zamiast wyrzucać do śmietnika. Podane recyklingowi lub sprzedane uczynią jeszcze wiele dobra!!!

Zbórka surowców odbywa się w naszej szkole codziennie od 8:00 do 15:00 (opisane pudełko na surowce wystawione jest obok wejścia do sali gimnastycznej)

1
plakat ,,Zbieramto w szkole,,
2
plakat ,,Zbieramto w szkole,,
3
plakat ,,Zbieramto w szkole,,

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska.

Nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do obchodów Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie przypadającego na dzień 2 kwietnia.

W ramach tej akcji wolontariusze, harcerze oraz samorząd SP9 samodzielnie przygotowali film ukazujący podstawowe informacje dotyczące Autyzmu.

Uczniowie klas 1-3 wykonali piękne prace plastyczne z wizerunkiem żarówki w kolorze niebieskim (symbolu Dnia Autyzmu), prezentowali tematyczne plakaty wykonane przez swoich starszych kolegów oraz w ramach solidarności z osobami dotkniętymi Autyzmem stworzyli na boisku szkolnym piękne serce w kolorze niebieskim.

Apropos: Czy wiecie, dlaczego kolor niebieski jest symbolem autyzmu?

Na ten temat istnieje wiele domysłów. Kolor niebieski to kolor niewinności, nadziei, ale również kolor dla chłopców, a wśród dzieci z Autyzmem jest znacznie więcej chłopców niż dziewczynek.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz prezentacji przygotowanych przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie.

Wolontariusze , harcerze oraz samorząd SP9 w filmiku nagranym z okazji obchodów Dnia Autyzmu
Obchody Dnia Autyzmu w kasach 1-3
Prezentacja plakatów wykonanych przez uczniów naszej szkoły z okazji obchodów Dnia Autyzmu.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji- 22 marca 2021

W poniedziałek 22 marca 2021 w naszej szkole został przeprowadzony Dzień Nowych Technologii w Edukacji z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem tego dnia było popularyzowanie technologii informacyjno- komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.
Na co dzień, jak również w tym dniu zorganizowane zostały zajęcia z wykorzystaniem środków i metod pracy na odległość oraz w formie stacjonarnej.
Klasy 1-3 w trakcie lekcji języka angielskiego powtarzały słownictwo i pisownię związaną z rodziną z wykorzystaniem aplikacji WORDWALL , podczas której dzieci w formie zabawy łączyły w pary członków rodziny. Dodatkowo, na tej samej lekcji, uczniowie doskonali zdobytą wcześniej wiedzę przy użyciu QUIZLETA, a konkretnie „fiszek” (odkrywanie słówek i tłumaczenie).
Bardzo atrakcyjną formą realizacji podstawy programowej jest zastosowanie podręczników interaktywnych w codziennej pracy z uczniami. W dniu Technologii informacyjno- komunikacyjnej klasy 1-3 korzystając z podręcznika multimedialnego oglądały historyjki obrazkowe, karty Colina, czytając tekst wyświetlany na pulpicie śpiewały piosenki w języku angielskim.
Klasy IV- VIII natomiast, korzystając z aplikacji „wordwall” ćwiczyły poznane wcześniej na lekcji konstrukcje gramatyczne i utrwalały zdobytą wiedzę. Ćwiczenia te bardzo dobrze sprawdzają się przy okazji powtórek przed sprawdzianem, zachęcając jednocześnie uczniów do nauki i do bardziej aktywnej pracy na lekcji.
Klasy VII i VIII naszej szkoły, na języku francuskim świetnie bawiły się grając w KAHOOTA. Tematem przewodnim zajęć były: czynności dnia codziennego oraz przybory szkolne. Uczeń, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, otrzymał ocenę bardzo dobrą , co motywuje ich do dalszej pracy jak również rozwija w nich umiejętność współzawodnictwa.
Oprócz umiejętności językowych ćwiczonych w szkole podstawowej przy użyciu narzędzi multimedialnych ,uczniowie klasy IV na lekcji matematyki utrwalali wiadomości dotyczące ułamków zwykłych korzystających ze strony www. matzoo.pl.
Wykorzystanie TIK na zajęciach z uczniami uatrakcyjnia lekcje, umożliwia poprawę wyników, a także przyczynia się do wzrostu kompetencji kluczowych, zwłaszcza kompetencji matematycznych i informatycznych.
Klasy VI i VII natomiast, rozwiązywały zadania związane z jednostkami długości i masy oraz z wyrażeniami algebraicznymi i równaniami korzystając z quizów z aplikacji Kahoot. Trzech uczniów z najwyższą liczbą punktów, w ramach motywacji, otrzymało „plusy” za zdobyte wysokie miejsca.
Na zajęciach z informatyki ,uczniowie klasy VII, włączając się w obchody „Pierwszego Dnia Wiosny” przygotowali wspólnie projekt skowronka, który wydrukowany został na drukarce 3D przez ich młodszych kolegów z przedszkolnego oddziału zerówkowego. Oprócz doskonalenia zdolności informatycznych, kształtowana była umiejętność integracji i współpracy między uczniami.
Poza typowymi zajęciami edukacyjnymi, nasi uczniowie mają również możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. W naszej szkole od dawna prowadzona jest tzw. „kreatywna świetlica” między innymi w formie bloga. Dnia 22 marca odbyły się zajęcia wprowadzające tematykę gry w szachy (szczegółowe informacje na naszym blogu https://e-swietlica.blogspot.com)

