Zarządzenie 7/2020

Zarządzenie Nr 7/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w sprawie zdalnego nauczania w okresie zawieszenia działalności dydaktyczno-wychowawczej-opiekuńczej szkoły w okresie od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku.