Zarządzenie nr 16/2020

Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie wprowadzenia szczegółowych procedur chroniących uczniów i pracowników przed zakażeniem i zapobieganiu szerzeniu się koronawirusa w szkole.

Procedura:

  • podejrzenia u pracownika szkoły zakażenia koronawirusem,
  • podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem.
  • procedurę postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły.
  • procedurę kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia
  • procedurę odbierania uczniów ze szkoły w czasie epidemii COVID-19
  • procedurę bezpiecznego korzystania ze stołówki.