1
uczniowie podczas lekcji w Dniu Nowych Technologii w Edukacji
20210327 165813
uczniowie podczas lekcji w Dniu Nowych Technologii w Edukacji
20210327 165718
uczniowie podczas lekcji w Dniu Nowych Technologii w Edukacji

Spotkanie z pracownikiem banku

Miło nam poinformować, iż w ramach wcześniej nawiązanej współpracy z wolontariuszami ING Banku w dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie z p.Ogórkiewiczem – Dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa IT , który tym razem zapoznał uczniów klasy 6a, 7a oraz 7b z tematem kryptowalut (czym są?;czy są to prawne środki płatnicze?;czy korzystanie z nich jest w Polsce legalne?), przedstawił uczniom sposoby zabezpieczania kont prywatnych ,pokazał jak sprawdzić , czy nasze konto nie zostało zhakowane ,a jeśli tak, to kiedy i przez kogo? Dodatkowo nasz gość przestrzegł uczniów przed niebezpiecznymi grami internetowymi typu ,,Błękitny Wieloryb,, która na globalną skalę rozwinęła się w roku 2017 i niejednokrotnie doprowadzała młodych ludzi do samobójstw.

Za przekazaną wiedzę oraz poświęcony czas panu Maciejowi Ogórkiewiczowi bardzo dziękujemy.

Spotkanie z pracownikiem banku

Miło nam poinformować , iż nasza szkoła nawiązała współpracę z wolontariuszami ING Banku.

W ramach tej współpracy dnia 12.02.2021 na lekcji w klasie 7a oraz 7b gościliśmy Pana Macieja Ogórkiewicza – Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa IT , który opowiedział uczniom o swojej karierze, ścieżce edukacyjnej, o tym jak ciężko należy pracować , aby osiągnąć wymarzone cele, jakie umiejętności powinna posiadać osoba chcąca pracować w branży IT. Poruszony został również bardzo ważny temat jakim jest cyberbezpieczeństwo. Uczniowie dowiedzieli się między innymi czym jest cyberprzemoc i jak się przed nią chronić. Nasz gość uczulił również dzieci,aby pamiętały że każda nasza aktywność w sieci pozostaje w niej na zawsze- każde udostępnione zdjęcie czy film nawet po jego usunięciu zostawia ślad, dlatego tak ważne jest, aby korzystać z różnego rodzaju portali społecznościowych z rozwagą.

Panu Maciejowi bardzo dziękujemy za poświęcony czas i przekazaną wiedzę.

21.01.2021 i 22.01.2021 – Świętujemy Dzień Babci i Dziadka !!!

Są w styczniu dwa dni, kiedy jesteśmy szczególnie blisko przy jednych
z najważniejszych osób naszego dzieciństwa, naszego życia…
To nasze ukochane Babcie i drodzy Dziadkowie! Kochamy ich, bo jak nikt inny na świecie rozpieszczają nas i zawsze mają dla nas czas, dlatego
w dniach ich święta harcerze wolontariusze oraz samorząd SP9 wraz
z nauczycielami, składają wszystkim Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze życzenia
i własnoręcznie wykonane kartki okolicznościowe, które zostaną przekazane mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Mątwach.
Niech uśmiech gości na Waszych twarzach każdego dnia, a po policzku nie pocieknie już nigdy ani jedna łza.

Serdecznie dziękujemy Panu Michałowi za pomoc w montażu 🙂