Oddziały dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 utworzone zostaną dwa oddziały dzieci sześcioletnich.

Rozpoczęcie 1 września 2020r. Zbiórka od godz. 7:45 do 8:00 na boisku szkoły. Dzieci zostaną wprowadzone przez nauczycielki do budynku szkoły. Zajęcia w pierwszym tygodniu będą odbywały się od 8:00 do 13:00.