TYDZIEŃ ULGI

Pandemia i społeczna izolacja to szczególnie trudny czas dla uczniów, dlatego w dniach 17 do 21 maja 2021r. szkoła przystępuje do akcji „Tydzień ULGI” rekomendowanej przez Instytut Psychologii UJ (https://psychologia.uj.edu.pl/tydzien-ulgi). Podarujmy uczniom tydzień bez sprawdzianów i zadań domowych. Chcemy robić to, by obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać o ich dobrostan psychiczny.